Perzija (današnji Iran)

Najsvetiji tekstovi drevne Perzije su Gathe, 17 himni povezanih s velikim učiteljem Zoroasterom (Zarathustrom).  Uočljive su jasne lingvističke sličnosti iranskog jezika u gathama sa sanskritom u Rig-Vedi. I iranci za sebe koriste termin arya, koji je u Vedama često upotrebljen. Obožavali su ista božanstva, kao što je Mitra, Aryaman, Indra, Varuna, Agni, i tako dalje.

Spominje se velika rijeka Hara’uvatis u sličnom kontekstu kao vedska rijeka Sarasvati, i s karakteristikama vrlo sličnim njoj. Poznavali su i Soma ritual, opisan u vedama. Postoje i mnoge druge zanimljive takve sličnosti najstarijih iranskih tekstova i drevnih vedskih tekstova. Čak i riječ Iran ili Ariana znači zemlja Arjana (arijaca).  Bila im je poznata reinkarnacija, karma, pojavljivanja ili „inkarnacije“ Boga u ovom svijetu da bi uspostavio religiozne principe, kao i mnoge druge poante karakteristične za vedsku kulturu. [1]

Arabija

Jedna za kulturu izuzetno bitna pojava, povezana s Arabijom, su arapski brojevi sa svojim decimalnim sistemom i procesom prenošenja ostatka iz jednog stupca u slijedeći. Izvor tog brojevnog sistema je drevna vedska matematika, koja je koristila i mnoge druge matematičke metode poput kvadratnog i kubnog korjenovanja, te matematičke grane poput algebre i trigonometrije. U rimskom brojevnom sistemu ne postoji nula. Nula je dio vedske matematike. Ta nula je, međutim, nešto bez čega bi današnji matematički razvoj bio nemoguć. I decimalni sistem je nešto bez čega bi, općenito, većina razvitaka u znanosti novoga doba bila nemoguća.

Svi ovi elementi matematike mogu se pronaći u vedskim djelima kao što je Shatapatha-brahmana, Baudhayana-sutra, i tako dalje, koje čak i konzervativni indolozi datiraju u vrijeme od barem par stoljeća prije legendarnoga grčkog matematičara i mislioca Pitagore (582.-496.p.Kr.). Povijesti je poznato da su sve te elemente vedski indijci prenijeli žiteljima Arabije, odakle su prešli i u druge zapadne zemlje. [2]

Yamuna Jivana das


[1] The Universal Path to Enlightenment, Stephen Knapp, str.151.

[2] Proof of Vedic Culture’s Global Existence, Stephen Knapp, str. 23 i 91.