Disanje je jedna od glavnih misterija čovjeka, što nas vjekovima intrigira, od početka civilizacije. Disanje je ključ za mnoge tajne. Tajne zdravlja, tajne produžetka života i tajne naših prirodnih mogućnosti. Samo se po disanju razlikuje živo od ne živog. Naša planeta od svih ostalih u Sunčevom sistemu. Kamenje od cvijeća, život od smrti. Čovjek može živjeti nedjelju dana bez vode, mjesec bez hrane, nekoliko dana bez sna, a samo nakon 2-3 minuta njegov život se prekida, u koliko ne  diše…

atma.hr – 52
atma.hr – 52
http://2012-transformacijasvijesti.com/alternativna-medicina/pet-tajni-disanja