Pronaći pravi smisao života znači pronaći razlog zbog kojeg postojimo. Da li je tome doista tako? Mnoge duhovne prakse uče da treba imati jasan cilj što želimo postići i na što moramo usmjeriti svoju pažnju kako bismo došli do toga cilja. Međutim cilj je postavljen već unaprijed, i postavlja se pitanje je li cilj isti za svih… da li je taj pravi put za svakog? Ili svatko ima svoj cilj i mora težiti prema vlastitom cilju i prema vlastitiom izboru Duše i svih učenja koja je naša Duša izabarala za nas…. Kako pronaći pravi smisao života?

atma.hr – 52
To što nam je Stvoritelj podario inteligenciju, savjest i sposobnost prosuđivanja ukazuje na to da nas je s razlogom smjestio na Zemlju. Stoga je logično da pravi smisao života možemo naći i ostvariti samo ako živimo u skladu s njegovim naumom za ljude, odnosno njegovom voljom. Nakon toga shvaćanja dolazimo do pitanja kako uskladiti našu osobnu volju sa voljom Boga, Boga koji nije negdje u nebesima, nego Boga koji je u nama, jer nas je stvorio na svoju sliku i priliku.

Osobna rekonekcija kao nova frekvencija iscjeljivanja ili bolje reći tehnika povezivanja upravo nam omogućuje da spojimo ta dva elementa, volju Stvoritelja i volju naše Duše koja je sastavni dio Boga. Sve stvoreno oko nas na vidljivoj i nevidljivoj razini služi nam da bismo slijedili svoj put i da bismo slobodom izbora uvijek mogli birati kako i na koji način ćemo koristiti sve ono što nam je dano.

Osobna rekonekcija povezuje nas sa sveukupnošću univerzuma, povezuje nas i sa sveukupnošću našeg bića, spaja nas sa putem naše Duše…. Kroz osobnu rekonekciju možemo doživjeti iscjeljujuće energije s najviših razina, ali ono što je najvažnije osobnu rekonekciju možemo opisati kao otvaranje svih kanala univerzuma koji nam pomažu da se vratimo sebi i da živimo u skladu sa izborom naše Duše i svim učenjima koja nas posvećuju, osnažuju i vode na bolje sutra…

Uz rekonekciju dolazimo i do snažne tehnike rekonektivnog iscjeljivanja. Namjera Rekonektivnog iscjeljivanja je iscjeljenje, bilo na fizičkoj, mentalnoj, emotivnoj, duhovnoj ili bilo kojoj drugoj razini. Putem rekonektivnog iscjeljivanja dolazimo do pomoći s najviših razina koje iscjeljuju uzrok i posljedicu onako kako je to najbolje za nas i kako smo to u datom trenutku spremni prihvatiti.

atma.hr – 52
Namjera rekonekcije i rekonektivnog iscjeljivanja jest povezati sve spone sa svemirom. Evolucijom čovjeka i njegove svijesti dolazimo do nove mogućnosti, bolje rečeno prilike da ponovno povežemo sve veze sa svemirom i da se probudimo. Nova era daje nam priliku da se probudimo i da karmu odradimo na lakši način.

Tu nam priliku daje rekonekcija i rekonektivno iscjeljivanje.

Što je rekonektivno iscjeljivanje?

Rekonektivnim iscjeljivanjem vraćamo sebe u ravnotežu. U ravnotežu do točke od koje smo krenuli. A ta točka je Stvoritelj. Svaki zdravstveni izazov predstavlja kombinaciju fizičkog, mentalnog, duhovnog i emotivnog poremećaja. Putem rekonekcije i rekonektivnog iscjeljivanja mi tretiramo cijelo naše biće, spajamo sve dijelove u jednu jedinstvenu cjelinu. Rekonektivno isceljivanje ne “tretira” nešto određeno. Rekonektivno isjeljivanje tretira nas kao osobu na svim razinama postojanja, u svim dimenzijama.

Kako kaže autor tehnike Rekonektivnog iscjeljivanja Eric Pearl, Rekonektivno isceljivanje možda nije odgovarajući način da primite ono za čim tragate u tom trenutku svog života. Najbolje je prepustiti se i dozvoliti da se dogodi ono što treba da se dogodi. Rekonektivno isceljivanje ne podrazumijeva redovne posjete ili “vezivanje”. Nema potrebe da se dolazi na seanse jednom tjedno, ili na bilo koji drugi način “redovno”. Kada se jednom završi sa seansama, “imate vlasništvo” nad svojim promjenama, nad svojim iscjeljenjem, svojom evolucijom. To je vaše. Niko vam ga ne može oduzeti. Nikada.

atma.hr – 52
Svakom pojedincu koji traga za promjenom, koji želi steći uvide u vodstvo svoje Duše, rekonekcija zasigurno može biti okidač promjene. Zakoračite u svoje novo Ja… i recite sebi veliko DA! Kroz ovu potvrdu na raspolaganju Vam stoje sve energije Univerzuma putem i kroz Rekonekciju i rekonektivno iscjeljivanje.

Obratite se s povjerenjem voditeljici udruge Ciruss, Ines Lazarević Rukavina, dugogodišnjoj prakatičarki s licencom Rekonekcije i Rekonektivnog iscjeljivanja koja će vas dovesti do cilja… cilja koji obuhvaća Vaš rast i razvoj!

Vedran Zubović

atma.hr – 61