Inspirativna akcija i Paretovo pravilo 80/20

Najčešće postavljana pitanje u vezi Zakona privlačenja odnose se na nedoumicu – koliko čega i kada je potrebno – vizualizacija, pozitivno razmišljanje, vjerovanje u pozitivan ishod, otpuštanje, meditacija, afirmacija, zahvalnost… čini nam se da prakticiramo sve tehnike, čitamo, „radimo na sebi“, a opet, promjene se događaju sporo i imamo osjećaj da i dalje stojimo otprilike na istom mjestu.

atma.hr – 52
Sve su to nužni elementi kreiranja realnosti, svaki je važan i predstavlja kockicu u mozaiku svjesnog življenja no postoji jedan koji je akcelerator energije, a prečesto ga zanemarujemo – AKCIJA!

Pokušavamo je izbjeći jer poduzimanje akcije je teško i potrebno je uložiti najviše energije. Moramo pobijediti silne unutarnje otpore, kao kad pokušavamo trčati u vodi ili plivati uzvodno ili voziti bicikl uzbrdo. Zato pribjegavamo lakšim metodama: vizualizacija je fantastična stvar – ništa nije pretvoreno u akciju što prije nije stvoreno u mislima, a opet – nije dovoljno! Pozitivno razmišljanje – sigurno će poboljšati kvalitetu našeg života, osjetit ćemo se bolje ali opet će doseg biti limitiran. Samo poduzimanje akcije dovodi do ekspanzije. Misli, osjećaji, riječi i DJELA kada su sinhronizirani i usmjereni ka istom cilju otvaraju vrata korištenju potencijala neograničenih mogućnosti. Bitni su harmonija i balans – RAVNOTEŽA u svemu!

Potrebno je svaki dan poduzeti bar jednu radnju koja je usmjerena prema ostvarenju cilja, radnju koju inače ne bi poduzeli jer se ne nalazi u našoj zoni komfora. Upravo tako, naši ciljevi su uvijek izvan naše zone komfora. Aktivnosti koje trebamo poduzeti su one u kojima ćemo se izložiti, biti ranjivi, u kojima možemo „zablokirati“ i pokazati svoje slabosti. I baš zato ih trebamo poduzimati.

Istraživanja su pokazala da svaki dan svog života mislimo 90% misli koje smo mislili prethodnog dana i činimo 90% radnji koje smo činili prethodnog dana. I što se događa kao rezultat takvog života? Doživljavamo 90% istih stvari. Sad, zamislimo da promijenimo svjesno 20% naših misli i aktivnosti – prema Paretovom načelu, 20% novih aktivnosti dovesti će do 80% rezultata (stvari će se vidljivo i ubrzano mijenjati).

atma.hr – 39

Kako to znamo? Imamo bezbroj primjera iz svakodnevnog života koja potvrđuju Paretovo pravilo distribucije 80/20. Evo nekih: u većini kompanija 80% prihoda dolazi od 20% kupaca; 80% vremena nosimo 20% odjeće iz ormara; 80% sudjelovanja u nastavi dolazi od 20% učenika; 80% kompjutera izrađeno je od strane 20% proizvođača; 80% naših stavova proizlazi iz 20% naših uvjerenja; 80 % glazbe koju konzumiramo dolazi od 20% autora; 80% cijene proizvoda dolazi od 20% njenih dijelova; 80% svjetskog bogatstva nalazi se u vlasništvu 20% ljudi…

Primijenimo ovo načelo u svoju korist i svjesno iskoristimo energiju za pokretanje 20% drugačijih misli, aktivnosti i akcija i postignimo 80% novih ishoda!

I za kraj, da li to znači da je uspjeh zagarantiran? Samo ako ustrajemo!

Ako pokleknemo pred prvim neuspjehom, ako se damo obeshrabriti i preplašiti nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, nije do metoda koje „ne djeluju“ već do nas. Uvijek je do nas.

Vlasta Carević
www.vlastacarevic-coaching.com

atma.hr – 61