Postoji uzrečica „Mislim, dakle jesam“ (Lat. cogito ergo sum) koja se pripisuje filozofu Descartesu.
A kako mislimo, tako i vibriramo. Tako i privlačimo iste i/ili slične vibracije.
Ako smo većinom dana u stresu, boli, problemima, brigama… i sličnim niskim vibracijama, one se i manifestiraju još više oko nas.

Pobjegnite, barem na kratko, od tih niskih vibracija i dođite u Klub Smijeha gdje ćemo svi skupa vibrirati na visokim, pozitivnim vibracijama i dijeliti iste između nas.

U Klubu, na radionici smijeha luči se dopamin, hormon sreće, više kisika udišemo, veseliji smo, razigraniji i sve to čini nas zdravijima i punim energije. Visoke, pozitivne energije.

Relaksacija smijehom može dovesti do oslobađanja negativnih misli i emocija i pomoći nam da lakše stupimo u kontakt sa našom duhovnom prirodom.
Pomaže nam u razvijanju vrlina praštanja, davanja, suosjećanja i želje da pomažemo drugima i doprinosimo njihovoj sreći.

Dakle, preformulirajmo Descartesa u „Smijem se, dakle vibriram pozitivno!“.

Radionica je besplatna 🙂

Vibrirajmo se pozitivno u petak, 21.04.2023. godine u 19 sati u Klubu Smijeha, Zagreb, Hanibala Lucića 20

Rezervirajte svoje mjesto visokih vibracija PREKO DONJE PRIJAVNICE ili na mob. 091 504 32 97, Diana.

prijavi se plava