Foto. pixabay.com

Kada promijenite način na koji gledate stvari, stvari koje gledate se mijenjaju.

Možda vam se ne sviđa kako se stvari odvijaju. Možda se ne slažete s onima koji naizgled imaju moć nad vašom srećom.

Ali OVO je Velika TAJNA života:

Imate puno više utjecaja nego što ste toga svjesni.

atma.hr – 52
Gandhi je taj utjecaj nazivao „Snaga Istine“,  „Snaga Ljubavi“, „Snaga Duše“.

To je urođena snaga u vama s kojom vidite istinu i ono najbolje u ljudima. To je snaga s kojom možete mijenjati srca i umove drugih, mijenjajući način na koji ih gledate.

Fizičar nobelovac Max Planck je rekao: „Kada promijenite način na koji gledate stvari, stvari koje gledate se mijenjaju.“

Znanstvenici su otkrili da kada učitelj samo kaže studentu da ima veći IQ, IQ studenta se poveća da bi dostigao očekivanje učitelja. Kada očekujete najbolje od ljudi, najbolje u njima se budi.

Ali obratno je također istinito… Kada u ljudima vidite ono najgore, najgore u njima se također budi. Vaša svjesnost ima moć da probudi ono najbolje ili najgore u svakome koga promatrate, čak i na daljinu.

Naši prijatelji, naše obitelji, naša djeca, naši kolege, naša policija… čak i naši Predsjednici. Mi imamo moć promijeniti svačije srce i svačiji um, jednostavno mijenjajući naše srce i naš um prema njima.

atma.hr – 52
U svakome od nas postoji Tama. Ali postoji također i Svjetlost. I u svakom trenutku imamo novu priliku, izbor između tame i svjetla koji će prevladati našu svjesnost.

Ono što svjedočite u drugima opunomoćeno u je njima snagom vašeg promatranja.

Kada u drugima tražite ono najgore, kada ih u svom umu okrivljujete, kada odbijate u njima vidjeti najbolje, time činite duhovni napad najgore vrste, jer svjedočite protiv njihove sposobnosti da izaberu svjetlo i dajete snagu tami da prekrije njihovo srce i um.

Ako ste se ikad suočili s nasilnom ruljom, nasilnim policajcem, nasilnim ljubavnikom, osjetili ste destruktivnu snagu njihovog prezira prema vama. Ne prepuštajte se tom načinu promatranja! Gledajte u drugima svjetlo!

Nepobitna božanska iskra zauvijek sjaji u srcima svakog čovjeka, žene i djeteta, koja samo čeka da bude pozvana.

Kada pozovete božanski iskru u nekome, dajete joj snagu da prevlada njihovom svjesnošću. Snaga vašeg božanskog svjedočenja poziva istinu u umovima drugih. Poziva ljubav u njihovim srcima. Poziva samilost i ljepotu u njihovoj duši.

Božansko svjedočenje je najmoćniji oblik nenasilja, jer liječi sam izvor nasilja. Vaše neprijatelje pretvara u prijatelje, čak i kada ste mislili da su oni vrijedni prezira i u krivu.

Na mjestu u kojem ne vidite svjetlo, stvorite svoje vlastito.

Pozovite božansku iskru koju nosite u sebi da se otkrije u onima koji su protiv vas.

atma.hr – 52
Božanska iskra u vašeg srcu se rasplamsava u drugima kroz plamen svjetlosti i ljubavi vaše svjesnosti. Svjedočite tome. Ojačajte to. Inzistirajte na tome.

Istina u meni poziva istinu u tebi! Jer samo tome odabirem svjedočiti.

Odlučan sam vidjeti samo to. Jer osuđivati tebe znači da osuđujem sebe i mi smo isti. Stoga inzistiram na tome da se prema tebi ophodim kao istini, kao dobrom, mudrom i ljubaznom.

I tako će biti jer to je ono što svi želimo vidjeti.

Wayseer.org