Foto: pixabay.com

Vjera je energija, naša želja je energija. To je energija koja neprekidno teče. Kada počnemo sumnjati, bojati se ili prestanemo vjerovati, naša energija, težnja i ispunjenje želja se zaustavljaju. Vjera je kontinuirana težnja koju ne mogu ugasiti strahovi i sumnje, beznađe, očaj. Vjera je važna zato što kad čovjek nečemu neprestano teži, njegova svijest počinje mijenjati svijet oko njega.

atma.hr – 52
Vjera je povezana s našom podsviješću. Krist je rekao da ako čovjek vjeruje da će se planina pomaknuti sa svoga mjesta, ona će se pomaknuti. Što to znači? Zašto vjera može činiti čuda, prava fizička čuda?

Zato što naša podsvijest ima prirodu polja, a priroda polja je primarna u odnosu na fizičku. Preko strukture polja, preko suptilnih planova možemo upravljati fizičkom prirodom, skoro do pretvaranja vode u vino, itd. Možemo letjeti, čitati misli…

Ako vjerujemo u nešto i naša podsvijest to prihvati, onda će se naše želje ostvariti.

Onaj tko vjeruje da će ozdraviti, ozdravit će.

Zato što mu vjera daje snagu. Zašto vjera daje snagu? Zato što je vjera kontinuirano, stopostotno stremljenje. Vjera je kad se sto puta zapitamo hoćemo li ili nećemo i sto puta odgovorimo – hoću.

Vjera je energija, naša želja je energija. To je energija koja neprekidno teče.

Kada počnemo sumnjati, bojati se ili prestanemo vjerovati, naša energija, težnja i ispunjenje želja se zaustavljaju.

atma.hr – 52
Osoba koja sumnja, a sumnja se javlja kada uključimo um, budući da je u prirodi uma da sumnja i analizira, mogla bi steći vjeru vjerojatno za više od stotinu godina ili tisuću života da bi potvrdila neke važne zaključke.

A osoba koja je osjetila i povjerovala, ne osuđujući i ne sumnjajući, takva osoba može činiti čuda, kao što smo vidjeli u Bibliji.

Zato je vjera kontinuirana težnja koju ne mogu ugasiti strahovi i sumnje, beznađe, očaj, nedostatak povjerenja u sebe, itd.

Zašto je važna vjera?

Vjera je važna zato što kad čovjek nečemu neprestano teži, njegova svijest počinje mijenjati svijet oko njega.

S.N.Lazarev/ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Knjige i više o Lazarevu na: aruna.rs