Prelistavajući naše časopise, novine i internetske portale sjetih se izreke jednog filozofa o potrebi navlačenja rukavica kod čitanja izvjesnih knjiga zbog opasnosti od kontaminacije nečistim sadržajem. I kad bi te metaforičke rukavice zaista mogle zaštititi um čitaoca od svih laži, zavisti i pljuvanja otisnutih u štampi, one bi se ipak pokazale nedovoljnim u svojoj funkciji jer novine su tek koncentrirani odraz onog što joj svakodnevnica nudi kao građu.

A ta svakodnevnica, u svojoj moralnoj, kulturnoj i ekonomskoj sferi postaje sve bezočnija i prizemnija. Što se to zapravo događa? Zašto dolazi do takvog niveliranja uobičajenih vrijednosti, moralne degradacije, osiromašenja kulture i prosvjete i praktički, grčevite borbe za opstanak dobrog dijela populacije? Da li zbog stihijnosti zbivanja ili zbog nedostatka adekvatnog znanstvenog sistema, ali ozbiljnih i objektivnih analiza još nema. Zašto je došlo do tolike egzaltacije netrpeljivosti i nerazumijevanja i mržnje među ljudima koji su se znali barem smatrati braćom, prijateljima i dobrim susjedima?

Vede, taj vječni izvor znanja, i danas su mudre i suvremene:

prakriteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate

Ova materijalna priroda se sastoji od triju guna ili vezujućih sila. Te gune su zapravo impulsi pod kojima su živa bića prisiljena djelovati, a manifestiraju se kao djelovanje u vrlini, strasti i neznanju. Zbog grube identifikacije s materijalnim tijelom čovjek, koji je zapravo duhovno biće, misli da obavlja djelatnosti koje, zapravo, vrši materijalna priroda. Primjer lutaka koje plešu upravljane koncima (gunama) pod prstima lutkara (materijalne prirode) olakšava razumijevanje zablude. Lišene znanja o duhovnom identitetu takve lutke usredotočuju svoje aktivnosti isključivo na tijelo, na spavanje, jedenje, razmnožavanje, branjenje i misle da su u tome nezavisne iako plešu pod diktatom lutkara čije je konačno izdanje – lice neizbježne smrti. Naravno, ne plešu svi na isti način: neki su manje, a neki više uspješni, ovisno o znanju koje imaju.

GUNA NEZNANJA upravlja neciviliziranim stanjem ili životom nižih životinja i karakterizira je destrukcija, nihilizam, amoralnost i neznanje.

GUNA STRASTI predstavlja civilizirani život čovjeka s težnjama za različitim vrstama materijalnih dobrobiti. Tu se može naći i mali ključ za spoznaju Apsolutne Istine u vidu finih osjećaja u umjetnosti, filozofiji i kulturi s etikom.

GUNA VRLINE je najviši nivo koji pruža mogućnost kultivacije duhovnim znanjem i na taj način spoznaju istinskih vrijednosti i krajnjeg cilja života.

S nivoa strasti, koji je karakterističan za većinu civiliziranih društava, moguće je popeti se na nivo vrline ili pasti u najdublje neznanje, ovisno o tome koliko se pažnje pridaje istinskom duhovnom obrazovanju. Zanemarivanje duhovnog odgoja dovodi do degradacije društva na životinjski nivo egzistencije u kojem nestaju ljudske norme, vlada zakon jačeg i glasnijeg, a život je pretvoren u puku borbu za opstanak.

“Kad ne bi bilo Boga sve bi bilo dozvoljeno” rekao je Dostojevski.

Takva anarhija, nažalost, nije više samo kondicionalna. Ona je prisutna, narasta i prijeti da nas proguta. Poziv svim iskrenim ljudima na spiritualni zaokret nije samo apel zdravog razuma u trenutnom beznađu, već prije svega iskaz općeljudske potrebe za samorazumijevanjem, koje je moguće tek kroz spoznaju svog vječnog odnosa s Bogom, koji je iznad svake političnosti, sektaštva ili nekog od “izama”. Želja da ovaj portal bude jedan takav medij duhovnog sadržaja, proporcionalna je stvarnoj potrebi za njim.