atma.hr – 52
Ovo je stara židovska narodna priča…

Jednom davno jedan je starac sjedio izvan zidina velikog grada.

Kada bi se putnici približili zidinama, upitali bi starca: “Kakvi ljudi žive u ovom gradu?”

Starac bi odgovorio s pitanjem: “Kakvi ljudi žive u mjestu odakle vi dolazite?”

atma.hr – 61
Ako su putnici odgovorili: “Samo loši ljudi živi u mjestu odakle dolazimo”, starac bi odgovorio: “Nastavite dalje; ovdje ćete također naći samo loše ljude. ”

No, ako bi putnici odgovorili: “Dobri ljudi žive u mjestu odakle smo došli”, starac bi im rekao, “Uđite, i  ovdje ćete naći samo dobre ljude.”

atma.hr – 39

atma.hr – 39