“Ako želiš imati atraktivne usne, govori ljubazne riječi.

Ako želiš imati lijepe oči, traži dobro u ljudima.

Ako želiš imati vitku liniju, podijeli svoju hranu s gladnima.

Ako želiš imati lijepu kosu, neka svaki dan dijete svojim prstima prođe kroz nju.

Ako želiš imati lijepo držanje, hodaj sa znanjem i nikada nećeš nikada hodati sam/a.”

~ Sam Levenson