S jedne strane kako je u samom naslovu rečeno, spoj umjetnosti i duhovnosti ili barem nadahnuća koja dolazi preko Duha i kroz njega potpuno je jasno, logično čak. Često se umjetnost svodi na prijenos odnosno kopiranje viđenog,  pa se na raznim tečajevima i školama uči upravo to. Što vjernije polaznici prenesu viđeno, što su njihovi radovi sličniji (isti) to su uspješniji (po nekim kriterijima).

atma.hr – 52
Moderno doba donijelo je potrebu da se nadiđe sama forma i uroni u ono nevidljivo, ono u nama samima. To je bio začetak apstraktnog izražavanja. Umjetnik koji se propitkuje o životu, percipira i osjeća te traži način da to pokaže u nekoj novoj formi, nakon što doživljaj ili pitanje prođe kroz „njega samog“, kroz filter njegove osobe. I tako su umjetnička dijela zapravo vrlo osobne priče,  govore o samom umjetniku. O tome kako se oni osjećaju, kako vide i doživljavaju svijet. Nekako se događa taj impuls izvana prema unutra, bez obzira radilo se o prizoru, događaju ili situaciji, promišljanju koje je potaklo proces. Nakon toga, proces dovodi do izražavanja onog unutra prema van i rađaju se nova dijela.

Prije nego li krenemo u samu temu Vedic Arta, spomenimo dvije važne točke vezane uz njegovo nastajanje. Prvo su stare Vede, a drugo je osoba, Maharishi Mahesh Yogi.


Widget not in any sidebars

Vede

Najstariji sveti spisi sačuvani su u staroindijskog knjizi znanja, Vedama. Ona je napisana na drevnom jeziku Sanskritu (Veda = znanje, sanskrit). Postoje dvije vrste ovog jezika. Vaidika, kompleksnija u gramatici ali i u upotrijebi samih riječi, jer se neke koriste isključivo u Vedama, Vede su napisane Vaidika Sanskritom. I laukika, poznatiji i korišteniji  Sanskrit. Malo toga Vede govore o svom porijeklu i svrsi. Nitko ne može sa sigurnošću tvrditi koliko dugo, ove 4 Vede prenosile su se isključivo oralnim putem. Rig, Sama, Yajur, Atharva.

Rigveda su podijeljene u 21 dio, Yajurveda u 100, Samaveda u 1000, a Atharvaveda u 9.

Svaki ovaj dio dijeli se na poddijelove, zvane Samhita ili Mantra, Brahmana koji sadrži mantre i molitve, Aranyaka i Upanisad sadrže filozofske tekstove. Ukupno Vede sadrže 4.520 naslova. Tijekom vremena mnogo je tekstova izgubljeno ili čak uništeno u vrijeme ratova i raznih osvajačkih pohoda. Vojnici Aleksandra velikom koristili su ih za potpalu, Britanci su sa sobom odnijeli mnoge spise, Nijemci i Rusi uzeli su one dijelove koji u sebi sadrže Dhanur Veda – vojno znanje. Ono što je ostalo procjenjuje se da je tek 6% originalnih Veda.

Rigveda su najpoznatiji dio Veda, a uključuju svete pjesme posvećene božanstvima (Rg=slaviti). Vedsko pjevanje od 2008. godine upisano je na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine u Aziji i Oceaniji. Sastoji se od 10.000 stihova u 10 knjiga. Samaveda sadrže dio Rigveda pjesama.

Yajurveda sadrži molitve i žrtvene obrede koje izvode svećenici, a Atharvaveda uključuje magijske napjeve koji štite od demona i nesreća, ali i liječe bolesti.

Kao što sam već napisala, Vede su se prenosile uglavnom usmenim putem, s učitelja na učenika. Zamislite u ta davna vremena

Maharishi Mahesh Yogi i Curt Källman

Vedic Art nastao je iz znanja starih Veda. Iz onog dijela koji se prenosio s učitelja na učenika, oralnim putem. Maharishi Mahesh Yogi (1918-2008), utemeljitelj je transcedentalne meditacije koja je sredinom prošlog stoljeća uzela svoj zamah (intenzivno u razdoblju 60ih-80ih). Krajem 60ih postao je duhovni savjetnik svjetski poznatih Beatlesa, što je uvelike pridonijelo popularizaciji njegova učenja. Ispunjavajući svoju misiju koju je dobio od svog učitelja Guru Deva s kojim je proveo mnogo godina i uz kojeg je ušao duboko u učenje i poznavanje Veda, Maharishi je znanje meditacije kroz razne programe, škole i TM pokret približio mnogima. 70ih godina upoznao je Curt Källmana (1938-2010), švedskog slikara. Bio je to ključan susret za Curta, koji je u svojim 20im godinama života već imao duboko duhovno iskustvo, nakon čega su uslijedile godine proučavanja i duhovne potrage. Odnos obožavanja spram Učitelja i načini na koji su ih njihovi sljedbenici glorificirali, nije mu bio blizak. Ipak ili baš stoga, susret s Maharishijem bio mu je to značajniji. Ovaj umjetnik predan slikarstvu u svom je biću ipak tražio nešto više. Nanošenje boja i ovladavanje tehnikama činilo ga je ispraznim, poput nagosti i samoće materijalnog života. U jednom od druženja sa svojim Učiteljem, Maharishijem, Curt ga je upitao postoji li znanje u Vedama koje bi moglo popuniti tu prazninu u umjetnosti i povezati je s duhovnim svijetom. Maharishi mu je tada dao 17 Principa, brojem i imenom – tajno znanje koje se od oduvijek prenosilo s usana Učitelja na Učenika. Curt je proveo sljedećih 14 godina predano, ustrajno i duboko uranjajući, istražujući Principe – niti vodilje, svijetlo Znanja koje je dobio. Razvijao je ono što je u jednom trenu postalo Vedic Art.

Vedic Art

I što bi onda bio Vedic Art? Vedic Art je metoda širenja svijesti, dinamična meditacija, svjesno slikarstvo. Divan spoj umjetnosti i duhovnosti koji se događa kroz potpunu slobodu kreativnosti čime dobiva smisao i svrhu. Duhovnost postaje živa rađajući se kroz kanal Umjetnosti zadobivajući autentične forme bivanja – kroz likovna djela, ali i oblikujući svijest Umjetnika, samim time i njegov život. To je putovanje u kojem se otvaraju vrata, sljedeći nit kozmičkih Principa. Navedimo neke od njih ukupno 17: Linija – Oblik – Boja – Tekstura – Ritam – Pozicija – Veličina… Ono što je odlika, prakticiranja meditacije, smirenost i uronjenost u sadašnji trenutak, također je i odlika Vedic Arta.

Vedic Art se prolazi iskustveno, na seminarima. Prenosi se isključivo usmenim putem, s učitelja na učenika, baš kao i u Vedama. Ne postoji knjiga niti pisani materijal za polaznike. Nekoliko je različitih seminara i razina, no temelj je Osnovni tečaj na kojem se prolazi 17 kozmičkih Principa. Ovi su Principi ključ Vedic Arta. Iako zvuče „tehnički“ (Linija-Boja-Tekstura…) oni su duboko kontemplativni i meditativni, zbog popratnih lirskih rečenica nakon čijeg se čitanja ulazi u vježbu. Zanimljivo je što su upute za vježbu samo okvir, lagano vodstvo koje omogućuje što lakše otvaranje i povezivanje s „višim sferama“. Upravo stoga, svaki je rad jedinstven. Za ovakvo otvaranje i istraživanje ne traži se prethodno znanje niti vještine slikanja. Poanta Vedic Arta jest početi živjeti duhovnost u svojoj punini. Principi su životni, primjenjivi na sve aspekte, situacije i razdoblja života. Prolazeći Vedic Art  znanje se spušta u nas ili se ponovo budi. Ono nam jasno govori o tome da su sva znanja uistinu u nama samima, zapisana u našem kodu.

Baza Vedic Arta nalazi se u Švedskoj, na otoku Öland. Tamošnju školu ali i internacionalnu koordinaciju sada vodi Curtov sin, Johannes Källman.  Lista certificiranih učitelja objavljena je na njihovoj službenoj stranici www.vedicart.com.

U današnje vrijeme umjetnost se koristi i kao vid terapije unutar psihoterapije (postoje razni oblici art terapije, neki se oslanjaju više na same procese stvaranja, a neki na analize). Često su danas radovi iako nijemi zapravo jako glasni svjedoci iste poluge. Sreće ili tuge, ljubavi ili mržnje, vječne potrage ili smiraja. Poluga glumi klackalicu i čas smo na jednoj, čas na drugoj strani. Razlog je tome stvaralaštvo iz potrebe ega. „Jadan ja“ ili „Super ja“ – isti. Različiti u odjeći koju nose, no isti u srži. Slijedeći i prepuštajući se stvaralaštvu Vedic Arta, ego vremenom kopni, priče postaju manje osobne (manje je Ja u njima). Što se više povezujemo s Kozmičkim, Univerzalnim – Božanskim – to su dijela koja se rađaju upravo takva. Duboko subjektivna, a Kozmička, Božanska. Probuđen, Umjetnik pulsira ritmom Sve-mira, Sve-ljubavi u Sve-znanju (Veda) koje je dostupno svima, svugdje i uvijek.

Love Om

Kristina Panić, Certificirana učiteljica Vedic Arta

https://www.facebook.com/Vedic-Art-Croatia-umjetnost-i-duhovnost-1596011874040572/

Vedic Art utemeljitelj, Curt Kallman

Curt Källman
Curt Källman

„Sedamnaest principa Vedic Arta-a mogu se koristiti kao navigacijska karta na našem putovanju rijekom povijesti umjetnosti. Polazeći od točke tišine, jednog dana stižemo do oceana neograničene dinamične kreativnosti unutar nas samih. Proučavati Vedic Art znači proučavati Sebe (svoju osobnost) u odnosu na Cjelinu / Svemir. Naša unutarnja pokretačka sila vodi nas korak po korak kako bismo uvidjeli kako priroda funkcionira. Prisjećamo se kako se izraziti iznutra i uranjamo sve dublje u proces kreativnosti. To prirodno vodi do širenja na svim razinama, kako u umjetnosti tako i u našim životima. U Vedic Artu nije potrebno nikoga podučavati slikanju, već je to put sjećanja kako se to samo po sebi događa.“

„Tijekom Vedic Art seminara iskustveno se prolazi 17 principa kreacije. Oni nisu nigdje napisani, a kako bi ih se razumjelo potrebno je iskustveno proći kroz proces slikanja koje ujedno bude našu unutarnju mudrost. Kroz ovakvo slikanje izražavate ono što nosite u sebi, u svom srcu, slikate svoj život, ono što volite, ono o čemu sanjate, čega se bojite ili ono što želite iscijeliti. Jedina inspiracija ste vi sami, vaš unutarnji svijet i život. Učite kako se otvoriti promjenama u životu, jer život je promjena.“

atma.hr – 52