Zemlja ubrzava svoj puls

i vrijeme prolazi sve brže,

dok se mnogi stupovi još drže.

Tražiš li oslonac u materiji

i promišljaš li stalno

o nekoj novoj strategiji?

Čovječe, sjeti se da si u materijalnoj stvarnosti

prolazan i krhak

i poput maslačka na vjetru

lomljiv i prhak.

atma.hr – 52
Ako za zemaljskog života nisi težio ka tome

da upoznaš samoga sebe

i postaneš unutarnji znalac,

tad ćeš i kao duša

sam sebi biti stranac.

U trenu može sve nestati

i tvoje zemaljsko postojanje prestati.

Kad ti se u danu pojavi okidač

i u tebi nešto proključa,

vrijeme je

da se zakopano otključa.

atma.hr – 52
Hoće li se u tebi pokrenuti mehanizam žrtve

da bi i dalje slijedio

sadržaje „mrtve“?

Neke dijelove sebe trebat ćeš otkinuti

i sa starim programima prekinuti.

Kad predatori prema tebi krenu,

ne dopusti da te od Puta Srca skrenu.

“Božji kišobran” otvori

i tami ne dozvoli

da te na svoju stranu “privoli”.

atma.hr – 52
“Astralni strvinari” nad ljudskim dušama stalno vrebaju,

jer Životnu Snagu trebaju.

Ako je čvrsta tvoja unutarnja tkanina,

tad možeš biti neslomljiv kao planina.

Ne budi poput onih koji se za prestiž i ugled prodaju,

nego zakorači

u svoju “svetu odaju”.

Ne trati svoje ograničeno vrijeme na prolazne imetke,

već u svoje središte ugrađuj

neraspadljive i neprolazne

duhovne umetke.

Milan Troskot, Živi Trenutak