atma.hr – 52
Prema Vedama, svaki pojedini planet ima posebnu atmosferu i ako želimo otići na neki planet unutar materijalnog svemira moramo prilagoditi svoje materijalno tijelo klimatskim uvjetima tog planeta. Na primjer, ako želimo otići iz Japana u Europu, gdje su klimatski uvjeti drugačiji, moramo promijeniti svoju odjeću. Slično tome, potpuna promjena tijela neophodna je ako, na primjer, želimo otići na transcendentalne planete Vaikunthe.

Međutim, ako poželimo otići na više materijalne planete možemo zadržati svoju suptilnu odjeću koja se sastoji od uma, inteligencije i ega, ali moramo ostaviti svoju grubu odjeću (fizičko tijelo), napravljenu od zemlje, vode, vatre, zraka i etera i tamo dobiti tijelo od finije materije.

Kada živo biće želi otići na transcendentalni planet mora promijeniti i suptilno i grubo tijelo, jer u duhovno nebo mora ući u potpuno duhovnom obliku. Ta promjena odjeće automatski se odvija u vrijeme smrti ako osoba to želi.

Bezbrojni svemiri zbijeni su u grozdove nalik na pjenu i zato su samo neki od njih okruženi vodom Uzročnog oceana. Kada Maha-Vishnu Svojim pogledom pokrene materijalnu prirodu, ona stvara sveukupnost elemenata kojih ima osam i koji se postupno razvijaju od suptilnijih do grubih. Nebo je dio ega, zrak je dio neba, vatra je dio zraka, voda je dio vatre, a zemlja je dio vode. Tako se svemir širi, obuhvaćajući prostor čiji promjer iznosi 6.436.000.000 km. Yogi koji želi postupno dostići oslobođenje mora probiti sve različite omotače svemira, uključujući suptilne omotače sastavljene od triju kvalitativnih gunci materijalne prirode. Onaj tko to učini nikada se više ne mora vratiti u ovaj smrtni svijet.

Materijalisti koji vrše yajne, ili velika žrtvovanja, komparativno su bolji od materijalista koji znaju samo za laboratorije i epruvete. Napredni materijalisti koji vrše takva žrtvovanja mogu dostići planet zvan Vaishvanara, vatreni planet sličan Suncu. Na tom planetu, koji se nalazi na putu prema Brahmaloki, najvišem planetu u ovom svemiru, takav napredni materijalista može se osloboditi svih primjesa poroka i njegovih posljedica. Kada se pročisti, može se uzdići u putanju zvijezde Sjevernjače (Dhruvaloke). U toj putanji, koja se naziva Shishumara chakra, nalaze se Aditya-loke i Vaikuntha duhovni planeti u ovom svemiru.

Pročišćeni materijalista koji je izvršio mnogo žrtvovanja, podvrgao se strogim pokorama i dao veći dio svog bogatstva u milostinju može dostići planet poput Dhruvaloke. Samo u slučaju da na njima stekne potrebne kvalifikacije, može ući u više putanje i proći kroz pupak svemira kako bi dostigao planet Maharloku, na kojoj žive mudraci poput Bhrigu Munija. Vishva-nabhim ili pupak svemira suvremeni znanstvenici nazivaju Crna rupa (Black Hole). Na Maharloki može živjeti čak do vremena djelomičnog uništenja svemira. To uništenje počinje kada Garbhodakashayi-Vishnu, s najnižeg položaja u svemiru, stvori veliku plamteću vatru. Budući da toplina ove vatre dopire čak i do Maharloke, njeni stanovnici tada odlaze na Brahmaloku.

atma.hr – 52