Image by Freepik

Ono što je Krist ostavio kao poruku u svojim verbalnim učenjima, te ono što je kao univerzalno učenje utkano u samoj simbolici unutar Krista, predstavlja svojevrsnu mapu što svakome tko ju zna čitati pokazuje put ka konačnoj samospoznaji i konačnom oslobođenju od svih iluzija. Stoga je vrlo bitno da Krista proučavamo na način da vlastitim poniranjem idemo dublje od onoga što su nas učili o Njemu, jer očigledno je da oni koji su uspostavili ta učenja ne žele da čovjek spozna pravi smisao Krista i da se oslobodi iluzije.

atma.hr – 52
Ako s razumijevanjem pogledamo u procese koji tvore život, možemo vidjeti da u svakom obliku života, unatoč njegovoj raznolikosti, djeluje isti princip evolucije i devolucije. Ti principi, iako u suštini nose isti obrazac, po strukturi onoga što tvore imaju različite razine kompleksnosti. Ljudsko biće je naprimjer daleko kompleksniji oblik života nego je to cvijet koji raste na livadi, no iako je tako, u oboje možemo pronaći isti uzorak stvaranja. Razlika je u kompleksnosti konačne strukture.

Za primjer možemo uzeti matematičke i fizičke zakone koje pronalazimo u graditeljstvu, a po kojima možemo stvoriti manje ili više kompleksnu građevinu. Unatoč razlici u kompleksnosti određenih struktura, za njihovu gradnju koristimo iste zakone o statici, koje zatim po istim obrascima postavljamo odnosno na kompleksnost strukture koju gradimo. Što je struktura kompleksnija, to su i kombinacije istoga zakona kompleksnije.

Ono što je nama bitno jest to da spoznamo princip koji određuje našu sveukupnu strukturu, a taj princip možemo pronaći u mnogim učenjima, najčešće onim religijskim. Problem se nalazi u tome što taj princip predstavlja najveću tajnu za kojom čovječanstvo traga, ‘Sveti Gral’ što je iz određenih razloga sakriven od čovjeka, kako čovjek ne bi spoznao istinu o sebi i ostvario se u svome punome potencijalu.

Kome je u interesu da čovjek ostane u neznanju i zašto!? To je tema kojoj također treba posvetiti pažnju, no u ovome tekstu nećemo se njom baviti. U ovom tekstu pokušat ćemo zajedno zaviriti u vlastitu stvarnost, kako bi unutar nje prepoznali princip koji nas tvori i koji nam unutar sebe pokazuje put ka ostvarenju u svetosti.

Isti princip kroz mnoge religije i mnoga učenja prikazan je pod različitim imenima i formama, a u kršćanstvu je utjelovljen u liku i djelu Isusa iz Nazareta, Sina Čovječjeg. Krist je, dakle, princip koji ne pripada kršćanstvu jer ne radi se samo o čovjeku koji je živio i djelovao prije nešto više od dvije tisuće godina, nego se radi o jednom univerzalnom i cjelovitom učenju koje je kroz Njega otkriveno čovječanstvu. To učenje u sebi donosi ultimativno znanje o ljudskome biću, a svatko tko ga spozna i integrira u svoje življenje, ostvarit će se u savršenstvu i božanstvu koje je u Kristu utjelovljeno.

Ono što je Krist ostavio kao poruku u svojim verbalnim učenjima, te ono što je kao univerzalno učenje utkano u samoj simbolici unutar Krista, predstavlja svojevrsnu mapu što svakome tko ju zna čitati pokazuje put ka konačnoj samospoznaji i konačnom oslobođenju od svih iluzija. Stoga je vrlo bitno da Krista proučavamo na način da vlastitim poniranjem idemo dublje od onoga što su nas učili o Njemu, jer očigledno je da oni koji su uspostavili ta učenja ne žele da čovjek spozna pravi smisao Krista i da se oslobodi iluzije.

atma.hr – 52
Svaka stavka koja se nalazi u liku i djelu Krista je bitan kotačić u sveukupnoj strukturi koju moramo razumjeti. Kako i gdje je rođen? Odakle dolazi? S koliko godina prvi puta djeluje? Koliko učenika okuplja okolo sebe? Osobnost i karakteristika tih učenika!? Kako je osuđen i procesuiran? Te kako i u kojoj dobi je umro? Sve to je to simbolika koja govori o procesima unutar čovjeka. Nažalost nama je to preneseno u obliku priče o Sinu Božjem, te nam je kroz dogmu čak i zabranjeno da se uspoređujemo s Kristom, iako nas upravo Krist poziva da se ostvarimo u istoj svetosti koju je On živio.

Prvi stupanj unutar procesa samospoznaje odnosi se na uspostavljanje ravnoteže na našoj tjelesnoj razini bivanja, a to je naša ovozemaljska egzistencija. Poznato nam je svim koliko energije i vremena moramo uložiti da priskrbimo ono osnovno što je potrebno našem tijelu.

Krist nas jasno poziva da u tome aspektu bivanja djelujemo kroz vjeru ili predaju višem vodstvu, kako bi izbjegli težinu življenja na fizičkoj razini. To jasno implicira nužnost djelovanja kroz odnos s Bogom, to jest osnovnim Principom iz kojega sve nastaje, a koji predstavlja najviši oblik Muško – Ženskog principa – Bog Otac, i Boga Majka.

Zato vam kažem: Ne brinite se tjeskobno kako ćete preživjeti, što ćete jesti ili piti ni u što ćete obući svoje tijelo! Nije li život vrjedniji od hrane, a tijelo od odjeće?

Pogledajte ptice nebeske! Niti siju, niti žanju, niti sabiru u žitnice jer ih hrani vaš nebeski Otac. A niste li vi mnogo vrjedniji od njih? Može li tko od vas sebi brigama produžiti život barem i za jedan dan?

Zašto se onda brinuti za odjeću? Pogledajte samo poljske ljiljane! Niti se muče niti predu. A kažem vam da se ni kralj Salomon u svoj svojoj raskoši nije zaodjenuo kao jedan od njih. Pa ako Bog tako odijeva poljsku travu koja danas jest, a već se sutra baca u peć, zar se neće još i više brinuti za vas, malovjerni?

Ne brinite se tjeskobno i ne govorite: “Što ćemo jesti, jer tako čine nevjernici!? Vaš nebeski Otac zna da vam je sve to potrebno. Stoga najprije tražite Božje kraljevstvo pa će vam se i to nadodati.

atma.hr – 52
U ovom učenju Krist nas upozorava na odsustvo vjere koje rezultira siromaštvom i borbom za egzistenciju, u takvom stanju čovjek gubi svoju životnu energiju, te svoju prisutnost u životu usmjerava prema preživljavanju umjesto prema ostvarenju u svetosti. U Tominom evanđelju koje nije uvršteno u kanonska djela, vjerojatno iz razloga jer svojim kontekstom previše ukazuje na jednakost između čovjeka i Krista, stoji zapisano nešto što nam jasno pokazuje izvor našega duhovnog i svjetovnog siromaštva.

Isus reče: “Ako vam vaše vođe kažu: ‘Gle, carstvo je gore na nebu, i vi povjerujete’, preteći će vas ptice nebeske. Ako vam kažu: ‘U moru je’, ribe će vas preteći. Jer, carstvo je u vama i svuda oko vas. Spoznate li sebe, bit ćete prepoznati i shvatit ćete da ste djeca Oca živoga. Ali ako se ne prepoznate, živite u siromaštvu, i vi jeste siromaštvo.

Potrebno je dakle da svoju egzistenciju posvetimo djelovanju koje u sebi odražava svetost i da se postepeno oslobađamo svih nepotrebnih potreba, a kojih imamo mnogo u životu. Nagomilavanjem svjetovnih stvari, i rastom potrebe za njima, ostaje nam suviše malo vremena i energije da se posvetimo onome što je uistinu bitno, a to je proces samospoznaje i ostvarivanja u našem najvišem potencijalu, onome kojega je Krist utjelovio i objavio kroz sebe.

CAKRE 1024x464 1

Na ovom jednostavnom crtežu prikazano je ono u što ćemo dublje zaroniti kroz sljedeće tekstove, a kao što vidite ovaj prikaz je jednak onome kako se u istočnjačkim filozofijama prikazuju čakre, no pristup razumijevanju kojega ću vam predstaviti kroz seriju tekstova, a u što ćemo još dublje zaroniti kroz predavanja i dublje opise koje ću davati na svome privatnom serveru, uvelike se razlikuje od standardnog učenja o čakrama, jer prije svega prati Kristovo učenje.

Ovaj prikaz dakle pokazuje da kada kroz ono što zovemo Vjera ili Predaja, prepuštamo Božanskom vodstvu ( 7.čakra ) brigu o našoj egzistenciji, naša prva razina bivanja (1. čakra) biva stabilna i zdrava. Na taj način mi smo izašli iz moda preživljavanja, što nam daje prostor za kreativnije i slobodnije življenje.

atma.hr – 52
Šesta čakra, to jest šesta razina našeg bivanja predstavlja jasnu percepciju i viđenje očima duha ( tzv. treće oko ) kroz koje gledamo srcem i bićem. Kada iz toga prostora promatramo stvarnost i ljude okolo sebe, mi smo sposobni da ispravno živimo svoju kreativnu moć, i da potpunosti izrazimo sebe po principima koji nas vode ka svetosti.

Isto tako, pošto druga razina naše stvarnosti ( 2. čakra ) uključuje i našu seksualnost, to znači da u partnerskom odnosu, kada mu prilazimo kroz šestu razinu bivanja, mi prilazimo jedni drugima s dubokim prepoznavanjem i poštivanjem. Na taj način življenje naše seksualnosti postaje sveto, i kao takvo izrazito moćan alat u procesu samospoznaje.

Pošto je seksualnost jedna zapravo puno dublja dimenzija, mora vam biti jasno da je ovo samo šturi slikoviti opis u kojeg moramo daleko dublje uroniti, jer upravo duboko razumijevanje vlastite seksualnosti, i življenje iste kroz čistoću, jeste osnovni princip samospoznaje.

Kada su prve dvije razine osviještene i življene kako smo slikovito prikazali, naša treća razina koja označava našu osobnu moć je stabilna. i samim time povezana sa srcem, što nas dovodi do toga da živimo sebe kroz autentičnost i istinitost, te da bez imalo straha izražavamo sebe u cjelini našega bića, to jest kao osoba i kao biće.

Četvrta razina, ili srce, nalazi se u samoj sredini našega bića. Iz toga prostora, kada boravimo u njemu, mi svjedočimo svojoj ljudskosti i svojoj božanstvenosti, svojoj tami i svojoj svjetlosti. Ali sve to promatramo bez imalo osude, što nam omogućuje da prolazimo kroz ovaj život, u potpunosti uronjeni u njega, na način da živimo i djelujemo po principu Ljubavi. Upravo u našem srcu, ono što je zemaljsko ( Majka Zemlja ) i ono što je nebesko ( Otac Nebeski ), spajaju se u ljubavnom činu naše više stvarnosti.

Naša sekundarna stvarnost

Naša osobnost je satkana od informacija, uvjerenja, iskustava i analitičke percepcije svega toga, to jeste emocionalne reakcije na cijeli taj zapetljani skup svega i svačega. Mi, međutim, svojom suštinom nismo ništa od toga, jer suština je bila prisutna i prije nego je sve to nastalo. No pošto nam je osobnost neophodna i neizbježna, a samim time i izrazito važna, potrebno je pronaći način kako ju svjesno izgraditi. Ono što prethodi tome, to jest ono što nam donosi tu mogućnost jeste osvještavanje i suočavanje s tom svojom sekundarnom stvarnosti.

Zašto je za nas ovo suštinski bitno!? Pogledajte u crtež, to jest u kocku koja predstavlja intelekt, tako da ju shvatite kao da se radi o gustoj magli, ili gustom informacijskom polju koje zamagljuje vaše takozvano treće oko, ili točnije rečeno, oduzima vam mogućnost da sebe, svijet, i sva druga bića na ovome svijetu, gledati i osjetite bićem koje je direktno povezano s centrom, ili srcem kako mi to kažemo.

atma.hr – 52
Kada se nalazimo u takvoj situaciji, mi nemamo pravo viđenje stvarnosti koja nas sačinjava i okružuje, što zapravo prekida prirodni protok božanske svijesti, i direktno dovodi do neravnoteže u naših 6 razina bivanja. Sedma razina bivanja, Svijest/Krist, je uvijek u ravnoteži i direktnoj povezanosti s izvorom, međutim mi smo od nje odvojeni, upravo onime što zovemo intelekt, to jest osobnosti koja se bavi isključivo samoanalizom.

Toliko za sada, dalje nastavljamo u tekstovima i predavanjima koji slijede, a koji nas vode sve dublje i dublje u razumijevanje principa koji nas tvori. Ako vam je ovo nešto što rezonira s vama, i ako želite dublje zaroniti u ovo znanje, za više informacija možete se javiti putem maila na; [email protected]

Anđelko Katinić/drvoživota.com