Šri Išopanišada je jedna od 108 upanišada, izvornih vedskih tekstova za koje se, prema tradiciji, smatra da su zapisani prije 5000 godina. Zapisana na sanskrtu, jeziku starodrevne Indije, pruža nam znanje o prirodi vrhovne inteligencije koja upravlja svemirom. Za izvorne tekstove Veda se vjeruje da dolaze od samog Boga, da su apaurušeja, tj da ih nije izgovorio čovjek. One su poput uputstva za korištenje materijalnog svijeta…

Bez tog znanja čovječanstvo ne može pronaći izlaz iz slijepe ulice u koju su ga navela materijalistička shvaćanja.

Šri Išopanišada – Četvrta mantra

anejad ekam manaso javiyo
nainad deva apnuvan purvam aršat
tad dhavato ‘nyan atyeti tišthat
tasminn apo matarišva dadhati

anejat – nepomičan; ekam – jedan; manasah – od uma; javiyah – brži; na – ne; enat – ovomu Svevišnjem Gospodinu; devah – polubogovi poput Indre; apnuvan – mogu se približiti; purvam – ispred; aršat – brzo se krećući; tat – On; dhavatah – koji trče; anyan – ostale; atyeti – nadmašuje; tišthat – stojeći na jednome mjestu; tasmin – u Njemu; apah – kišu; matarišva – bogovi koji upravljaju vjetrom i kišom; dadhati – opskrbljuju.

Iako nikada ne napušta Svoje prebivalište, Svevišnji Gospodin brži je od uma i može svakoga prestići u trčanju. Moćni polubogovi ne mogu Mu se približiti. Premda boravi na jednome mjestu, upravlja onima koji opskrbljuju živa bića zrakom i kišom te nadmašuje sve u savršenstvu.

Čak ni najveći filozof ne može umnom spekulacijom spoznati Svevišnjega Gospodina, koji je Apsolutna Božanska Osoba. Svevišnjega mogu Njegovom milošću spoznati samo Njegovi bhakte (oni koji ga služe s ljubavlju). U Brahma-samhiti (5.34) je rečeno da bi filozof koji nije bhakta, čak i kad bi putovao kroz svemir brzinom vjetra ili uma stotinama milijuna godina, uvidio da je Apsolutna Istina još uvijek daleko od njega. Brahma-samhita (5.37) nadalje izjavljuje da Apsolutna Božanska Osoba ima Svoje duhovno prebivalište, poznato kao Goloka, u kojem provodi Svoje zabave. A ipak, Svojim nepojmljivim moćima može istodobno dosegnuti svaki dio Svoje stvaralačke energije. U Višnu Purani Njegove se moći uspoređuju s toplinom i svjetlošću koje izviru iz vatre. Iako se nalazi na jednome mjestu, vatra širi svjetlost i toplinu. Slično tomu, iako nikada ne napušta Svoje duhovno prebivalište, Apsolutna Božanska Osoba posvuda širi Svoje različite energije.

Premda Gospodin posjeduje bezbroj energija, one se mogu svrstati u tri osnovne kategorije: unutarnja moć, rubna moć i vanjska moć. Svaka od ovih kategorija ima milijune podvrsta. Svi upravni polubogovi kojima je povjerena moć upravljanja prirodnim pojavama, kao što su zrak, svjetlo ili kiša, pripadaju rubnoj moći Apsolutne Osobe. Niža živa bića, uključujući ljude, također pripadaju Gospodinovoj rubnoj moći. Materijalni je svijet tvorevina Gospodinove vanjske moći, a duhovno nebo, u kojem se nalazi Božje carstvo, očitovanje Njegove unutarnje moći.

Gospodinove različite energije prisutne su svugdje. Iako nema razlike između Gospodina i Njegovih energija, te energije ne smijemo zamijeniti s Vrhovnom Istinom, niti pogrešno smatrati da se Svevišnji Gospodin neosobno svuda prostire ili da gubi Svoje osobno postojanje. Ljudi obično donose zaključke u skladu s vlastitom sposobnošću razumijevanja, ali Svevišnji Gospodin ne ovisi o našoj ograničenoj moći razumijevanja. Zbog toga nas Upanišade upozoravaju da nitko ne može prići Gospodinu svojim ograničenim moćima.

U Bhagavad-giti (10.2) Gospodin kaže da Ga čak ni veliki ršiji (mudraci) i sure (polubogovi) ne mogu spoznati, a da ne govorimo o asurama (osobe zavidne na Boga) koji nipošto ne mogu shvatiti Gospodinove postupke. Četvrta mantra Šri Išopanišade jasno pokazuje da je Apsolutna Istina izvorno Apsolutna Osoba. U protivnom, ne bi bilo potrebno spominjati tolike raznovrsne odlike kao dokaz Njegove osobne prirode.

Iako pojedini sastavni djelići Gospodinovih moći posjeduju sva obilježja samoga Gospodina, oni imaju ograničeno polje djelovanja i stoga su ograničeni. Sastavni djelići nikada nisu jednaki cjelini. Zato ne mogu u potpunosti shvatiti Gospodinovu moć. Pod utjecajem materijalne prirode, budalasta, neuka živa bića, koja su tek Gospodinovi sastavni djelići, pokušavaju dokučiti Gospodinov transcendentalni položaj. Šri Išopanišada upozorava kako je pokušaj da se Božja osobnost utvrdi umnom spekulacijom uzaludan. Znanje o Transcendenciji trebamo dobiti od samoga Gospodina, vrhovnoga izvora Veda, jer samo Gospodin posjeduje potpuno znanje o Transcendenciji.

Svaki sastavni djelić Potpune Cjeline obdaren je izvjesnom energijom kako bi djelovao po Gospodinovoj volji. Kad sastavni djelić, živo biće, zaboravi svoje djelatnosti podređene Gospodinovoj volji, smatra se da je u mayi, iluziji. Šri Išopanišada nas od samoga početka upozorava da pažljivo igramo ulogu koju nam je dodijelio Gospodin. To ne znači da pojedina duša nema svoju neovisnost. Budući da je Gospodinov sastavni djelić, ona mora, kao i Gospodin, imati slobodnu volju. Kada pojedinac pravilno i inteligentno koristi tu slobodnu volju ili aktivnu prirodu, shvaćajući da je sve Gospodinova moć, oživjet će svoju izvornu svjesnost, izgubljenu zbog druženja s mayom, vanjskom energijom.

Sva moć potječe od Gospodina; stoga je valja upotrijebiti samo za provođenje Gospodinove volje. Gospodina može spoznati jedino onaj tko ima takav ponizan stav služenja. Savršeno znanje obuhvaća znanje o svim Gospodinovim vidovima, Njegovim moćima i načinu na koji one djeluju po Njegovoj volji. Gospodin to objašnjava u Bhagavad-giti, suštini svih Upanišada.