atma.hr – 52
“Vaše vrijeme je ograničeno
i zato ga ne rasipajte živeći nečije tuđe živote.

Ne budite uhvaćeni u zamke dogmi
tj. ne živite u skladu sa rezultatima razmišljanja drugih.

Ne dopustite da buka tuđih mišljenja
nadglasa vaš unutrašnji glas, srce i intuiciju.

Oni već nekako znaju šta zaista želite postati.
Sve ostalo je sekundarno.”

Steve Jobs

atma.hr – 52
atma.hr – 52