Onaj tko ljubav želi, taj pati jer ljubav se ne može dobiti, ona se može samo davati.

Ispunite vaš život ljubavlju. Ali ćete reći: „Mi uvijek volimo.“ A ja vam kažem da veoma rijetko volite. Vi možda žudite za ljubavlju… a postoji velika razlika između to dvoje.
Voljeti i trebati ljubav su dvije veoma različite stvari. Mnogi od nas ostaju nalik djeci tokom cijelog života jer svi traže ljubav. Voljeti je veoma tajnovita stvar, a žudjeti za ljubavlju je veoma djetinjasta stvar.

atma.hr – 52
Mala djeca žele ljubav; oni rastu kada im majka daje ljubav. Oni trebaju ljubav i od drugih, također, zato ih obitelj voli. Kada oni ostare, ako su muževi, oni trebaju ljubav od svojih supruga, a ako su u pitanju supruge, one trebaju ljubav od svojih muževa.

Bilo tko da želi ljubav, ta osoba pati jer se ljubav ne može tražiti, ljubav se samo može davati. U traženju ne postoji izvjesnost da ćete to i dobiti. Ako osoba od koje očekujete ljubav očekuje ljubav od vas, onda je tu problem. To će biti nalik na dva prosjaka koji su se sreli i prose jedan od drugoga. Svuda u svijetu postoji ratni problem između muža i žene, a jedini razlog za to je što oboje očekuju ljubav, ali su nemoćni ljubav pružiti.

Razmislite malo o ovome – o vašoj stalnoj potrebi za ljubavlju. Vi želite da vas netko voli, i ako vas netko voli, vi se osjećate dobro. Ali to što ne znate je da vas drugi vole samo zato što oni žele da vi volite njih. To je isto kao da netko baca mamac za ribe: on to ne baca da bi ribe jele, on to baca da bi ih ulovio. On ne želi da to daje ribi, on to radi samo zato što želi ribu. Svi ljudi koje okolo vidite da su u ljubavi, oni samo bacaju mamac da uhvate ljubav. Oni će na trenutak baciti mamac dok druga osoba ne počne osjećati da tu postoji mogućnost da dobije ljubav od te osobe. Tada će i on pokazivati ljubav dok oboje ne shvate da su prosjaci. Oni su napravili grešku: svatko je mislio da je ona druga osoba car. U neko vrijeme oboje shvate da nisu dobili ljubav od onog drugog, a tada nastaju neprijateljstva.

Zbog toga se o bračnom životu misli da je pakao jer svi vi želite ljubav ali ne znate kako da je date. To je osnovni uzrok svih sukoba. Sve dok se ne dogodi ono o čemu sam vam govorio, odnos između muža i žene nikada neće biti harmoničan bez obzira kakvo suglašavanje budete činili, bez obzira kakav brak budete imali, bez obzira kakva pravila bude društvo nametalo.

Jedini način da odnos učinite boljim je da shvatite da se ljubav samo može davati, a ne tražiti. To se samo može davati. Bilo što da primite je blagoslov, to nije nagrada za ljubav. Ljubav se daje i sve što primite je samo blagoslov, to nije nagradaČak i ako ništa ne primite, vi ste uvijek sretni da ste bili u mogućnosti da dajete.

Osho