Love photo created by jcomp - www.freepik.com

Princ Tame daje privid života.

Jedino Bog stvara Život.

Princ Tame nudi ti prolazna zadovoljstva.

Jedino u Bogu možeš pronaći unutarnji mir.

Princ Tame govori ti da slijediš svoj intelekt i um.

Bog te uvijek vodi preko unutarnjeg osjećaja.

Princ Tame nudi ti slavu i ugled.

Jedino u Bogu i s Bogom možeš pronaći pravi smisao i svrhu svog života.

Princ Tame nudi ti svo bogatstvo ovoga svijeta

koje ćeš jednom morati ostaviti za sobom.

Jedino ti Bog daje unutarnje bogatstvo koje nosiš trajno u sebi.

Milan Troskot, Živi Trenutak

atma.hr – 52