Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

Netko može upitati: “Ako je Bog svedobar i ako se ništa ne događa izvan Njegove kontrole, kako može biti zla u svijetu? Kako svemilostivi, dobrostivi Bog može unijeti, dopustiti i biti odgovoran za zlo? S druge strane, ako se nešto zbiva izvan Božje kontrole, znači li to da je zlo moćno kao Bog? Može li vrag doista biti vrhovni?”

atma.hr – 78
Odgovor počinje premisom da je Bog svedobar i pun ljubavi za svakoga. Istina je da milijuni ljudi čak nemaju čistu pitku vodu. Milijuni umiru od gladi. Milijuni su u izbjeglištvu. Posvuda haraju glad, suša, uragani i ratovi. Bolesti desetkuju svjetsko stanovništvo. Kako objašnjavamo te pojave?

Uzmimo za primjer zatvor. Kad odete u zatvor, shvatite da to nije mjesto za odmor ili palača niti bi trebao biti. Zatvor je mjesto za rehabilitaciju i popravljanje, a ne za uživanje. Za većinu ljudi, ovaj je materijalni svijet poput zatvora, čija je priroda patnja i bijeda.

U materijalnom će svijetu uvijek biti ratova. Uvijek će biti bolesti i smrti. Te pojave nisu prirodne jer se nalazimo u neprirodnom položaju. Međutim, posjedujemo sposobnost da popravimo situaciju pravilnom uporabom slobodne volje.

Zlo je stvarnost za nas u tolikoj mjeri koliko se poistovjećujemo s materijalnim, neprirodnim. Zlo je stvarno i prodorno kao naša opažanja i misli. Ako nam je svjesnost čista, spoznajemo da je duhovno jedina zbilja.

Što je naša svjesnost materijalno okaljanija, to materijalni svijet sa svojim bijedama i patnjama ima veći utjecaj na nas. Tako zlo ne postoji, a istodobno cijeli je svemir prožet zlom.

banner za knjige tajna 5 elemenata

Niska globalna svjesnost u ovom dobu privlači zlo, a Bog dopušta da zlo ostane. Zašto? Jer trpljenje posljedica ponašanja može osobu potaknuti prema apsolutnom dobru, kao što roditelji kaznom usađuju djetetu ispravno ponašanje.

Netko takvu kaznu može vidjeti kao nešto negativno, ali je to zapravo izraz ljubavi. Ljudi privlače kaznu djelima koja čine, ali na to se treba gledati manje kao na nametnutu kaznu, a više kao na prirodnu posljedicu nepravilna ponašanja. Takav nam stav pomaže da cijenimo prilike za rast koje nam izazovi nude.

Zbog pogrešna razumijevanja ovih pitanja, ljudi vjeruju da su Bog i zlo međusobno isključivi pojmovi. Međutim, gledano s transcendentalnijeg stajališta, te su suprotnosti nerezdvojno povezane, kao što su povezane dvije strane novčića.

Svi imamo izbor da služimo Boga ili sebe. U ovom se zatvoru bijede nalazimo zbog želje da služimo sebe. Izborom da ne služimo Boga dobivamo bolne reakcije.

Bhakti Tirtha Swami, korišteni dijelovi iz knjige “Duhovni Ratnik 1 – Otkrivanje duhovnih istina u nadnaravnim pojavama”

atma.hr – 52