Pored toga što je neophodno zadovoljiti osnovne fizičke potrebe da bi preživjeli, također je bitno zadovoljiti i emocionalne potrebe.

Zadovoljenje urođenih emocionalnih potreba se smatra formom nutritiva. Kao što je važno imati izbalansiranu prehranu tako je važno imati izbalansirane emocionalne potrebe.

Znate li koje su to potrebe i koje su vama najvažniji prioriteti tih potreba?

Naše emocionalne potrebe su ključne za razumijevanje našeg ponašanja.

Poznavanje svojih emocionalnih potreba ima brojne koristi za vaš emocionalno i mentalno blagostanje, kao i za vaše međuljudske odnose. Evo nekoliko ključnih prednosti:

Smanjenje stresa i anksioznosti: Razumijevanje svojih emocionalnih potreba omogućava vam da bolje prepoznate kada se osjećate stresirano, anksiozno ili emotivno iscrpljeno. To vam omogućava da poduzmete korake za njihovo zadovoljenje i smanjite osjećaj stresa.

Samoregulacija emocija: Poznavanje svojih emocionalnih potreba pomaže vam da bolje regulirate svoje emocije. Kada prepoznate što vam je potrebno da biste se osjećali bolje, možete primijeniti odgovarajuće strategije za samopomoć, kao što su vježbe opuštanja, meditacija ili razgovor s nekim bliskim.

Poboljšani međuljudski odnosi: Razumijevanje svojih emocionalnih potreba može vam pomoći da bolje komunicirate sa drugima o tome šta vam je potrebno u odnosima. Ovo može poboljšati vaše veze, jer će drugi ljudi bolje razumjeti vaše potrebe i osjećaje.

Samosvijest: Poznavanje svojih emocionalnih potreba doprinosi razvoju samosvijesti. To vam pomaže da bolje razumijete svoje ponašanje, reakcije i motivacije, što može biti ključ za osobni razvoj i rast.

Samopouzdanje: Kada se brinete o svojim emocionalnim potrebama, to može povećati vaše samopouzdanje. Osjećaj da možete zadovoljiti svoje emocionalne potrebe doprinosi osjećaju osobne efikasnosti.

Smanjenje konflikata: Bolje razumijevanje svojih emocionalnih potreba može pomoći u smanjenju konflikata u međuljudskim odnosima. Kada ste svjesni svojih potreba, lakše možete komunicirati o njima i raditi na njihovom zadovoljenju, umjesto da dolazi do nesporazuma i konflikata.

Povećanje emocionalne dobrobiti: Kada se brinete o svojim emocionalnim potrebama, vjerojatno ćete se osjećati sretnije, zadovoljnije i ispunjenije. To doprinosi vašoj emocionalnoj dobrobiti i mentalnom zdravlju.

U suštini, poznavanje svojih emocionalnih potreba pomaže vam da brinete o sebi, razvijate zdrave odnose s drugima i postižete emocionalnu ravnotežu. To je ključ za vašu emocionalnu dobrobit i kvalitetu života.

Koliko poznajete svoja mjerila vrijednosti?

Mjerila vrijednosti su vodeći principi koji vam pomažu da donesete dobre odluke suočene sa neizvjesnošću ili moćnim emocijama poput straha ili bijesa. Saznati svoja mjerila vrijednosti je kao otkrivanje mape kada se izgubite u divljini. Neće magično riješiti sve vaše probleme, ali će vam pomoći da se snađete sa samopouzdanjem.

Poznavanje svojih mjerila vrijednosti može imati mnogo koristi u životu pojedinca. Evo nekoliko ključnih prednosti:

Odlučivanje: Mjerila vrijednosti pomažu vam da bolje razumijete šta vam je važno i što vam najviše odgovara. To olakšava proces donošenja odluka koje su u skladu sa vašim vrijednostima. Na primjer, kada razmišljate o izboru karijere, partnera ili životnog stila, vaša mjerila vrijednosti će vam pomoći da donosite odluke koje su u skladu sa vašim dubljim uvjerenjima.

Smanjenje stresa: Kada živite u skladu sa svojim vrijednostima, vjerojatno ćete osjećati veću harmoniju i manje stresa. To je zato što ćete se osjećati autentično i zadovoljno svojim izborima, umjesto da se osjećate primoranim da živite prema tuđim očekivanjima.

Bolji odnosi: Razumijevanje vaših vrijednosti pomaže vam da izgradite bolje odnose s drugima. Kada znate šta vam je važno, lakše ćete se povezivati sa ljudima koji dijele slične vrijednosti i izbjegavati konflikte s onima čije vrijednosti nisu u skladu s vašim.

Osobni razvoj: Rad na identifikaciji i razumijevanju svojih vrijednosti može biti dio vašeg procesa osobnog razvoja. To vam pomaže da rastete kao osoba, postajete više samosvjesni i usklađujete svoje postupke sa svojim vrijednostima.

Postizanje ciljeva: Postavljanje ciljeva koji su usklađeni s vašim vrijednostima olakšava rad na njihovom ostvarivanju. Kada znate što je za vas istinski važno, lakše je da se fokusirate i motivirate da radite prema svojim ciljevima.

Osjećaj ispunjenosti: Živjeti u skladu sa svojim vrijednostima može donijeti osjećaj duboke ispunjenosti i zadovoljstva. Kada postignete ravnotežu između svojih vrijednosti i svakodnevnih postupaka, osjećate se autentično i sretno.

Moralni kompas: Vaša mjerila vrijednosti služe kao svojevrsni moralni kompas. Pomažu vam da razlučite šta smatrate ispravnim ili pogrešnim u različitim situacijama i da donosite etički utemeljene odluke.

U suštini, poznavanje svojih mjerila vrijednosti pomaže vam da živite autentičan i ispunjen život, donosite bolje odluke i razvijate zdrave odnose s drugima.

Vaša Jasmina Kovačev
EFT Master trener, META-Zdravlje Master trener
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Pridružite nam se na seminaru “Upoznaj bolje sebe“ 07.-08.10. od 19,00 do 22,30 “

Prijavite se preko ovog linka