Foto: pexels.com

“Samo ja mogu promijeniti svoj život, nitko drugi to ne može učiniti za mene.”

Carol Burnett

atma.hr – 39

atma.hr – 39