Značajni problemi koje susrećemo ne mogu biti riješeni na istom nivou razmišljanja koje smo imali kada smo te probleme stvorili. Potrebna je drugačija perspektiva, drugačija svjesnost. Ne možemo biti u neznanju i očekivati da ćemo učinkovito riješiti svoje probleme.

Jedan moćan način pristupanja svojim problemima je da ih promatramo drugačije. Najveći problem u našim životima nisu problemi s kojima se suočavamo nego način na koji ih vidimo. Ako problem vidimo kao problem – to je problem. Ali ako problem gledamo kao priliku, tada imamo početak uspješnog rješavanja problema.

Ako mislite da je svaki problem prilika za nešto, vaše rješavanje problema će biti kreativno i učinkovito. Ja čak i preporučujem da prestanemo koristiti riječ „problem“. Svaku tešku situaciju s kojom se suočavate u životu možete zvati izazovom ili prilikom.

Problemi koje život stavlja pred nas nisu namijenjeni da nas slome ili obeshrabre. Oni su namijenjeni kao pomoć da učimo, rastemo i postanemo mudriji.

Stoga prigrlite vaše probleme i vidite ruku vrhovne inteligencije u njima. Koristite ih za svoj napredak. I, kada se suočite sa problemom, upitajte se: „Za što je ovaj problem prilika?“

Akrura das
http://gitacoaching.blogspot.com/