Foto: pixabay.com

Pronašao sam mir u svemu
Kada sam ga prestao tražiti vani
Pronašao sam mir u svemu

Dogodilo se kada nisam očekivao
Jedino što je postojalo
Bila je iskrena želja duše
Želja za promjenom mene samog

Nisam mogao ovako
Nisam želio dalje ovako
Smučih se sam sebi
Ne radi sebe – Onog Istinskog Sebe
Već radi programa koje nosih u sebi

atma.hr – 52
Pitao sam se…
Zar je to sve?
Zar je zaista ovako?
Zašto sam zatrpao srce svoje?
Radi koga?

Gdje sam točno
Izgubio doticaj s ljubavlju
U koju vjerovah tako?

Tišina me dovela do odgovora tih,
Izolacija od svih
I povratak ka sebi samom

Pronašao sam mir u svemu
Kada sam ga prestao tražiti vani
Pronašao sam mir u svemu

© Marina Knüsel, Theta terapeut i Jyotish savjetnik
Instagram: Marina Knüsel

atma.hr – 52