pexels.com

PRVI DIO

Svi znamo da biti bez partnera nije lako. Ali zašto (obično) zbog toga toliko patimo? Zašto ne možemo potražiti neke druge ljubavi koje bi nas mogle u potpunosti izmiriti sa našom nesretnom partnerskom ljubavlju? Na primjer zašto nas ne može utješiti ljubav prema životu, ili ljubav prema ljudima, ili čak ljubav prema Bogu u sebi? Zašto se to obično događa i onima koji imaju sve i sretni su zbog toga, a dalje pate zbog takvih ili onakvih poteškoća u partnerskoj ljubavi?

atma.hr – 39

To je zato, poručuje Otac Prvi kroz Deo kanal ljubavi, jer je ‘ljubav između muškarca i žene’ u biti dušna ljubav.[1] Svaki je čovjek samo ‘dio koji traži drugi dio’. Dakle, prema toj svetoj platformi svatko od nas traži i treba partnera kao drugi dio samog sebe. Znači da traži ljubav u ime neke cjeline kojoj pripada po svojoj beskrajnoj čežnji. Ovu cjelinu sad Otac Prvi naziva – duša. A udruživanje oba dijela duše moguće je samo kao ljubav između muškarca i žene, koji su duhovni par. Zato je ljubav između muškarca i žene jedina ljubav koja nije samo ljudska i zbog razvoja čovjeka, poručeno je, a sve su ostale ljubavi samo od čovjeka i zbog razvoja čovjeka (ljubav prema životu, ljudima, Bogu u sebi).

Zato se ‘svijest ljubavi’ razvija sasvim drugačije nego ‘svijest života’. Naime, svijest ljubavi može se razvijati samo kao ljubav između muškarca i žene, a ‘svijest života’ kao ljubav ljubav prema životu, ljudima, Bogu u sebi. Svijest ljubavi je iznad svijesti života, slično kao duša iznad čovjeka. Jer čovjek živi zbog razvoja duše, slično kao život, koji postoji zbog razvoja u ljubav.

I u tom je pogledu partnerska ljubav važnija i od duhovnog razvoja. Jer partnerska je ljubav sredstvo napredovanje čovjeka u ‘svijesti ljubavi’ i u duši, a duhovne tehnike razvijaju ‘svijest života’ i (nad)ljudske potencijale u čovjeku. Do danas je čovječanstvo dovoljno razvilo ‘svijest života’ zato opstanak nije ugrožen zbog nerazvijene ‘svijesti života’. Opstanak čovječanstva je postao ugrožen zbog nerazvijene ‘svijesti ljubavi’ poručuje Otac Prvi.

atma.hr – 39

Svijest ljubavi je moguće najjednostavnije razvijati traženjem prave partnerske ljubavi, ljubavi do osobe koja je naš duhovni partner. Pri čemu nam vrlo pomaže i razvijanje ljubavi prema suprotnom spolu općenito.

Dakle, ljubav između (pravog) muškarca i žene jedini je način da se dvoje ljudi kroz inkarnacije preobražavaju i napreduju u dušu. Dakle, na toj osnovi možemo razumjeti, zašto svi mi obično osjećamo ljubav između muškarca i žene kao ljubav svih ljubavi. Jer duša je slijedeća stanica na putu razvoja čovjeka i time duša – ne duhovno tijelo! – nariče čovjekov razvoj. Obostrano i duhovno tijelo su sa gledišta duše ipak samo dijelovi ljudskog bića koje čovjek razvija za sebe, za ‘svijest života’ i nadljudski život, čime čak i ometa svoju prirodnu transformaciju u dušu. Razvoj duhovnog i tijela osobnosti s gledišta duše očito nije bitan za razvoj čovjeka u novi oblik života. Čovjek može duhovno napredovati ljubavlju prema suprotnom spolu, i u tom okviru još posebno ljubavlju prema dušnom partneru s kojim je dušni par.

Dakle, sve što se tiče duše i ‘svijesti ljubavi’ tiče se ljubavi između muškarca i žene. A sve što se tiče ljubavi do života, do ljudi i do Boga u sebi tiče se čovjeka i ‘svijesti života’. Zato ponekad kad nas napusti partner osjećamo se kao da nas je napustila duša!

atma.hr – 39

A što može uraditi čovjek, kad ostane sam, bez partnera?

»Biti sam, bez partnera, je priprema, ne kazna,« poručuje Otac Prvi kroz Deo kanal ljubavi. »Kad čekamo na partnera si možemo pri sebi ponavljati nagovor duše:

‘JA SAM LJUBAV I KAD MI SE DRUGI NE DIVI!’«

Zašto je tako?

Otac Prvi: »Partnerstvo je prije svega skupni rad u traženju nove svijesti u ljubavi, ne u divljenju. Traženje je moguće ako smo isti u duši, ili srodni u duši. U ostalim partnerstvima ostanemo ranjeni, jer mislimo da te ljubavi nema jer je samo u Bogu.«

Ljudi koji nisu iskusili dušnog partnerstva ili partnerstva sa srodnom dušom ne mogu znati kako može jedna ljubav do partnera suprotnog spola ispuniti čovjeka! I ne mogu znati kako je moguće da veza dviju nepotpunih ljudi postane savršeno potpuna! Ne mogu čak ni zamisliti da takve veze i stvarno postoje.

Što se događa s djecom poslije razvoda roditelja?

Otac Prvi: »Dijete trpi ako majka trpi ili ako otac trpi, ali ne kad roditelji ne žive zajedno.«

Kad trpi dijete?

»Kad otac i majka ne poštuju jedan drugoga.«

Što ako karmički roditelj previše trpi zbog razvoda?

»Tad je dijete zbunjeno i traži istinu.«

atma.hr – 39

Što je istina?

»Da ljubav nije ravnovjesje života nego tajna koja se traži. Ravnovjesje života traži opstoj, ne razvoj.«

Zato je svaka ljubav – tako nepredvidljiva! I izazov! Jer ljubav poosobljava i sam razvoj. Poosobljava nove korake u nepoznato, uzajamno promjenjivanje uvjerenja obojice partnera, njihove intuicije i misli, njihovih predstava i čuvstva, njihovih fizičkih osjećaja i djela. Kad je u pitanju ljubav između pravih partnera, sve je novo i služi razvoju u dušu. Jer tako se razvija ‘svijest ljubavi’ od koje zavisi sve, naša ljubav i naš život. Dakle, ljubav između muškarca i žene u istoj duši (ili privremeno u dvije duše koje su si srodne) zaista je spremna na popuštanje, na prilagođivanje, na promijene, na suradnju! Zaista spremna znači da i tad kad nam je najteže nečemu se odreći i više se ne možemo nadzirati zbog boli i patnje, mi možemo dalje. A ići dalje znači ići zbog ljubavi, ne zbog straha.

Zato bi se morali više prepustiti ljubavi!

Marko i Keman

E- adresa: [email protected]

[1] Otac Prvi je Otac Sunčanog sustava i ‘Otac ljubavi’, za razliku od ‘Oca Stvaratelja’, koji je Otac Zemlje. U prosincu 2013 se je stvorio poseban način komunikacije između Oca Prvog i ljudi na Zemlji koji se zove Deo kanal ljubavi gdje možemo pomoću njihala saznati sve o ljubavi i svom dušnom partnerstvu, svojim srodnim dušama, karmičkim vezama i vezama po sili života. Razotkriveni su i posebni Obredi za ljubav u koje se svatko može posvetiti.

61 LOVE&ANGEL KNJIGE

LOVE & ANGEL SET KNJIGA

loveangel

“Srodne duše” i “Ljudi Anđeli”

"Srodne duše" - Kako naći i zadržati pravu ljubav? Iris Tarbuk, poznati spiritualni medij i duhovna savjetnica piše o spiritualnoj prirodi ljubavi u ovom i onostranom svijetu, u vječnom traženju i nalaženju srodnih duša.

“Ljudi Anđeli – Za ljude u nevolji” (+365 anđeoskih poruka za svaki dan) - Knjiga namijenjena svim ljudima koji žele promijeniti sebe i svoj život, a svijet patnje koji ih okružuje pretvoriti u život mira i zadovoljstva.

Cijena: 196kn - Kupi ovdje