Gune ili vezujuće sile materijalne prirode koje u današnjem svijetu prevladavaju (rajas i tamas tj strast i neznanje) vežu čovjekovu svijest za pojavni svijet (razne odnose, situacije, oblike, materijalne stvari) koji nije stalan/uravnotežen i na taj način ga udaljavaju od vlastite prirode čiste svijesti (vrlina, sattva) jer tu duša nema trajnu stabilnost i slobodu.

atma.hr – 78
Kada se svijest (Purusha) dijeli u materiju (Prakriti) dolazi do stvaranja tri univerzalne gune (strune/niti/kvalitete) koje prožimaju cijelu kreaciju: sattva (satva), rajas (rađas) i tamas (tamas).

Purusha je pasivni kreator, ultimativna istina, iscjeljenje, pasivna svjesnost. Prakriti je aktivnost, kreativni potencijal, oblik, boje, akcija, stvara sve oblike u kreaciji.

Gune su uzročna forma kreacije. Tri gune su uvijek prisutne u svemu i međusobno su isprepliću u raznom omjeru, ovisno o materiji u kojoj se nalaze. U svemiru se sva materija sastoji od određenih kvaliteta koje su dominantne (sattva, rajas i tamas) u čovjeku, životinjama, biljkama, bolestima, hrani, glazbi, mislima, emocijama itd..

U prirodi je rajas sila koja je aktivna, stimulira. Pozitivna sila koja inicira na promjenu remeteći staru ravnotežu. Tamas ometa, sabotira, negativna sila, koja sadrži prijašnju aktivnost. Sattva je neutralna ili balansirajuća sila, harmonizira pozitivno i negativno, koja nevezano promatra. Sve tri sile su neophodne za uobičajene aktivnosti. One isto tako imaju i duhovne karakteristike koje nas mogu povezati sa znanjem/mudrošću ili nas zavesti u neznanje.

Gune koje u današnjem svijetu prevladavaju (rajas i tamas) vežu čovjekovu svijest za pojavni svijet (razne odnose, situacije, oblike, materijalne stvari) koji nije stalan/uravnotežen i na taj način ga udaljavaju od vlastite prirode čiste svijesti jer tu duša nema trajnu stabilnost i slobodu.

atma.hr – 39

Kvalitete guna ne mogu biti gledane kao odvojene jedne od drugih. Gune su stalno u stanju jedinstva, s time da je uvijek jedna dominantnija od drugih. One ovise jedna o drugoj, slijede jedna drugu, utočište su jedna drugoj… Dokle god postoji dobrota (sattva) postojati će i strast (rajas), dokle god postoji strast i dobrota postojati će i inercija (tamas).

Sattva osvjetljuje svijest, to je potencijalna energija. Rajas je kinetička energija. Tamas je inercija. Sattva je promatrač – svjesnost, rajas je promatranje – subjekt, a tamas je objekt promatranja. Sattva je kreativna energija, rajas održava, a tamas je destruktivna energija.

Gune i doshe

Sattva – esencija – Pitta
Rajas – akcija – Vata
Tamas – tromost – Kapha 

Gune su simbolično prikazane kroz formu uljne lampe: tamas je gorivo/ulje, rajas je vatra/plamen, a sattva je svijetlo.

Sattva guna (dobrota/čistoća)

Sjaj, lakoća i vjera – to je oblik i svijetlo Dobrote među svim bićima.

Sattva ima balansirajuće kvalitete, stabilnost i jednakost. Lagana je, sjajna/blistava, zadužena je za sreću, svijest i inteligenciju. Kreće se unutra i gore u tijelu.

Sattva djeluje blagotvorno na sva bića, sve što je nevino, temelj je svega što je dobro.

Radost, zadovoljstvo, prosvjetljenje, sreća, darežljivost, odsustvo straha, zadovoljstvo, čvrsta vjera, oprost, hrabrost, uzdržavanje od ranjavanja (fizičkog ili emotivno/mentalnog) drugih bića, istina, iskrenost, odsustvo gnjeva i zlobe, čistoća tijela, čistoća uma i misli, kvalitete Božanskog.

atma.hr – 75
Sloboda od ideje ja i moje, sloboda od egoizma, sloboda od očekivanja, gledanje na sva bića jednako, sloboda od želje. Sve nabrojeno predstavlja vječno dobro što nas uče sve religije svijeta. Onaj koji je posvećen proučavanju duhovnih spisa.

Povjerenje, skromnost, opraštanje, odricanje, čistoća, nedostatak lijenost, nedostatak okrutnosti, dobro ponašanje, suosjećanje sa svim bićima, odsutnost klevetanja i pričanja iza leđa, čistoća u svim djelima koji imaju cilj postizanje mira i sreće među bićima, razumijevanje, sloboda od očekivanja, štovanje pravednosti, komunikacija, ljubav, sloboda.

Dani završavaju sa zalaskom sunca, a noći sa izlaskom sunca. Završetkom uživanja uvijek dolazi tuga, a završetkom tuge uvijek dolazi užitak. Svo gomilanje (materijalno) na kraju se mora iscrpiti, sve što se diže mora i pasti. Život ima smrt za kraj. Sve akcije završavaju u destrukciji, i sve što je rođeno će sigurno umrijeti. Svaka pokretna i nepokretna stvar u svemiru je prolazna. Žrtva, dar, pokore, istraživanja, zavjeti, obredi, – sve to ima uništenje za kraj.

Znanje nema kraja. Zato onaj koji posjeduje „mirnu dušu“, onaj koji je povukao svoje osjete unutra, onaj koji je slobodan od „ja i moje“, koji je slobodan od egoizma, taj je slobodan od svih „grijeha“ čistim znanjem o prirodi postojanja.

Sattva je opisana sanskrtnom riječi: JnanaShakti. Jnana je znanje o Božasnkom, percepcija, inteligencija, prepoznavanje. Shakti je energija.

Čovjek kojim dominira sattva kvaliteta je nevezan za svijet, njegov um je miran i djeluje sretno, zadovoljno i ispunjeno. Kroz sattvičnu kvalitetu u umu osoba ne vidi razlog za ljutnjom, razlog za tugom ili strahom. Prisutna je samo bezuvjetna ljubav i apsolutna vjera. To je sila ljubavi koja ujedinjuje sve oko sebe.

Sattva je uvid u svrhu aktivnosti, mirovanje i promatranje nakon ostvarenja. Kvaliteta finoće, saznanja i pročišćenosti svog taloga koji zagađuju čovjekovu samosvijest. Osobine sattve su oslobođene neznanja (tamas) i strasti (rajas).

atma.hr – 78
Rajas guna (strast)

Esencija strasti je aktivnost. To je uzrok uzastopnih radnji. Kada vlada među bićima indicira razmnožavanje. Rajas generira aktivnost, promjenu i uznemirenost. Mobilan, zapaljiv / razdražljiv, motivira i izražava. Ima centrifugalnu silu što uzrokuje disperziju i dezintegraciju. Kretanje od centra cirkularno, uzrokuje bol.

Ozljeđivanje/povrjeđivanje drugih, ljepota, trud, ugoda i bol, hladno i toplo, rat i mir, moć, svađe, nezadovoljstvo, izdržljivost, ponos, ljubomora, želja, borba, osjećaj ja i moje, zaštita drugih, okrutnost, vezivanje, kupnja i prodaja, ističe tuđe mane, poslovi posvećeni isključivo svjetovnom (zarada, korist..), anksioznost, laganje, lažno darovanje i velikodušnost, hvala i kritika, sumnja, kritičnost, junaštvo, prkos, poslušnost (roditelja ili nadređenih), lukavost, posesivnost, spretnost, ukrašavanje sebe ili okoline.

Lijepe kuće, auti, žene, nakit, obećanja, propisi, radnje s očekivanjima (dobrog rezultata), razne javne aktivnosti dobrotvornog rada, studiranje, izrada darova, prihvaćanje darova, želja za ovim i onim, predavanja, zaluđivanje sebe i drugih, nepoštovanje i poštovanje, lopovluk, ubojstva, želja za skrivanjem sebe ili nečeg, slabost, zadovoljstvo, kockanje, učestvovanje u skandalima, vezanost za ples i glazbu, umjetnost. Sve ove kvalitete pripadaju strasti ili rajas guni.

Ljudi koji razmišljaju (meditiraju, kontempliraju) o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koji su posvećeni religiji, bogatstvu i užitku, koji djeluju iz impulsa želje, koji teže ostvariti „bogatstvo“ u odnosu na svaku želju, za njih se kaže da pod utjecajem strasti – rajasa. Ti ljudi imaju smjer prema dolje i teže uživati u užicima.

Psihološki Rajas dominira u aktivnostima bilo koje vrste koje vode od uspjeha pa do pada pa do ponovnog uzdizanja. Težnja za zadovoljstvom (strastima) i ispunjenjem primarno fizičkih potreba. Rajas uzrokuje nemirno naprezanje i trošenje energije, stalno traženja i stalnog nenalaženja u svijetu koji se vječno izmjenjuje.

Ljudi koji razumiju ove kvalitete, teže oslobođenju od istih jer znaju da ih to veže za uvijek opozitne kvalitete dobro i zlo, bol i užitak itd.

atma.hr – 39

Tamas guna (tama, obmana)

Tama ili obmana je esencija tamas gune. Drugim riječima nepravda ili grijeh i tamas guna je uvijek prisutna u lošim djelima (laži, ubojstva itd.). Iz tame dolazi neznanje koje prekriva našu pravu prirodu i moć percepcije. Kroz tamas se rađa ideja o egu i o odvojenom sebstvu zbog čega osjećamo usamljenost i izolaciju.

Tamas je nepokretan, statičan, težak i uzrokuje opstrukciju percepcije. Kreće se prema dolje i odgovoran je za degeneraciju. Kroz silu tamasa dolazi do zbunjenosti i obmanjivanja.

Oni s tamastičnim stanjem uma imaju loše higijenske navike i brigu o sebi. Često emotivno stagniraju. Žive depresivne i tupe živote bez smisla i pokušaja za promjenom i razumijevanjem problema. Ne traže pomoć od drugih i nemaju tendenciju da si sami pomognu. Psihološki imaju duboke blokade.

Kompletna zabluda, neznanje, neotesanost, neodlučnost glede djelovanja, inercija, pretjerano spavanje, oholost, strah, gramzljivost, tuga, nepriznavanje dobrih djela, gubitak pamćenja, odsutnost vjere u ljude i Boga, kršenje svih pravila ponašanja, želja za diskriminacijom, podlo ponašanje, umor, težina, neljubaznost ili neprijateljstva, glupo zaključivanje, tupost, nepoštenje, grešno djelovanje, nedostatak samokontrole, propadanje, uzimanje tuđe slave.

Sve zablude spadaju pod tamu. Često loše govore o drugima, odbacuju svete spise i religije, ispraznost, neopraštanje, gnjev, kritika, neprijateljstvo prema svim bićima. Loša prehrana, zagađivanje okoliša, konzumiranje opijata, ovisnosti.

atma.hr – 75
Tamas je osobina koja prevladava u svemu što je nesvjesno, inertno, potčinjeno nagonima i navikama, bezvoljnost za promjenom. Nesposobnost razlikovanja i preobražavanja, neaktivnost i inertnost u svakom polju čovjekovog života koja ga dovodi do stanja lijenosti, tuposti i depresije. Bešćutnost prema drugim živim bićima i prirodi, neobjektivnost.

Promatrajte kakva je vaša okolina i s kakvim ljudima se družite jer sve ima kvalitete tri gune. Tako ćete uz ljude koji su sattvični (duhovni) osjećati ugodno, opušteno, podržano, inspirativno, buditi će u vama više vrijednosti itd. Uz ljude kojima dominira rajas guna (neuravnoteženi) osjećati ćete se uznemireno. Uz ljude kojima dominira tamas guna (tupost/dosadno) osjećati ćete se dosadno, depresivno itd.

Kako bi došle u stanje ravnoteže, sattvu, rajas i tamas trebamo balansirati kroz ispravnu prehranu, dovoljnu količinu sna (tamas), umjerenu aktivnost (rajas) i umjerenu duhovnu praksu – meditaciju, molitvu (sattva).

Branko Marković, B. S. Ayurveda
rasayana.hr / detoxistria.com
[email protected]

25 BHAGAVAD GITA

BHAGAVAD GITA