atma.hr – 52
Naša je riječ moć s kojom možemo stvarati. Naša je riječ dar koji nam dolazi izravno od Boga. Riječima izražavamo svoju stvaralačku moć. Riječima sve očitujemo. Bez obzirom kojim jezikom govorimo, naša se namjera pokazuje kroz riječi. Ono o čemu snivamo, ono što osjećamo, ono što doista jesmo, sve će se to očitovati putem riječi.

Riječ nije tek zvuk ili nacrtani simbol. Riječ je snaga kojom se možemo izražavati i komunicirati, razmišljati i tako u svome životu stvarati događaje. Ali, riječ je nalik maču s dvije oštrice, naša riječ može stvoriti najljepši san, a ujedno može uništiti sve oko nas. Ovisno o tome kako je koristimo, riječ nas može osloboditi ili nas može osuditi na ropstvo. Sva čarolija koju posjedujemo temelji se na našoj riječi.

Ljudski je um nalik plodnom tlu u koje se neprestano sije sjeme. Sjeme su mišljenja, zamisli i pojmovi. Posijemo sjeme ili misao i ona raste. Jedina je nevolja u tome šte je ljudski um često i previše plodan i za sjeme straha. Ipak, naš je um plodan samo za onu vrstu sjemena za koju je pripremljen. Ono što je važno jest uvidjeti za koju je vrstu sjemena naš um plodan. Jedan strah ili jedna sumnja, posijani u našem umu, mogu stvoriti beskrajnu dramu događaja. Jedna je riječ nalik čaroliji, a ljudi ponekad riječi koriste kao crni čarobnjaci, nerazborito izgovarajući čarolije jedan drugome. Npr. susretnemo prijatelja i izgovorimo ono što nam je toga trenutka puhnulo u glavu. Kažemo: “Kako si se samo udebljao, jako mi loše izgledaš”. Ako sluša naše riječi i ako se složi s njima, njegova percepcija samog sebe biti će promijenjena u negativnom smjeru.

Tijekom našeg odgoja, naši su roditelji svoja mišljenja o nam izražavali čak i bez razmišljanja. Mi smo vjerovali tim mišljenjima i živjeli u strahu pred tim mišljenjima, bojeći se da će oni reći kako nismo dobri u školi, sportu, u kući itd. Često smo takve negativne izjave prihvaćali kao istinite.

Privukavši našu pozornost, riječ može ući u naš um i promijeniti cijelo naše uvjerenje nabolje ili nagore.

Zbog toga, pripazimo na svoje riječi, ali razmislimo i o pravom značenju riječi drugih ljudi koje ponekad i ne moraju biti istinite, niti imati ikakve veze s nama!

Mario Piškur, jyotishi
www.vedskijyotish.com

atma.hr – 52
atma.hr – 52