Kad umjesto da se ljutite na nekoga, vi se trudite da ga razumijete
Kad na bolne događaje počnete gledati kao na važne lekcije
U ljudima koju su vas povrijedili prepoznate učitelje
A u promjeni smjera puta vidite blagoslove.


Widget not in any sidebars

Znati ćete da ste se promijenili…

Kada umjesto borbe upotrijebite ljubav,
Umjesto vike – tišinu,
A teške emocije zamijenite ljubavlju.

I ne žalite za onime što je otišlo od vas, jer znate daje ispunilo svoju svrhu
A od srca prigrlite ono novo što dolazi.

Znati ćete da ste drugačiji…

Kada više ne budete čekali nešto izvanjsko da vas usreći
Niti vaše raspoloženje bude ovisilo o tome je li sunce ili kiša
Jeste li sami ili sa nekim.


Widget not in any sidebars

I kada više budete gledali u budućnost, a manje u prošlost
A ljudima zbrajali dobra djela, ne zamjerali pogreške.
Išli dalje sa manje straha i puno hrabrije.

I na život gledali kao na dar, a ne na borbu
Pa ga udisali punim plućima
Novac stavili iza vremena
A svoj Mir van svih dometa… ❤️

Iva Bradarić, Sunčana strana života