Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

Rob uma će se htjeti natjecati s tobom u materijalističkim djelatnostima, biti bolji od tebe i pobijediti te. Rob svog uma nema mira i svoj nemir želi prenijeti na sve oko sebe. Robovi svog uma su preuzeli ovu civilizaciju i kažu da smo mi koji ne marimo za konkurenciju i tečevine materijalističkog napretka necivilizirani. I žele istrijebiti sve koji imaju unutarnji mir. Oni su zavidni, ljubomorni, žele umanjiti vrijednost takvog postignuća.

atma.hr – 52
Um i ja nikada nećemo biti prijatelji. Ili će on vladati mnome ili ću ja vladati njim. Ni mira ni primirja tu nema niti će biti! Evo da pojasnim.

Najnedraži su mi ljudi kojima stanje uređenosti daje osjećaj da imaju kontrolu. Neću reći da ih mrzim jer to nije točno, mržnja je emocija, a ja za njih nemam nikakve emocije. Zato sam rekao najnedraži, za razliku od onih koji su mi dragi, ovi to nisu.

Oni misle da kad osobe i predmete postave na određena mjesta koja su oni zacrtali, da je onda sve u redu, a u suprotnom je anarhija. Oni misle da ako se svi ponašaju kako oni hoće da je to stanje reda i da ako zakoni fizike idu njima u prilog onda je to red, a u suprotnom je kaos.

Oni su poput onih učenjaka koji misle da kad pojavu imenuju ona je onda shvaćena, uvedena u registar i apsolvirana.

Također su uvjereni da im diploma daje pravo da se tako postave, da pojave imenuju i proglase shvaćenima, a oni koji nemaju diplomu se ne mogu imenovati učenima i nemaju pravo to napraviti. Ljudi koji tako misle su robovi svoga uma.

Najdraži su mi ljudi koji u stanju nereda, dakle stanju teške bolesti, ratnom stanju ili stanju oženjenosti, mogu steći potpuni unutarnji mir.

atma.hr – 52
Oni koji shvaćaju da situaciju ne kontroliraju jednako tako kao ni oni oko kojih je sve sređeno i da je osjećaj kontrole iluzija i laganje samoga sebe. Oni koji inteligencijom nadvladaju divljanje uma i čula.

Ljudi koji su tako samoovladani su gospodari svoga uma.

Tako se lako družiti s gospodarima svoga uma, a tako teško s robovima svoga uma. Rob uma će ti uvijek naći zamjerku, loše ti je vezana kravata, kakav to auto voziš, tvoje ponašanje je neprimjereno!

BHAGAVAD GITA

Rob uma će se htjeti natjecati s tobom u materijalističkim djelatnostima, biti bolji od tebe i pobijediti te. Rob svog uma nema mira i svoj nemir želi prenijeti na sve oko sebe.

Robovi svog uma su preuzeli ovu civilizaciju i kažu da smo mi koji ne marimo za konkurenciju i tečevine materijalističkog napretka necivilizirani. I žele istrijebiti sve koji imaju unutarnji mir. Oni su zavidni, ljubomorni, žele umanjiti vrijednost takvog postignuća.

Robovi svog uma su jadni. Kako mrziti nekog tko je tako jadan?

Nenad Bego