atma.hr – 52
Na jednom seminaru govornik je htio malo angažirati svoju skupinu polaznika te je započeo s grupnom aktivnošću.

Dao je svakom polazniku šareni balon.

Nastavio je tako što  je zamolio svakog polaznika da markerom napiše svoje ime na balon te ga potom ubaci u susjednu sobu.

Polaznici su se okupili u susjednoj sobi punoj balona i dobili su zadatak da u roku od 5 minuta pronađu balon sa svojim imenom.

Svi su počeli grčevito tražiti balon sa svojim imenom, sudarali su se jedni s drugima, mlatarali rukama i gurali se. Nastao je potpuni kaos.

Prošlo je 5 minuta i jedva da je itko pronašao svoj balon.

Govornik je potom zamolio polaznike da uzmu u ruke bilo koji balon te ga proslijede osobi čije je ime napisano na balonu.

Kroz nekoliko minuta svatko je imao svoj balon.

atma.hr – 52