Coffee photo created by freepik - www.freepik.com

Komunikacija je potreba svih ljudi. To je razmjena informacija, znanja, emocija, stavova,… svega što čini život. Komunikacija je srce svih odnosa. I ne samo to, komunikacija jest odnos. Ipak, to ne znači da je svaka komunikacija sama po sebi uspješna. Kad su obje strane sretne i zadovoljne na nivou potreba, možemo reći da smo uspješno komunicirali. Prepoznavanje i uvažavanje vlastitih osjećaja i potreba, te osjećaja i potreba drugih, te pokazivanje da nam je stalo do uspjeha sviju uključenih bez obzira na potreban trud i vrijeme, sve to čini bitne elemente uspješne komunikacije.

atma.hr – 52
1. Što je komunikacija?

Verbalna ili neverbalna, komunikacija je potreba svih ljudi. To je razmjena informacija, znanja, emocija, stavova,… svega što čini život. Komunikacija je srce svih odnosa. I ne samo to, komunikacija jest odnos. Ipak, to ne znači da je svaka komunikacija sama po sebi uspješna. Ponekad, iako smo razgovarali, imamo iskustvo da se nismo čuli i razumjeli. Većina nas misli da zna komunicirati, sve dok nam život ne pokaže drugačije.

2. Kad je komunikacija uspješna?

Kad su obje strane sretne i zadovoljne na nivou potreba, možemo reći da smo uspješno komunicirali. Prepoznavanje i uvažavanje vlastitih osjećaja i potreba, te osjećaja i potreba drugih, te pokazivanje da nam je stalo do uspjeha sviju uključenih bez obzira na potreban trud i vrijeme, sve to čini bitne elemente uspješne komunikacije.

3. Što je uvjet da bismo se poželjeli usavršavati u komunikaciji?

Kadgod poželimo nešto promijeniti, potreban nam je dovoljno dobar razlog da bismo to zaista i učinili. Ako znamo „zašto“, pronaći ćemo i „kako“. Nekome je za promjenu dovoljno vidjeti tuđe iskustvo, dok se druga osoba neće promijeniti niti nakon udaraca na vlastitoj koži. Jednoj osobi je dovoljna nelagoda u odnosu da poželi kvalitetniju razmjenu, dok drugoj, pak, ni frustrirajući i opterećujući, pa čak i nasilni odnosi koji se ponavljaju svakodnevno, ne daju dovoljan razlog za promjenu. Koji je Vaš razlog? Bilo da od nečega bježimo ili da nečemu težimo, sami moramo odlučiti kad i koji razlog je nužan za promjenu prema harmoniji u komunikaciji i odnosima.

4. Je li neophodno da sugovornik bude uvježban u komunikaciji?

Komunikacija koja suosjeća s potrebama drugih toliko je prirodna da je dovoljno znanje i ustrajnost jednog sugovornika da bi ostali krenuli istim putem. Sugovornik ne mora biti posebno podučen u komunikaciji jer je pozitivan primjer vrlo moćan i privlačan. Uz pozitivan primjer događa se nešto poput rezonancije – osoba koje zna komunicirati, na dobrobit sviju „odašilje frekvenciju“ na koju se ostali „ugađaju“. Može potrajati, ali se isplati.

5. Mogu li i ja to?

Iskustva pokazuju da to svatko može. Sposobnost suosjećajnog odgovora na vlastite potrebe i potrebe drugih je u svakom od nas. Treba je samo prepoznati i dovesti do razine na kojoj će nam koristiti u odnosima i svakodnevnim situacijama kojima smo okruženi.

6. Što će se u mom životu promijeniti?

Dobit ćete priliku bolje razumjeti sebe i druge. To će Vam omogućiti lakše povezivanje sa sobom, a time i s drugima. Oslobodit ćete se obrazaca naučenog i stečenog negativnog ponašanja. Postat ćete sustvaratelji svoje budućnosti na učinkovit način, jednostavan za razumijevanje i dostupan za primjenu. Koristit ćete kreativnost u pozitivne svrhe te osjetno unaprijediti razne aspekte života. U odnosima će Vam biti bolje, i sudjelovat ćete u njima s više volje jer ćete svjesno odabirati vlastite promjene u pozitivnom smjeru.

7. Treba li komunikacija biti savršena da bismo bili zadovoljni?

Upoznat ćemo Vas sa znanjem i procesima koji će vam omogućiti osluškivanje onoga što se s Vama i drugima u komunikaciji događa u određenom trenutku, tu gdje jeste, u datim okolnostima. U početku ne brinite da budete savršeni, samo budite svjesni svojih potreba i potreba drugih, i usmjereni na njihovo ispunjenje. Uspješna komunikacija je poput leta avionom. Iako avion gotovo nikada nije točno na kursu, zbog niza prilagodbi na putu on ipak stiže na željeno odredište. Tako je i s komunikacijom: držite se principa uspješnog komuniciranja i osluškujte. Ne brinite, neće biti savršeno, ali će biti ispunjavajuće i uspješno.

8. Što je alternativa?

Alternativa usavršavanju komunikacije jest prepuštanje starim obrascima ponašanja koji se uglavnom svode na to tko je kriv i kako se obraniti ili napasti. Takva je komunikacija negativna i toksična, te nas vodi narušenim odnosima i opetovanim sukobljavanjima u okolini, obitelji i sa samima sobom. Sada imamo priliku to promijeniti. Ludost je raditi na stari način, a priželjkivati nove rezultate.

9. Što nam priječi uspješnu komunikaciju?

Vlastita bol, otuđenost od sebe i drugih, loše navike, predrasude, nepoznavanje principa uspješne komunikacije, nedovoljna ustrajnost u primjeni tih principa… uzroci nezadovoljstva u komunikaciji i odnosima su razni, ali se oni vježbanjem uz vodstvo mogu svjesno promijeniti u poželjne navike i odnose.

atma.hr – 52
10. Kad je nabolje početi?

Kineska poslovica kaže: „Najbolje vrijeme za sadnju voćki je prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sada.“ Tako je i s uspješnom komunikacijom, ako već niste započeli – danas je prilika.

Želite li nešto napraviti po tom pitanju? Posjetite stranicu drvo-zivota.com i raspitajte se o detaljima nadolazećih predavanja, seminara i radionica.