Foto: pixabay.com

Naša trenutačna fizička realnost proizvod je naših prošlih misli, prošlih emotivnih stanja i smjera fokusa. Ono što sada doživljavamo samo je rezultat stanja naše svijesti iz bliže ili dalje prošlosti. Stoga je bitno shvatiti da smo to sami sebi stvorili, da je to gotov proizvod prošlog stanja uma, i da se tu fizički ništa ne može promijeniti, jer se fizičke stvari ne kreiraju fizički, već umno.

Takav stav logički povlači za sobom i zaključak da je naše sadašnje stanje svijesti zapravo aktivna kreacija naše buduće realnosti. I ukoliko trenutna fizička realnost ima utjecaj na naše trenutno emotivno stanje, naša buduća fizička realnost imat će istu kvalitetu kao i ova na koju se trenutno žalimo. Stoga, imati bilo kakav negativan stav prema fizičkoj realnosti nije ništa drugo do pokazatelj da ne shvaćamo principe djelovanja materijalnog svijeta na nas kao promatrače.

Na primjer, ukoliko vidimo da imamo dugove, a nemamo novac, umjesto da mislimo: “Imam račune, nemam novac”, pravilan stav (pozitivna afirmacija) trebao bi biti: “Imam račune, a nemam novac jer sam do sada strahovao od toga i imao negativan stav i stalno se fokusirao na probleme s novcem i dugovima. Zato mi se sada ovakva fizička realnost i pojavljuje. Sada je vrijeme da odbacim negativne misli i osjećaje i da se fokusiram na situaciju koja je suprotna od trenutne. Fokusirat ću se na neku pozitivnu novčanu situaciju bez obzira što je u stvarnosti upravo suprotno.”

Ovaj eksperiment svatko može učiniti jer se radi samo o mislima i emocijama i fokusu na njih. Nikakav drugi ulog nije potreban. Fokus postoji samo u sadašnjosti i, stoga, da bismo pravilno promijenili situaciju u kojoj se nalazimo, potrebno je vizualizirati sadašnjost onakvom kakvu želimo i ne dopustiti da nas trenutna fizička realnost prevari i naš fokus zarobi strahom i tjeskobom.

Drugim riječima, dok gledamo račune na stolu i prazan džep, zamislimo da je situacija obrnuta, i pokušajmo zamisliti kako bismo se tada osjećali. Prizovimo u našu trenutnu sadašnjost one emocije koje bi odgovarale pozitivnoj situaciji, dakle, sigur­nost, mir, spokoj i sreća. Kad prizovemo te emocije u trenutnu realnost, one će same djelovati na fizičku situaciju tako da se ona postupno mijenja na bolje.

Fizička situacija uvijek će se prilagoditi našem tre­nutnom emotivnom stanju. Stoga, ukoliko su trenut­ne emocije pozitivne, situacija će se postupno prila­goditi tim emocijama i postati pozitivna. Ovo je doista radikalno drukčije viđenje realnosti i ukoliko napravimo taj eksperiment, uvjerit ćemo se da uistinu djeluje na čaroban način.

atma.hr – 52