Foto: Wikipeida

Om Gurave Namah

Da ste se rodili npr. u Italiji, Španjolskoj, Rumuniji, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Norveškoj ili bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj se govori neki od germanskih i romanskih jezika, ne bi vam uopće bilo teško da zapamtite kojim danom u tjednu vlada koja planeta, a još manje bi vas začudilo zašto tako nešto postoji u astrologiji. U tim jezicima se za dane u tjednu i dan danas doslovno kaže npr. “Jupiterov dan” (u antičkoj Grčkoj to je bio Zeusov dan) ili “Thorov dan” za četvrtak, a sve u ovisnosti od toga iz koje lokalne mitologije potječe naziv za božanstvo ekvivalentno tom danu. U slavenskim jezicima (uključujući i hrvatski) nazivi za dane u tjednu više imaju svoj korijen i logiku po redosljedu, tj “prvi dan”, “drugi dan”, “treći dan” (ili srednji dan, tj srijeda), “četvrti dan” (četvrtak), “peti dan” (petak), “subota” (od jevrejskog “Shabat” koji se udomaćio u mnogim jezičkim grupama širom Europe) i nedjelja, tj dan kada se ništa ne djela/ne radi. Nama Slavenima je usljed toga potrebno za mrvicu više truda da upamtimo shemu vladarstava planeta nad danima u tjednu, mada sumnjam da većina ljudi kojima je maternji jezik iz grupe romanskih i germanskih jezika zna išta o tome zašto su ta vladarstva raspoređena baš tim redosljedom.

image002 1
Širom Mediterana ni danas se ne govori nešto drastično drugačije nego za vrijeme Starog Rima…

Dakle, Helios ili Sol, Selena ili Luna, Ares ili Mars, Hermes ili Merkur, Zeus ili Jupiter, Afrodita ili Venera i Hronos ili Saturn redom od nedjelje pa zaključno sa subotom. A kako stvari stoje malo sjevernije u Europi?

image004 1
Nekada davno u sjeverozapadnom dijelu Europe, a danas s minimalnim izmjenama

Možda je engleski jezik ipak najbliži većini, pa je najbolje uzeti njega za primjer. Dani u tjednu u germanskim jezicima imaju porijeklo iz starogermanske mitologije. Sunce i Mjesec, Sun-day i Moon-day su nedjelja i ponedjeljak. Tiwes-dag je modifikovan vremenom u Tues-day (utorak), Tiw ili Tyr je starogermanski ekvivalent Aresa i Marsa. Odin ili Woden-dag je vremenom modifikovan u Wednes-day (sreda), dok je u skandinavskim jezicima i dan danas očitije da je ovaj dan posvećen Odinu (Ons-dag), starogermanskom ekvivalentu Merkura i Hermesa. Thurs-day (četvrtak) je posvećen Thoru, velikopredsjedavajućem gromovniku svih bogova, a potpuno ista funkcija među bogovima važi za Zevsa i Jupitera. Freya je dobila Fri-day (petak) i sve što znate o Veneri važi i za ovu starogermansku boginju (ljepota, plodnost itd). U starijim verzijama germanskih jezika (vjerojatno jedino sa izuzetkom skandinavskih) Saturn je dobio svoj dan, jer izgleda da u svom panteonu Germani nisu imali ekvivalent za ovog boga (…što možda ukazuje na to da su kompletnu shemu vladarstva bogova nad danima u tjednu preuzeli upravo od rimskih osvajača). Jedino se u engleskom jeziku do danas održao taj stari naziv Satur-day za subotu.

Odakle antičkim Rimljanima i Grcima ta shema vladarstava? Uz dužno poštovanje prema europskoj antičkoj kulturi, umjetnosti i nauci, ipak je logičnije da ta shema ima porijeklo u onom filozofskom sistemu koji ujedno sadrži njeno objašnjenje i temelj. U ovom slučaju to bi bila vedska filozofija očuvana u Indiji. Bliskoistočne civilizacije Starog Vijeka su itekako imale kontakta sa civilizacijama na teritoriji današnje Indije, bilo kroz trgovinu, bilo kroz ratove, a vrijedi pomenuti  da su isti takav kontakt sa tadašnjim Bliskim Istokom (u nekim momentima čak i samom Indijom) imali Grci i Rimljani, pa cijeli Stari Vijek liči na jednu veliku utrku za kopiranje tuđeg znanja, a u kojoj se protok kvalitetnih informacija kretao od istoka ka zapadu zajedno sa vojskom ili karavanima. Rimljani i Grci Starog Vijeka su ovdje bili apsolutni šampioni plagijata.

Osim u pomenutim jezicima, jedino još u indijskim dijalektima postoje nazivi za dane u tjednu koji se zasnivaju na planetarnom vladaru dana i nigdje više na cijeloj kugli zemaljskoj (eventualno u malom broju jezika koji su teritorijalno bliski sa Indijom). Evo kako to izgleda na par primjera u Indiji:

image006 1

Aditya/Ravi su nazivi za Suryu (Sunce). Soma je jedno od imena za Chandru (Mjesec). Mangala je Mars, Budha je Merkur, Guru je Jupiter, Shukra je Venera i Shani je Saturn. a upravo ovim redoslijedom u vedskoj astrologiji planete vladaju danima u tjednu koja počinje nedjeljom. “Var” (u nekim dijalektima i “Bar”) je riječ za dan ili Varu, tako da i u dijalektima širom Indije važi potpuno isti princip kao i u pomenutim jezičkim grupama u Europi. Naziv dana se izvodi po principu “naziv planete”+”dan” (npr. Guru-vara je Jupiterov-dan).

Porijeklo sheme vladarstava planeta nad danima u tjednu

Postoje četiri različite metode za određivanje početka dana. Kao što Sunce ima četiri bitne točke u svom prividnom kretanju (iz geocentrične perspektive) oko Zemlje, a to su dva ekvinocija i dva solisticijuma u toku godine (dvije ravnodnevice na početak proljeća i jeseni, jednu dugodnevicu na početak ljeta i jednu kratkodnevicu na početak zime), tako i jedan cijeli dan od 24h “imitira” ove četiri kardinalne točke u prividnom kretanju Sunca, a one su redom:

 • izlazak Sunca
 • podne
 • zalazak Sunca
 • ponoć

I sve četiri mogu poslužiti kao referenca za početak dana. U svakodnevnim situacijama mi smo navikli da dan počinje u ponoć, ali za natalnu astrologiju najvažnija je Lagna (ascedent) koja predstavlja jedan od dvanaest znakova Sunca koji izlaze na istoku u momentu našeg rođenja (koje Sunce i izlazak Sunca i simboliziraju). Time je za natalnu astrologiju definicija početka dana upravo u trenutku kada sviće zora.

Da bismo došli do sheme vladara Vare, moramo prvo znati šta je Hora ili sat u vedskoj astrologiji. Svaki sat u toku dana ima svog vladara i shema tih vladarstava je zasnovana  na brzini kretanja za svaku planetu. Od najsporijeg do najbržeg kretanja, ta shema izgleda ovako:

 • Saturn
 • Jupiter
 • Mars
 • Sunce
 • Venera
 • Merkur
 • Mjesec

Pošto Sunce ima najvažnije centralno mjesto, kako u solarnom sistemu, tako i u svakoj podijeli koja se tiče vatre i iniciranja života jednako kao što inicira novi dan svitanjem, tako je i prvi sat prvog svitanja zore u prvom tjednu od kad je svijeta i vijeka, dodjeljen upravo Suncu. Ostatak vladstava nad Horama izgleda ovako:

image008 1

Kada se poredaju vladarstva nad svakim satom počevši od Sunca pa sve do posljednjeg dvadeset i četvrtog sata u toku prvog dana u tjednu, dvadeset i petim satom koji inicira sljedeći dan vlada Mjesec. Prvi sat u osvit svakog dana u tjednu dobija status planetarnog vladara tog dana, jer je on taj koji inicira novi dan (Varu) kao što Sunce inicira novi dan. Otuda dvadeset peti sat kojim vlada Mjesec dobija status prvog sata u toku sljedećeg dana i Mjesec dobija status vladara ponedjeljka, prvog dana posle nedjelje. Kada se izredaju vladarstva nad Horama za preostala dvadeset i tri sata u toku ponedjeljka, dvadeset i peti sat, tj onaj koji inicira sljedeći dan, će biti Marsov, a utorak pod njegovim vladarstvom. I tako redom dalje. Ovako izgledaju vladarstva nad Horama za svaki od sedam dana u tjednu, a u koloni pod rednim brojem 1. možete vidjeti koji su vladari prvog sata u toku svakog od sedam dana kada se isprati pravilo sheme po Horama. (Toliko o tome da su se Grci i Rimljani prvi sjetili kome posvetiti koji dan u tjednu…)

image010

Značenje riječi Vara i što vladar Vare predstavlja u horoskopu 

Riječ “Vara” je nastala od riječi “Vasa” koja znači sjedište, stanište ili mjesto i od riječi/sloga “Ra” koja se odnosi na Agni tatvu (vatreni element) i Suryu (Sunce). Otuda i ime “Ravi” za Suryu (možda je otuda i staroegipatski Ra). Vatreni element je najvažniji za Bhu Loku (materijalna ravan nivoa planete Zemlje), jer je u shemi rasporeda graha za svaku od sedam loka (sedam ravni postojanja) Mangal taj koji je dodijeljen planeti Zemlji:

 1. Bhu Loka – Mangal (Mars)
 2. Bhuva Loka – Surya (Sunce)
 3. Svarga Loka – Shukra (Venera)
 4. Mahat Loka – Budh (Merkur)
 5. Janah Loka -Chandra (Mjesec)
 6. Tapah Loka – Shani (Saturn)
 7. Satya Loka – Guru (Jupiter)

Surya je izvor Agni tatve (vatrenog elementa), ali Mangal je taj koji je materijalizira na planeti Zemlji. Vladar Vare (dana u tjednu na koji smo rođeni) u našem osobnom horoskopu stoga uopćeno utječe na to kako smo na materijalnoj razini kreirani, kakva nam je tjelesna konstitucija i samo tijelo, jer u prirodnom Kalpurushu (zodijaku) Mangal je taj koji vlada prvim znakom Meshom (Ovnom), a koji predstavlja prirodnu Lagnu (ascedent), što i jeste materijalno tijelo i nivo energije (vatre) koju imamo na raspolaganju u našem materijalnom tijelu, a time se vladar Vare odnosi i na kvalitet našeg zdravlja. Samim tim što se u ovoj shemi vladarstava planeta nad danima u tjednu koristi sedam planeta koje imaju materijalno tijelo, jasno je da jedan tjedan ne može imati više od sedam dana od 24h, jer toliko puta izlazak Sunca može započeti novi dan obojen u jednu od sedam duginih boja. Sunčeva svjetlost se prelama u točno sedam različitih boja koje su vidljive ljudskim okom (Rahu i Ketu nemaju materijalno tijelo, te stoga predstavljaju onaj dio spektra svjetlosti koji nije vidljiv ljudskom oku. Rahu predstavlja ultraljubičastu svjetlost, a Ketu infracrvenu). Možda ćete naići na sliku Devate Surye (Sunca) predstavljenog kao kočijaša u čiju kočiju je upregnuto sedam konja. Tih sedam konja predstavljaju ove različite boje vidljivog spektra Sunčeve svjetlosti, sedam svitanja u toku jednog tjedna i sedam planeta koje imaju materijalno tijelo.

Mangal vlada i prirodnim osmim znakom u Kalpurushu, što je Vrishchika (Škorpija),  pa time utječe i na nivo prane (dobijamo je disanjem, ali nije baš kisik) koji uspjevamo ili ne uspjevamo da održimo u tijelu, pa u ovisnosti od toga živimo duže ili kraće, jer je osma bhava (kuća) ta koja određuje naš Ayus ili dugovječnost, tj koliko dugo živimo.

Mangal se egzaltira u prirodnom desetom znaku u Kalpurushu, tj u Makaru (Jarcu). Deseta bhava u našem horoskopu predstavlja naša najviša postignuća u životu, naš uspjeh u svakom životnom poduhvatu, konačan rezultat svake naše aktivnosti, kao i uspjeh u karijeri.

Kada se zbroje sva prirodna vladarstva i egzaltacija Mangala i tome doda njegovo sjedište u ovozemaljskom nivou (Bhu Loka), jasno je da vladar Vare na koju smo rođeni umnogome određuje nivo našeg sveukupnog zadovoljstva prisustvom na planeti Zemlji i čitavim našim životom.

Povoljne i manje povoljne smještenosti vladara Vare u osobnom horoskopu

Za vladara Vare najpovoljnije je da se nalazi u vatrenom ili zračnom znaku, jer je i sam od vatrenog elementa (zrak raspiruje vatru i omogućuje joj da gori). Ne baš povoljna pozicija je u zemljanim znacima, a najmanje povoljna pozicija je u vodenim znacima (voda gasi vatru). Ujedno, gdje god da je vladar Vare smješten i koja god planeta da ga predstavlja, to je mjesto gdje najviše ulažemo svoju energiju.

Surya (Sunce) daje tipično mušku konstituciju tijela, svjetliji ten i kosu (sve nijanse svijetlo smeđe sa primjesama bakarne) i ovi ljudi prosto nemaju mjeru kada troše vlastitu energiju, jer uvijek precijenjuju vlastite snage.

Chandra (Mjesec) daje blijed, skoro bezbojan ten, nježnu i osetljivu konstituciju, tipično žensku građu tijela i ne baš zavidan nivo energije (Mjesec je ipak vodeni element u svojoj biti, a to se slabo ili nikako slaže sa vatrenim elementom same Vare), ali pametno raspoređen i fokusiran na praktičnost i materijalno.

Mangal (Mars) daje žilavo mršavu građu sa iznenađujuće jakim mišićima i ten/kosu sa crvenkastim odsjajem. Kod njega je veća tendencija ka nižem i prosječnom rastu, a nivo energije je vrlo zavidan, ali za trčanje na kratke staze. Kao i Surya ima tendenciju da troši svoje resurse energije preko vlastitih granica.

Budh (Merkur) daje krupnu i mišićavu konstituciju, jer je bazično zemljani element. Ten i kosa više naginju ka zemljanim tonovima. Nivo energije je osrednji i uglavnom je fokusiran na sticanje znanja i vještina.

Guru (Jupiter) daje žućkaste nijanse tena i kose, a konstitucija je pravilna sa tendencijom nakupljanja masnog tkiva, naročito u regiji stomaka (ili ukratko – izgled zadovoljnog, oženjenog i dobro uhranjenog muškarca u kasnim tridesetim i ranim četrdesetim godinama). Nivo energije je odličan (Akash ili eter je element koji podržava sve elemente) i obično se troši na ekspanziju i umnožavanje svega što Jupiter smatra za blagoslov.

Shukra (Venera) daje privlačno tijelo i ženama i muškarcima, mada je više naklonjena tome da ženama pruži svoje estetske blagoslove u punom sjaju i kapacitetu. Tamnije i zemljane nijanse su karakteristične u tenu i kosi ovih ljudi. Nivo energije je slabiji i najviše se troši na partnerstva i osobno zadovoljstvo bilo koje prirode.

Shani (Saturn) daje visoku i izduženu konstituciju sa isposničkim izrazom lica. Ten i kosa su toliko tamni da ih je teško razlikovati od crne (koža može da ima i sivkasti odsjaj). Imaju dobar nivo energije najviše zahvaljujući tome što su izdržljivi. Ako bi Mars bio savršen takmičar u trčanju na 800m, Saturn bi bio odličan za maraton zahvaljujući svom zračnom elementu kojim štedljivo raspolaže. Ponekad toliko štedljivo da vremenom postane mnogo lijen.

Kao i uvijek, naravno, sve ovisi o tome u kojoj kući i pod kojim aspektima je smješten vladar Vare u natalnom horoskopu, pa opisane karakteristike mogu pretrpjeti priličnu modifikaciju.

Maja Štrbac, vedskaastrologijablog.wordpress.com
https://www.facebook.com/vedskaastrorem/