Image by tawatchai07 on Freepik

Svatko tko pročita ovu izjavu može se čak i naljutiti i sarkastično komentirati kako to nije točno jer doživljava gotovo cijeli život loše situacije koje imaju teške posljedice na njegovo fizičko i psihičko zdravlje.

Međutim, to je stvarnost. Samo, mi je ne razumijemo. Ne razumijemo da je stvarnost u nama. Glavni problem je u sistemu koji je tako postavljen da mi nikad ne spoznamo “istinu” tko smo i koliko smo moćni jer bi tako igra završila, odnosno krađa energije. Ljudska energija najvrednija je “stvar” kojom se manipulira. Vrijeme je da postanemo svjesni kako bi momentalno prestala dominacija nad nama jer smo sposobni koristiti svoju slobodnu volju na našu korist i na korist cijelog svijeta. Zato se i kaže da jedan čovjek može spasiti cijeli svijet.

atma.hr – 52
Naučeni smo krivo razmišljati i zato nam se i događaju stvari koje ne želimo živjeti. Naučeni smo da vanjski svijet utječe na nas i svojim reakcijama mi u sebi stvaramo osjećaj i krivu sliku o tome što je to “realnost” i gdje se ona nalazi. Reagirajući na vanjski svijet mi dokazujemo da ne razumijemo da je “realnost” u nama, da smo je mi sami kreirali i sada je doživljavamo. Svi naši stavovi potječu iz obitelji gdje smo rasli i okolnosti u kojima smo živjeli. Nitko nas kao i naše roditelje te sve naše generacije predaka nije naučio pravoj istini kako mi sami kreiramo svijet u kojem živimo. Ta nam je istina bila zatajena jer nas se tako držalo u pokornosti i strahu.

Kada se stopimo sa svojom dušom mi otvaramo kanal unutarnje komunikacije koji svi imamo. Konačno počinjemo komunicirati sa tihim glasom koji cijeli život pokušava dobiti našu pažnju i to što čujemo, vidimo, osjećamo ili jednostavno znamo, jedina je istina. Da, to je glas ljubavi koja je sveprisutna i koja nas je stvorila. To je energija koja nam daje život.

Međutim, mi ne vjerujemo jako dugo tom glasu koji nam šalje misli, osjećaje, priča s nama, ne vjerujemo unutarnjim slikama, a sve to je istina koja dolazi iz viših dimenzija. Sve to su poruke našeg unutarnjeg bića povezanog sa Stvoriteljem svega što jeste. Našem krivom razmišljanju doprinijele su religije kao i obrazovanje pa smo stvorili krivu sliku svijeta u kojem se osjećamo odvojeni od svega, odvojeni jedni od drugih i najvažnije odvojeni od Stvoritelja.

Povjerovali smo svim neistinama koje šire mediji i tako svakog dana iznova imamo krivu percepciju svijeta pa i dalje kreiramo stvarnost u kojoj ne želimo živjeti. Mi uvijek sami kreiramo svijet. Energija kojom stvaramo je sveprisutna, a na nama je da sami odlučimo svojim slobodnim voljom što želimo stvoriti. Tu nastupa glavni problem jer ljudi ne razumiju da su naša tijela taj “čarobni štapić” za kreiranje.

Cijelo naše tijelo ima određenu dominantnu vibraciju koja iz nas odašilje impuls ili straha ili ljubavi. Sve to ovisi o našem odnosu prema sebi samima tako da u svakom trenutku mi možemo taj odnos promijeniti nevezano na okolnosti u kojima živimo. Uglavnom nas blokiraju programi ubačeni u nas i ponavljajući obrasci ponašanja. Međutim, u svakom trenutku mi možemo spoznati i odlučiti da volimo sebe, da volimo svoj život koji nam je dan i da želimo tu energiju života koja teče kroz nas usmjeriti u aktivnosti koje će donijeti i nama, našim obiteljima i cijelom svijetu samo dobro. Tada to i trebamo učiniti. Ne možemo samo željeti tu stvarnost i čekati da se dogodi. Trebamo poduzeti svakodnevne akcije koje će omogućiti toj Novoj stvarnosti da uđe u naš život.

atma.hr – 52
Prvo što trebamo učiniti je da prestanemo gledati na svijet kao prijeteće mjesto. To je stari program. Novi svijet temelji se na zajedništvu. Trebamo osvijestiti da je naša percepcija svijeta nastala na temelju svih informacija koji su nam dali “drugi”. Bolje reći podvalili. To nije naš doživljaj. Mi imamo “svoju istinu” koju smo stekli kroz cijeli život i to je mudrost našeg osobnog iskustva koju trebamo dijeliti sa svima i naravno, dalje po njoj živjeti. Na nama je da otpustimo sve blokirane i u tijelu pohranjene strahove koji su nas kočili da idemo svojim putem. Trebamo iskristalizirati u kakvom svijetu želimo živjeti jer stvarnost je odraz naše nutrine. Dakle, prvo trebamo stvoriti harmoniju sa sobom, sa svojim životom, oprostiti i drugima i sebi sve što smo proživjeli. Istovremeno trebamo biti i zahvalni na svim iskustvima jer bez njih ne bi bili osoba koja sada jesmo. Stoga SADA sebe kao osobu vidimo u slici ostvarenja, sretnu i ispunjenu. Vrijeme je da se prestanemo poistovjećivati sa svojim zanimanjem jer mi nismo ta uloga koju obavljamo. Zato i jeste potreban rad na sebi kako bi sami spoznali tko smo i koju nam je ulogu Stvoritelj dao da je obavimo, a do sada to nismo učinili. Da, mi trebamo prvo nešto DATI ovom svijetu da bi obilno, deseterostruko počeli DOBIVATI.

Zato i tvrdim da su sve tehnike i metode rada na sebi manje važne. One nam pomažu da se budemo inspirirani i počnemo tražiti područje koje nas interesira. Međutim, sam rad na sebi vezan je uz potpunu iskrenost i ostvarenje unutarnjeg mira kroz prepuštanje životu da nas vodi. Taj “život”, taj unutarnji glas koji nas je oduvijek vodio, to božanska inteligencija ima kroz naše tijelo iskustvo ove materijalne stvarnosti. Ovdje u materiji se polažu najteži testovi. Lekcije su sve naučene i cijeli je svijet danas na ispitu zrelosti naših duša. Da se vidi da li smo naučili BITI ljudi, ali i božanska bića. Zato je potrebno da si svatko sam odgovori na ova pitanja:

– Da li smo spremni odreći se suparništva i okrenuti se suradnji?

– Da li smo naučili voljeti sebe i druge?

– Da li smo se naučili suosjećanju, empatiji, poštovanju, brižnosti, nježnosti, pomaganju, radosti života, davanju, dijeljenju, uvažavanju svih oko sebe?

– Da li smo spoznali tko smo?

– Da li konačno znamo svoju vrijednost?

Neprocjenjivi smo! Upravo zbog toga smo i bili manipulirani tisućama godina. Sada je vrijeme da se svi probude i da postanu odgovorni za svoj život. Ne smije nitko prepustiti svoj život nekom drugom da snosi odgovornost umjesto nas kao što smo to do sada radili. Esencija našeg bića dana je svakom od nas i svatko je sam odgovoran jer smo taj dar života, tu božansku energiju dobili od Stvoritelja, od Majke/Oca Boga. Na nama je da vodimo brigu o svom zdravlju, o obrazovanju, o odabiru svog zanimanja kako bi su u svemu od sada prepustili unutarnjem vodstvu pa bi i svi naši odabiri bili u skladu s našom dušom.

atma.hr – 52
Samo tako ćemo omogućiti da nam u život dođu i osobe i situacije koje su potpuno usklađene s odabirom naše duše i najvećim dobrom za nas.

Pogledajmo zato svi oko sebe i budimo svjesni da je sve ovo vani što sada gledamo iluzija kreirana našim umom na bazi kolektivne svijesti u vrijeme, da tako kažem “nesvijesti” svih nas. Zato nemojmo reagirati više na vanjske događaje, kreiramo Novi svijet Novim vizijama. Povežimo se s našom dušom kroz unutarnji dijalog, slušajmo i slijedimo božansko vodstvo koje dobijemo. Tako ćemo najbrže pronaći svoj put i svoju istinu. Krenimo jer nam je vrijeme isteklo. Sve se događa u SADA.

Ljiljana Posavec, ljiljanaposavec.com

99 LJILJANA POSAVEC

LJILJANA POSAVEC KNJIGE