“Mislim da je ovo jedno jako zanimljivo vrijeme… Ljudi su još jednom zainteresirani za osnivanjem drugačijeg društva… Ljudi su se zasitili da ih se iskorištava… Zasitili su se kulture koja podržava elitizam i iskorištava ljude… Planet se uništava, stvaraju se podklase i iskorištavamo siromašne ljude diljem svijeta… A ne rješavaju se istinski problemi s kojima se ljudi suočavaju… Duhovni je princip da smo svi jednaki, svi smo zajedno i svatko ima pravo biti poštivan… Nama je potrebna duhovna revolucija, ne politička…”