Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

Analizirajmo svoju obiteljsku lozu, imena naših predaka, njihovo ponašanje, ključne događaje u životu, način na koji su okončali život. To je naše skriveno korijenje. Preci nam ostavljaju svoje energetske obrasce i mi ih nesvjesno slijedimo, nazivajući ih genetskim naslijeđem.

atma.hr – 52
Činjenica je da mi nismo na ovaj svijet došli slučajno, već uzročno-posljedičnom vezom, s razlogom i svrhom svog postojanja.

Kako smo predisponirani da naslijedimo određenu bolest, isto tako smo skloni nasljeđivanju mentalnih i emocionalnih obrazaca, jer bolest i nije ništa drugo do rezultat naših psiho-emocionalnih reakcija, pa tako, ako smo naslijedili sklonost ka srčanim oboljenjima, naslijedili smo i energetski koncept, sklop emocionalnih reakcija čije će ispoljavanje kroz vrijeme rezultirati datom bolešću.

Energetski pečat naše loze sadržan je u prezimenu. Kako s ostalim članovima familije dijelimo isto prezime, tako dijelimo i akumuliranu energiju (zajedničku karmu) naše loze. Tradicionalno, gašenje loze nastupa izumiranjem njene muške linije. Loza se ne može održati preko ženske linije. Nije tu u pitanju nikakva spolna diskriminacija, već univerzalni princip prema kojem je muški polaritet davalac (prijenosnik), a ženski primalac (akumulator, upijač).

Tako će ženski potomak naše loze “poslužiti” za produžetak loze u drugoj familiji i samim uzimanjem suprugovog prezimena, te seksualnim kontaktom s istim dolazi do “miješanja krvi”, gdje ona preuzima energetski obrazac te i sama postaje podložna energetskim utjecajima date familije.

Tako se svaka žena ulaskom u brak počinje drugačije ponašati jer proces prilagođavanja traje izvjesno vrijeme i zavisi od niza faktora da li će isti biti manje ili više uspješan. Postoje osobe koje jednostavno imaju predispozicije za samački život i taj energetski “udar” će se odraziti na vrlo neharmoničan način, nastupit će razni problemi u komunikaciji i takav brak se kad-tad mora raspasti.

atma.hr – 52
Isto tako, može se dogoditi da osobe nisu energetski kompatibilne, jer ženski partner iz prethodne porodične loze nosi određene predispozicije koje se moraju realizirati, ali preuzeti energetski obrazac od muškog partnera na neki način blokira njihovu realizaciju i što duže nastoje opstati u partnerskom odnosu to će se blokiranost odraziti na zdravlje ili druge segmente života.

Na kraju, može se dogoditi razvod nakon 30 godina braka u kojem ništa nije funkcioniralo kako treba. U nekim kulturama se čak brakovi, po pravilu, nikada ne sklapaju dok astrolog na osnovu natalnih karti ne procijeni kompatibilnost partnera za brak.

Mi međusobno dijelimo energetske obrasce na više razina i to:

unutar ljudske vrste, gdje čovjek dolazi na zemlju kao ‘izgnanik iz raja’ i dijeli ‘početni grijeh’, što govori da samo utjelovljenje, silazak duše u materijalni svijet predstavlja izvjesnu negativnu fazu i da život u ovoj sferi nije predviđen za uživanje i blagostanje, već za vječnu borbu na putu od gnijezda do zvijezda.

unutar državne zajednice, gdje samo teritorijalno porijeklo nosi određeni teret. Na primjer, Balkan je u svojoj povijesti zabilježio mnogo krvoprolića, posebno za vrijeme prodora Turaka, a kasnije drugog svjetskog rata te u novije vrijeme i krvavog raspada Jugoslavije. Osnovna odlika ovog tla je ekonomska nerazvijenost i siromaštvo, što predstavlja izvjesnu blokiranost, mi se jednostavno rađamo opterećeni ogromnim dugom i naša djeca isto tako – karma ovog prostora je pretvorena u financijski dug koji smo svi dužni vraćati.

unutar gradske ili općinske zajednice, u okviru koje naše prisustvo postaje prepoznatljivije. Biti građanin jednog grada, na primjer Sarajeva, znači preuzeti njegove energetske forme od samih temelja, osnivanja, povijesnih događaja i sl. Često će promjena mjesta boravka doprinijeti kompletnoj promjeni na skoro svim nivoima života, na pozitivan ili negativan način.

unutar užeg lokaliteta – ulice, sela – gdje se sužava fokus energetskih obrazaca, gdje svaki žitelj u nama izaziva određene reakcije i s kojima međusobno razmjenjujemo energiju na užem nivou. Tako se kaže da ne bismo trebali večerati, ako znamo da je naš susjed gladan, već se pobrinuti da i on ima dovoljno, ne samo radi njega već i radi nas, radi opće energije koja se nadvija nad datim prostorom.

atma.hr – 52
unutar familijarne loze, u kojoj se energija prelijeva direktno, preko zajedničke krvi koja je u energetskoj vibraciji s našim prezimenom.

unutar samog sebe – osobna karma (zarada) koja predstavlja rezervoar naših djela. U svakom trenutku, prema osjećaju, možemo znati kolika je akumulacija našeg duga. Kada kažemo da neko ima nečistu savjest, to je duh, energetski pečat naših djela koji nas proganja. Od toga ne možemo pobjeći i to će nas uznemiravati sve dotle dok ne osvijestimo svoje postupke i njihovu težinu. Jedino potpuno osviješten čovjek može biti u savršenom miru. A kada smo u miru sa samim sobom, onda smo u harmoniji s cijelim svijetom.

Tako, možemo izvući zaključak da za aktivaciju bilo kakve promjene u životu, prvo moramo krenuti od samog sebe. Kada krenemo iz šire perspektive, prvo počinjemo kriviti situaciju, politiku, financijsku krizu, roditelje, partnere i baziramo se na stvari na koje je nemoguće utjecati, te se predajemo općoj negativnoj klimi i ne napredujemo u životu.

Figurativno rečeno, mi smo u svemu tome poput vrha igle, mi vodimo konac u potrebnom pravcu i sastavljamo cjelinu svog života.

Drugim riječima, širenjem svijesti potpuno nadilazimo bilo kakve okove koji su nam nametnuti u materijalnoj sferi. Što smo duhovniji, sve manje podliježemo određenim utjecajima, tako slobodno možemo reći da se čovjek rađa u ropstvu, ali od njegove volje i izbora puta zavisi da li će se osloboditi i izaći izvan svih okova te postati kreator svoje stvarnosti.

Jednostavno, čovjek se rađa u labirintu – emocionalnom, zdravstvenom, financijskom, obiteljskom, poslovnom – svatko dobije svoj zadatak da ga riješi i pronađe izlaz.

duhovni-razvoj.blogspot.com