Foto: pixabay.com

Svaki svetac ima prošlost i svaki grješnik ima budućnost, rekao je Oscar Wild.

Upravo tako, na ovom svijetu svi smo mi od krvi i mesa. Svi smo radili neke stvari koje možda ne bi ponovili danas. Sa znanjima koja sada imamo. Moramo li? Imamo slobodnu volju.

Prihvatite da ste i vi samo čovjek i krenite dalje.  Došlo je vrijeme da pustimo zamjeranje.

Prošlo je.

Uvijek imamo izbor biti bolji.

atma.hr – 52
Sve stvari koje smo učinili i na koje nismo ponosni, prihvatimo ih kao takve kakvima jesu. Samim time prihvaćamo i sebe.

Nije više važno što smo učinili, gotovo je. Važno je iskustvo koje smo stekli, lekcije koje smo naučili pa onda krenemo raditi bolje. Radom na sebi mi postajemo bolji.

Zato je zaista važno oprostiti si i gledati prema naprijed. Svi mi možemo bolje.

Ne osuđujte se, samo krenite. Korak po korak. Sve je to u redu.

A ljudi? Ljudi koji vam još uvijek spominju vašu prošlost i vi se osjećate loše radi toga, mislite li zaista da su to vaši ljudi? Kada vam ne daju dalje…

© Marina Knüsel, Theta terapeut i Jyotish savjetnik
Facebook grupa – Za empate, duhovnjake i sve vrste svjetlosnih ratnika
Instagram: Marina Knüsel

atma.hr – 52