Designed by Freepik

atma.hr – 52
Već 100 godina znamo u fizici, da čestice mogu komunicirati među sobom trenutno. Uzmemo dvije čestice i šaljemo jednu prema istoku i drugu prema zapadu. Onda mjerimo kako se čestica vrti, što se u fizici naziva “spin”. Kada smo kod jedne čestice izmjerili, da se vrti u desno, druga će se uvijek vrtjeti ulijevo. U fizici taj se fenomen naziva “entanglement”- trenutna bezvremena komunikacija između čestica.

Bilo je napisanih puno članaka o tom fenomenu, ali teško ga je objasniti u modelu fizike, gdje se entanglement događa u prostoru i vremenu i informacija se prenosi s brzinom svjetlosti. Naš tim je napravio tu jedan preokret u razmišljanju. Mi smo ustanovili da prostor nije prazan, da je prostor osnovna energija svemira. U tom osnovnom prostoru vrijeme je samo numerički poredak događaja. Prostor sam je direktni medij za prijenos informacije između čestica. Objavili smo rezultate naše istrage kod Springera:

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40509-017-0110-5

Ali priča ide dalje. Svi tako zvani parapsihološki fenomeni (telepatija, jasnoviđenje i drugi) mogu biti objašnjeni našim modelom, u kojem je sam prostor direktni medij za prijenos informacija između ljudskih umova. U svemirskom prostoru uvijek je SADA, nema prošlosti i nema budućnosti.

Svemirski prostor je medij preko kojeg se prenose informacije od planeta do ljudi. Astrološki utjecaj na ljude od stane planeta prenosi se putem prostora i jeste trenutan.

Da bi se neka informacija prenijela od točke A do tačke B u prostoru putem svjetlosti, treba nam vrijeme. Foton putuje od A do B brzinom svjetlosti i nosi informaciju o obliku svog spina. Kad se foton vrti udesno ima informaciju 1, kad se vrti ulijevo ima informaciju 0. U svemiru kako i u čovjekovom mozgu informacije su zapisane u binarnom obliku.

Mi smo napravili istraživanje kako svijest djeluje na materiju putem višedimenzionalnih fotona. Istraga će biti objavljena u NeuroQuantology gdje smo već objavili prvi članak o unifikaciji prostora, materije i svijesti

 http://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/966

O tome kako svijest djeluje na naše tijelo putem višedimenzionalnih biofotona i kako ta komunikacija predstavlja temelj našeg zdravlja ćemo pisati u slijedećem članku.

Srečko Šorli Amrit, MF

atma.hr – 39

atma.hr – 39