Likovna radionica crtanja i slikanja osmišljena je kao detaljno vođenje polaznika kroz rad prema različitim modelima (stolice, mrtve prirode, gipsani i drveni modeli, draperije tkanina, različite kombinacije navedenog itd.) u svrhu savladavanja perspektive, proporcije, teksture, odnosa svjetla i sjene do kolorističke modulacije.
Tehnika crtanja su olovka i ugljen a tehnika slikanja akrilne vodene boje.

U procesu rada bitna je i osobna kreativna interpretacija u svrhu razvijanja vlastitog likovnog izraza i preferenci kroz zakonitosti vizualnog jezika i navedenih tehnika.

Grupe su male (do 6 polaznika) što omogućuje individualan odnos sa svakim polaznikom u skladu sa njegovim interesima, potrebama i tempom rada uključujući i eventualne dodatne sadržaje kao što je priprema za upis na likovnu akademiju ili sličnu instituciju, istraživanje ilustracije i dizajna kao likovnosti koja se veže za tekst ili namjenu, dodatne tehnike po želji itd.

Prostor radionice se nalazi u zapadnom dijelu centra Zagreba, velik je, svijetao, radi se opušteno, uz kavu ili čaj koji se polaznicima nude gratis.

Voditeljica Ana Kadoić je završila Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu (zvanje profesora likovne kulture) i poslijediplomski studij na Kraljevskoj akademiji u Amsterdamu.
Iskustvo metodike rada s ljudima stekla je kroz rad u brojnim edukacijskim ustanovama i programima. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.
Kao samostalna umjetnica bavi se ilustracijom i animiranim filmom za djecu.
Likovna radionica je projekt putem kojega rado i sa užitkom prenosi svo stečeno znanje i iskustvo a razmjena koja se događa sa polaznicima obogaćuje i njezin kreativni proces.

Cijena paketa od 1 x 2 puna sata tjedno kroz dva mjeseca iznosi 144 eura (plativo u 2 mjesečna obroka) i uključuje sav potreban materijal.

Budući da se ne radi o zaokruženom programu koji ima početak i kraj, polaznici se mogu pridružiti u bilo kojem trenutku i pratiti svoj individualan tempo i interes.

Termini: ponedjeljkom 17-19 I 19-21, prijepodnevni termin je u formiranju
Lokacija: ulica Republike Austrije 1, Zagreb, 1. kat
Kontakt: Ana Kadoić 098 9554898 [email protected]

crtanje 2023 kolaz