Kada um postane zaprljan željama za osjetilnim zadovoljenjem u materijalnom svijetu, živo biće pada u materijalna stanja. Tako započinje svoje materijalno postojanje, što znači da se seli iz jednog tijela u drugo i sve više i više se zapliće u materijalno postojanje.

atma.hr – 52
Nerazvijenost osjetilnih organa

U mladosti, svih deset osjetila i um potpuno su vidljivi. Međutim, u majčinoj maternici ili djetinjstvu, osjetilni organi i um ostaju prekriveni, kao što je pun mjesec prekriven tamom noći (bez mjeseca). U to vrijeme grubo tijelo, deset osjetilnih organa i um nisu potpuno razvijeni pa osjetilni predmeti ne stvaraju uznemirenje. U snu, mladić može doživjeti prisutnost mlade djevojke jer tada su osjetila aktivna. Zbog nerazvijenih osjetila, dijete ili dječak neće vidjeti mladu djevojku u svojim snovima. U mladosti, osjetila djeluju čak i tijekom sna pa iako mlada žena nije prisutna, na taj način može doći do izlučivanja sjemena (noćna polucija).

Djelatnosti suptilnog i grubog tijela ovise o okolnostima. Primjer mjeseca vrlo je prikladan. U noći tamnog mjeseca, pun blistavi mjesec je i dalje prisutan, no zbog određenih uvjeta izgleda kao da nije na nebu. Slično tomu, osjetila živoga bića su prisutna, ali djeluju samo kada su grubo i suptilno tijelo razvijeni. Ukoliko osjetila gruboga tijela nisu razvijena, neće djelovati na suptilno tijelo. Također, zbog odsutnosti želja u suptilnom tijelu može doći do nerazvijenosti gruboga tijela. Kada živo biće sanja, osjetilni predmeti nisu doista prisutni. Međutim, pojavljuju se jer se osoba družila s osjetilnim predmetima. Na isti način, živo biće čija osjetila nisu razvijena ne prestaje postojati materijalno, iako ne mora biti neposredno u dodiru s osjetilnim predmetima.

Jesu li djeca bezgrješna?

Popularno je mišljenje da je dijete potpuno čisto i nevino. Na žalost, to nije istina. Možemo to podrobnije pojasniti. Posljedice plodonosnih djelatnosti sačuvane u suptilnom tijelu pojavljuju se u tri istodobna stadija:

  1. BlJA (korijen)
  2. KUTA-STHA (želja)
  3. PHALONMUKHA (spreman donijeti plod)

Očitovani stadij naziva se prarabdha (već izražen). To je stadij u kojem se već nalazimo. Djelatnosti suptilnog ili grubog tijela mogu se izraziti u svjesnom ili nesvjesnom stanju, ali takva stanja ne mogu se nazvati oslobođenim stanjima. Dijete može biti nevino, ali to ne znači da je oslobođena duša. Sve njegove djelatnosti iz prošlih života sačuvane su u njegovom suptilnom tijelu i očitovat će se tijekom vremena. Čak i bez određenih izraza u suptilnom tijelu, predmeti osjetilnog uživanja mogu djelovati. Ranije smo spomenuli primjer noćne polucije, kod koje tjelesna osjetila djeluju čak i kada tjelesni predmeti nisu prisutni. Tri gune ili sile materijalne prirode ne moraju biti očitovane u suptilnom tijelu, ali onečišćenost trima gunama postoji i tijekom vremena ono se pokazuje. Čak i ako posljedice suptilnog i grubog tijela nisu izražene, živo biće se ne oslobađa materijalnih stanja. Stoga je pogrešno reći da je dijete bezgrješno.

atma.hr – 52
Elementi tijela i duša

Pet osjetilnih predmeta (miris, okus, oblik, dodir i zvuk), pet organa za djelovanje (jezik, noge, ruke, anus i spolni organi), pet osjetila za stjecanje znanja (oči, uši, nos, jezik i koža) i um (mana), predstavljaju šesnaest materijalnih ekspanzija. One se združuju sa živim bićem i nalaze se pod utjecajem triju guna materijalne prirode (sattva, rajas i tamas). Tako možemo shvatiti postojanje uvjetovane duše. Duša dolazi u dodir sa šesnaest materijalnih elemenata i nalazi se pod utjecajem triju guna materijalne prirode. Duša, i ovaj spoj elemenata, združuju se kako bi oblikovali ono što se naziva jiva-bhuta, uvjetovano živo biće koje se teško bori u materijalnoj prirodi. Cjelokupno materijalno postojanje pokreće se pomoću tri gune, tri sile materijalne prirode (neznanja, strasti i vrline) koje postaju životni uvjeti živoga bića unutar kojih se razvijaju gruba tijela sazdana od elemenata zemlje, vode, vatre, zraka i etera. Kada tri gune materijalne prirode pokrenu svjesnost, životnu silu u srcu, stvara se mogućnost za nastanak suptilnoga tijela, koje se sastoji od uma, osjetilnih predmeta, pet osjetila za stjecanje znanja i pet organa za djelovanje u materijalnim uvjetima.

Materijalno stanje postojanja

Zahvaljujući procesima suptilnog tijela, živo biće razvija i napušta gruba tijela. To je poznato kao seljenje duše. Tako duša postaje podvrgnuta raznim vrstama takozvanog uživanja, jadikovanja, straha, sreće i nesreće. Možemo jasno shvatiti činjenicu da je živo biće prvobitno bilo jednako dobro kao i Bog u svom čistom, duhovnom postojanju. Međutim, kada um postane zaprljan željama za osjetilnim zadovoljenjem u materijalnom svijetu, živo biće pada u materijalna stanja. Tako započinje svoje materijalno postojanje, što znači da se seli iz jednog tijela u drugo i sve više i više se zapliće u materijalno postojanje. Suvremeni psiholozi mogu proučavati djelatnosti uma – mišljenje, osjećanje i htijenje – ali su nesposobni dublje shvatiti materiju, jer im nedostaje istinsko duhovno znanje. Vođeni takvim suvremenim psiholozima i filozofima, ljudi u današnje doba ne poznaju djelatnosti suptilnog tijela i tako ne mogu shvatiti što se zapravo podrazumijeva pod terminom seljenja duše.

Prijelaz u novo rođenje

Gusjenica prelazi s jednog lista na drugi hvatajući se za drugi list prije nego što napusti prvi. Slično tome, u skladu sa svojim prijašnjim djelovanjem, živo biće se mora uhvatiti za drugo tijelo, prije nego što napusti ovo koje ima, jer je um riznica svih vrsta želja. Osoba koja je previše obuzeta materijalnim djelatnostima postaje jako privučena materijalnim tijelom. Čak i u trenutku smrti misli na svoje sadašnje tijelo i rođake povezane s njim. Tako ostaje potpuno obuzeto tjelesnim shvaćanjem života, toliko snažno da čak i u trenutku smrti ne želi napustiti svoje sadašnje tijelo. Ponekad možemo vidjeti da osoba na samrti ostaje u komi mnogo dana prije nego što napusti tijelo. To se zove maya ili iluzija. Zahvaljujući višem uređenju prirode živom biću se nudi drugo tijelo, ali budući da je privučeno svojim sadašnjim tijelom, ono ne želi ući u novo tijelo. Tako ga zakoni prirode primoravaju da prihvati drugo tijelo. Ova materijalna priroda je vrlo moćna, a materijalne gune (neznanje, strast i vrlina) prisiljavaju osobu da prihvati drugo tijelo. Ta sila se opaža kada se živo biće seli iz višeg tijela u niže. Onaj tko u sadašnjem tijelu djeluje na vrlo degradirani i necivilizirani način sigurno će biti prisiljen u slijedećem životu prihvatiti neku nižu vrstu života. Osoba može uživati u tijelu istaknutih i slavnih osoba, ali kada shvati da će biti prisiljena prihvatiti tijelo u nižim vrstama života, neće htjeti napustiti sadašnje tijelo. Stoga će ležati u komi mnogo dana prije smrti.

Karma određuje novo tijelo

Zaključak je da su viši autoriteti već odredili slijedeće tijelo. Duša odmah napušta sadašnje tijelo i ulazi u drugo. Ponekad u sadašnjem tijelu osoba osjeća da mnoge njegove želje i zamisli nisu ispunjene. One koji su previše privučeni svojom životnom situacijom postaju prisiljeni ostati u tijelu duha i ne dozvoljava im se da prihvate drugo grubo tijelo. Čak i u tijelu duha, stvaraju uznemirenja za susjede i rođake. Um je osnovni uzrok takve situacije. Ovisno od uma, stvaraju se različite vrste tijela i osoba postaje primorana prihvatiti ih. Dakle, duša se može seliti u viša ili niža tijela, ovisno od svog druženja s gunama materijalne prirode. Ukoliko se druži s gunom neznanja dobiti će tijelo životinje ili čovjeka niskog roda, a ukoliko se druži s gunom strasti ili vrline u skladu s tim dobiti će odgovarajuće tijelo. To je također potvrđeno u Bhagavad-giti (14.18) gdje je rečeno da će oni koji su utemeljeni u guni vrline postupno se uzdići na više planete ovoga svemira. Oni koji su u guni strasti i dalje se rađaju na zemaljskim planetima, a oni u guni neznanja odlaze u niže vrste života ili niže svjetove.