Foto: pixabay.com

atma.hr – 52
“Ovaj planet pokazuje brojne znakove ozbiljne neravnoteže.

Međutim, iako je danas u svijetu tjelesna patnja veoma rasprostranjena, teškoće s kojima se suočavamo zapravo nisu materijalne, već duhovne.

Ovi su problemi odraz našeg neuspjeha da ispunimo najdublje težnje, da volimo i budemo voljeni.

Možda smo ostvarili veliki znanstveni napredak, ali kao kultura još uvijek veoma slabo razumijemo ljubav, a još manje cijenimo duhovnu dimenziju života.

Borba i razaranje koji nas okružuju ukazuju na hitnu potrebu da se ova situacija popravi.

Moramo naučiti kako da volimo sami sebe i druge, kao i naš planet i druga živa bića koja s nama žive.”

Bhakti Tirtha Swami,  iz knjige “Duhovni Ratnik 2 – Preobrazba požude u ljubav”

Knjigu možete naručiti ovdje – http://duhovniratnik.com/duhovniratnik2/

atma.hr – 52