atma.hr – 52
Patańđali, prvi komentator yoge, smatra da se nesvjesno manifestira u nesvjesnim klicama, vāsanāma iz kojih nastaje naše Ja.

Dakle, naše Ja ne vidi nesvjesnu pozadinu svog nastanka te stvara krivu percepciju stvarnosti, a onda i patnju pošto svijet promatra iz Ja perspektive i isključuje realnost. Prema Patańđaliju, vāsanā je nesvjesni obrazac koji se manifestira kroz tok psihe. Vāsane su nezamjetljive, sublimirane i u vidu klica pa ih je teško uočiti, a samim tim i podrediti. Pojam vāsane možemo usporediti s Jungovim arhetipovima zbog toga što vāsane nemaju nužno porijeklo u prošlim životima nego i u biologiji naše vrste kojoj pripada tijelo bića. Tu analogiju iznosi Patańđali u Yogasūtrama IV/10 padi:

”(I ti su dojmovi, tj. vasane) bez početka jer je nagon za održanjem vječan (tāsām anāditvam caśiso nityatvāt).”

Primjer vāsane je vezanost djeteta za roditeljske arhetipe iz djetinjstva, gdje je pravilo da se arhetipska osobnost oblikuje prema arhetipskoj ideji roditelja istog spola, dok se idealni partner traži kroz arhetipsku ideju roditelja suprotnog spola. Otac prenosi svoje shvaćanje ljubavi na kćer, a majka na sina.

Na ovim se odnosima zadržava psihoterapija, ali to je za Junga samo jedno područje aktualizacije arhetipova. Postoje dublji slojevi u kojima se skriva Jastvo ili atman, a on se objavljuje putem snova. Kod Patańđalija, nesvjesno sadrži i dojmove (samskāre), koji nastaju iz vāsanā. To je pojam koji možemo usporediti s Jungovim arhetipovima koji se ponašaju isto kao vāsane, odnosno oni određuju naše ponašanje.  Samskāre su podsvjesni dojmovi koji odgovaraju posljedicama akcije, to su aktivnosti koje činimo svakodnevno i mislimo da se ponašamo prema svojim mislima, a ustvari smo pod njihovim utjecajem. Psihološkim rječnikom rečeno, ljudsko ponašanje jest neprestano aktualiziranje nesvjesnog kroz razna stanja iskustva. Kada se posvetite meditaciji, osjetit ćete spomenute vāsane ili arhetipove koji će vas tjerati da se vratite akciji, odnosno kolikom snagom vas tjeraju da se vratite aktivnom životu.

Ipak, život nije drugo do jedno neprestano pražnjenje vāsanā koje preko vrttija (psihomentalni vrtlozi ili svakodnevna razmišljanja) postaju uočljive. Vāsane određuju svaki karakter i to određenje je u skladu s njegovom nasljednom i karmičkom situacijom. Dakle, karma ili ono što nosimo u svom životu, a što se može vidjeti kroz jyotish analizu, u skladu je s vāsanāma. Primjerice, ako moramo osvijestiti ulogu oca ili autoriteta, onda će nas vāsane tjerati na akcije u kojima ćemo reagirati pozitivno ili negativno, a sam ishod stvara ono što zovemo karma.

atma.hr – 52
Nesvjesno ili vāsane se prenose, bilo na ‘neosoban’ način iz generacije u generaciju (preko jezika, običaja i civilizacije – etnička i povijesna transmisija), bilo izravno (karmičkom transmigracijom). Znatan dio ljudskog iskustva vodi podrijetlo iz tog rasnog i intelektualnog naslijeđa, iz tih oblika aktivnosti i misli stvorenih igrom vāsanā. Dakle, većina duša prolazi kroz iskustva jednog plemena, naroda ili pripadnosti Zapadnoj ili Istočnoj civilizaciji, a tek kada duše sazriju, napuštaju jednu grupu i ako vāsane zahtijevaju da razvijemo iskustva koja su važna za naš razvoj onda ćemo se roditi u drugoj civilizaciji.

Prema Patańđaliju, te podsvjesne sile određuju život većini ljudi. Jedino jogom one mogu biti spoznate, kontrolirane i ‘spaljene’. Kako vidimo, Patańđali daje isto tumačenje kao i Jung. Smatra da se preko arhetipova prenose nasljeđa iz generaciju u generaciju. Primjerice, postoje neke specifičnosti u svakom narodu, a to su vāsane ili arhetipovi jednog naroda.

Patańđali vjeruje da se praktičnom yogom može uspješno djelovati na nesvjesno, te da se uz pomoć tehnika (meditacija, asane, pranajame) objedinjavanja stanja svjesnosti ona može i pokoriti. Jung je smatrao da se kroz snove dolazi do tih sadržaja i da ih kroz razgovor osvještavamo. O tome govori i Patańđali, odnosno u prvom odlomku (padi 1, 37.) Yoga – sutra upućuje nas i na takvu mogućnost s kojom se bavio Jung.

Arhetipove ili vāsane možemo sagledati kroz jyotish, a rad s njima kroz meditaciju i ispravno djelovanje u svakodnevnom životu omogućava nam spoznavanje vāsanā koje možemo osjetiti svakodnevno jer se one pojavljuju u primitivnom obliku kroz žudnju, ali ujedno one donose i patnju, a put spoznavanja predstavljaju naši životi.

Nikola Žuvela, vedski-jyotish.net

atma.hr – 52