atma.hr – 52
Evolucija donosi promjenu, rast i uzdizanje. Kada se promatra iz biološke perspektive ona donosi evoluciju vrsta od nižih ka višim sposobnostima. Dijametralno suprotan način gledanja na evoluciju je promatranje iz perspektive evolucije svijesti. U biološkoj evoluciji promjena se događa izvana, ali u evoluciji svijesti promjena se događa iznutra. Upravljanje vanjskim promjenama je zadatak prirode, a upravljanje unutarnjih promjena je zadatak duha. O biološkoj evoluciji se može pričati i argumentirati, ali evoluciju svijesti treba doživjeti.

Duhovno znanje nam pomaže u razvijanju unutarnjih promjena i tako nam omogućuje evoluciju naše svijesti. Ono je poput uzgajanja lotosa u pustinji.

Kako može lotos rasti u pustinji?

Srce koje se boji nesigurnosti, kojem nedostaje samopouzdanja, koje ima negativan pristup, koje je uvijek u sukobu i koje nema cilja, je poput pustinje. Međutim čak i u žednoj pustinji može narasti lotos ukoliko kiša neprekidno danima pada. Razgovaranje o duhovnim temama je poput neprestane kiše u našim srcima. Na taj način u pustinji našeg srca mogu izrasti lotosi.

Kada naučimo prevladati strah i tolerirati poteškoće, počinjemo živjeti život pun samopouzdanja i pozitivnog stava. Taj pozitivan stav nam pomaže oprostiti drugima na njihovim nedostacima i omogućava nam život sa svima u jedinstvu te nam čini život smislenim čime stvaramo predivnu sudbinu.

Kada osoba nema mudrosti ponaša se poput lista Mimosa pudice, biljke čiji se listovi skupljaju na najmanji dodir kapljice vode. Te se kapljice odnose na sve nedaće koje nam u životu mogu doći. Kada osoba postane poput Mimosa pudice, postaje osjetljiva čak i na malu provokaciju. Počinje jadikovati nad malim stvarima, skuplja se kada dolaze nesreće i napada one koji je ‘dodiruju’.

Duhovne teme su poput voštanog premaza mudrosti na tom listu našeg života. Kada je netko mudar, ponaša se poput lista lotosa. Ista kapljica vode koja skuplja list Mimosa pudice, na lotosovom listu jednostavno klizne. Cijeli potok vode ne ostavlja ni najmanji trag na lotosovom listu kao da voda nikad nije ni pala na njega.

Na sličan način, osoba koja razvija životnu mudrost, sve nedaće svijeta na nju uopće ne utječu. Duhovno znanje nam pomaže u evoluciji od Mimosa pudice do lista lotosa.

Tražimo duhovno znanje, čitajmo ga, slijedimo ga i osjetimo božansko vodstvo u našim životima.

Radhanath Swami

atma.hr – 52