“Ljudska se ljubav može podijeliti na dvije vrste: pravu ljubav (`ishq-i haqiqi, ili ljubav prema Bogu) i derivat ljubavi (‘ishq-i majaz, ili ljubav prema svemu ostalom). Ali pomnijim proučavanjem, vidimo da je sva ljubav zapravo ljubav prema Bogu, jer sve što postoji je samo Njegov odraz ili sjena. Razlika između te dvije vrste ljubavi je da neki ljudi znaju da samo Bog zaista postoji i usmjeruju svoju Ljubav prema Njemu, dok drugi vjeruju u odvojeno postojanje različitih objekata želje i onda usmjeravaju svoju ljubav prema njima.”

Rumi

atma.hr – 39

atma.hr – 39