atma.hr – 52
Svemir je postojao oduvijek, kazuju novi modeli. Novi modeli uključuju kvantne korekcije na Einsteinovoj općoj teoriji relativnosti. Model također uzima u obzir tamnu materiju i tamnu energiju, rješavajući tako nekoliko problema odjednom.


Widget not in any sidebars

Široko prihvaćena starost svemira je, prema procjenama, 13.8 milijardi godina. U početku, pretpostavlja se da je cijela materija bila zgusnuta u jednu točku beskonačne gustoće ili singularnost. Nakon Velikog praska počelo je širenje svemira što i označava njegov početak.

Ako Veliki prasak proizlazi izravno i neizbježno iz matematičke opće teorije relativnosti, neki znanstvenici to smatraju problematičnim jer matematika može objasniti samo ono što se dogodilo odmah nakon praska, ali ne i što je bilo prije i za vrijeme samog praska.

“Singularnost Velikog praska je ozbiljan problem opće teorije relativnosti jer se čini kako se tu krše zakoni fizike” – kaže Ahmed Farag sa Sveučilišta Benha u Egiptu za Phys.org.

Ali i koautor Saurya Das sa Sveučilišta Lethbridge u Alberti u Kanadi objavili su studiju u časopisu Physics Letter B, te pokazali da singularnost Velikog praska može biti riješena novim modelom u kojem svemir nema ni početak ni kraj.

Fizičari ističu kako njihove kvantne korekcije nisu primijenjene isključivo kako bi eliminirale singularnost Velikog praska. Njihov rad temeljen je na ideji teorijskog fizičara Davida Bohma. On je još 1950-ih istraživao zamjenjivanje klasičnih putanja (najkraćih puteva između dvije točke na zakrivljenoj površini) s kvantnim trajektorijama.

Ali i Das izveli su kvantnu korekciju Friedmannove jednadžbe koristeći kvantno-korigiranu Raychaudhurijevu jednadžbu. Friedmannova jednadžba opisuje širenje i evoluciju svemira (uključujući Veliki prasak) u kontekstu opće relativnosti.

Model, iako nije potpuna teorija kvantne gravitacije, sadrži elemente i iz kvantne mehanike i teorije relativnosti. Ali i Das očekuju da će njihovi rezultati opstati čak i onda kada se potpuno razvije teorija kvantne gravitacije. [phys]

Ahmed Farag Ali and Saurya Das. “Cosmology from quantum potential.” Physics Letters B. Volume 741, 4 February 2015, Pages 276–279. DOI: 10.1016/j.physletb.2014.12.057 [arXiv]

http://cudaprirode.com/portal/bpzn/10644-veliki-prasak-pod-upitnikom-kvantna-jednadba-pokazuje-da-svemir-nema-poetak

http://www.collective-evolution.com/2015/02/11/quantum-equation-suggests-the-big-bang-never-occurred-the-universe-has-no-beginning/

http://arxiv.org/abs/1404.3093v3

atma.hr – 61