People photo created by jcomp - www.freepik.com

Često se pitamo: Zašto ja imam ovaj simptom? Zašto baš sada?  Ali, umjesto nejasnog odgovora s određenim znanjima smo u mogućnosti doći do specifičnih uzroka ili okidača. Tada umjesto da okrivljujemo sebe  ili vidimo zdravstveni problem kao grešku tijela, vidimo simptom kao nesvjesnu reakciju na okidač. Poznavanjem faza kroz koje prolazi svaki proces, možemo čak i predvidjeti što se dalje može odvijati u procesu bolesti.

Specifični simptomi koje osjećamo, mogu se istražiti da bi došli do dubokih podsvjesnih ograničavajućih uvjerenja, unutrašnjih konflikata, pogrešnih percepcija uvjetovanih ne isprocesuiranim emocijama i emocionalnim okidačima. Njih je neophodno riješiti da bi se odblokirali procesi samoiscjeljenja koji su nam svima dati i da bi se omogućio osobni rast.

Pristup META-Zdravlja uzima u obzir cjelovitost našeg bića pri tumačenju simptoma i pri intervencijama, tako da sve ima svoje mjesto koje ima podržavajuću ulogu našeg bića.

Primjer klijenta – kroničan bol u vratu. Klijent redovito ide na masažu da bi olakšao osejćaj bola, što i postiže privremeno. Klijent želi trajno riješiti problem.

Koristeći analizu META-Zdravlja dolazimo do konflikta sa šefom gdje je bio nepravedno tretiran. Svakodnevni susret sa šefom ga podsjeća na osjećaj nepravde. Potrebno je integrativno riješenje. Na prvom mjestu pomoći klijentu da oslobodi svoj osjećaj nepravde (emotivni nivo), koji može imati dublju nit osjetljivosti nego sam događaj sa šefom. Zatim je potrebno ukloniti limitirajuća uvjerenja (mentalni nivo), preuzimanje odgovornosti za promjenu svoje reakcije (socijalni nivo) što je puno lakše učiniti nakon rješavanja prethodna dva koraka. Također je dobrodošao rad na samim vratnim mišićima kako bi se podržao proces iscjeljenja.

Inteligenicija našeg tijela

Simptomi su samo manifestacija nečeg mnogo dubljeg u nama, naše tjelesne inteligencije. Da bi razumjeli zašto se nešto događa, potrebno je sagledati funkciju djela koji je pogođen. Iza toga možemo promatrati zašto je došlo do promjene u funkciji. Na primjer jednjak nam omogućava da progutamo hranu. Osoba sa želučanim refluksom ima problem progutati ili prihvatiti nešto. To se može odnositi na hranu, ali i na informaciju ili situaciju. Ova povezanost emocionalnog doživljaja i organa je vrlo logična. Podrška simptomu refluksa želuca također treba biti na svim nivoima bića, ali je neophodno uvijek riješiti unutrašnje konflikte da bi išli naprijed.

Koncept simptoma koji imaju biološku logiku je velik skok na nivou naše svjesnosti.

Što je uzrok bolesti?

Znamo da je obično odgovor na pitanje uzroka bolesti vezan za faktore rizika kao što su nasljeđe, zagađenje sredine, ishrana, pušenje, mikroorganizmi… Koliko god da su ovi faktori rizika relevantni, oni ne objašnjavaju zašto se simptomi javljaju u određenom momentu nečijeg života ili zašto se netko izložen svim ovim faktorima rizika ne razboli ili nije izložen ni jednom od ovih faktora, a ipak se razboli. Često se kao razlog nekog oboljenja kaže da je nepoznat ali, ima i sve više objašnjenja da se radi o autoimunom oboljenju. Organizam sam sebe uništava. Zašto bi to organizam radio?

A gdje je tu fizička podrška i prehrana? Podrška na fizičkom nivou daje energiju svim drugim nivoima i stoga ima svoju značajnu ulogu. Međutim, ako ne održavamo emocionalno mentalnu higijenu i ne radimo na sebi, može se dogoditi da simptomi postaju sve jači zbog kumulativnog efekta svega što je u njihovoj pozadini. Tada ni najbolja prehrana neće dugo držati najslabiju kariku u lancu osjetljivosti naše konstitucije.

Kako bi bilo da simptome vidimo kao prirodan dio rasta i evolucije, radije nego nešto čega se bojimo ili izbjegavamo? Kako bi bilo da naučimo nešto kroz iskustvo našeg tijela? Koje uvide možemo dobiti za naš vlastiti životni put osobnog i duhovnog razvoja preko naših simptoma kroz poznavanje principa META-Zdravlja? Što više radimo na sebi, posebno kada znamo koje su nam linije osjetljivosti, sve je rjeđa pojava simptoma ili su sve manjeg intenziteta.

META-Zdravlje nam omogućava da upoznamo bolje sebe, to je put ka zdravlju kroz osobni rast i razvoj. U njemu ima mjesta za sve pristupe zdravlju koji podržavaju telo.

Pridružite nam se na seminaru META zdravlje od 14.-17.5.2021.

Prijavite se preko ovog linka ili na broj telefona 095 864 9786

Vaša Jasmina Kovačev
EFT Master trener, META-Zdravlje Master trener
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

jasmina kovacev
Jasmina Kovačev, EFT Master trener