Visoke vibracije su stanje u kojem ne samo da vjerujemo nego i konstantno dokaze dobivamo da smo upravo mi ti koji kreiramo svoju realnost. Zamisli se lako sprovode u djela jer visoke vibracije privlače okolnosti koje istovjetno vibriraju i time sve lako biva manifestirano u pojavnu realnost. Postajemo svjesni svog utjecaja na život kakav živimo i svjesno se tim koristimo. Bivajući na visokim vibracijama dobivamo sve što želimo, a dolazi nam i obilje o kojem čak i ne mislimo. Visoke vibracije su magnetične.

atma.hr – 52
U jednom od prethodnih tekstova dotakla sam se ovlaš Hawkinsove emocionalne skale. Koliko se sjećam tad sam napomenula da je to tema koja koliko zahtijeva toliko i zaslužuje zasebnu priču. Iako današnji tekst neće biti isključivo o emocionalnoj skali koju je David R. Hawkins predstavio u svojoj knjizi “Sila nasuprot moći”, definitivno će približiti navedenu temu.

Kao što svi znamo emocije koje osjećamo možemo kategorizirati kao pozitivne i negative. Između ove dvije krajnosti nalazi se čitav spektar različitih emocija. Svaka od tih emocija ima vlastitu vibraciju. Emocije koje kategoriziramo kao negativne su emocije koje imaju izuzetno  nisku vibraciju, dok su pozitivne emocije visoko vibrativne. Jednostavno je, što je emocija negativnija njena vibracija je niža i obrnuto, što je pozitivnija vibracija je viša.

Da bismo jasno uvidjeli razliku između ova dva spektra emocija reći ću da su emocije stida, krivnje, bespomoćnosti, apatije, tuge, ljutnje, bijesa itd. emocije koje su ekstremno nisko vibrativne dok su emocije poput entuzijazma, radosti, mira, ljubavi, zahvalnosti, sreće itd. emocije koje vrlo visoko vibriraju. Posljedično nisko vibrativne emocije nas slabe dok nas visoko vibrativne emocije jačaju.

Sve ovo većini ljudi ne bi bilo pretjerano zanimljivo da upravo emocije i njihova vibracija ne utječu na to kako naš život izgleda. Ljudi u kojima vladaju emocije niskih vibracija žive potpuno drugačije realnosti nego ljudi koji su na emocionalnoj skali visoko. Razlike u poimanju svijeta i realnosti u kojoj žive su enormno velike između ove dvije grupacije. Neću pretjerati ako kažem da ono što je svakodnevica za ljude na visokim vibracijama onim na niskim djeluje kao iz domena fantastike.

Da bi što uspješnije dočarala koliko vibracija utiče na stanje stvarnosti opisat ću zaključke jednog svjetski poznatog i priznatog znanstvenog eksperimenta. Naime, ustanovljeno je da u identičnim uvjetima rezultati ponovljenog eksperimenta ovise od očekivanja osobe koja vrši eksperiment. Dakle, identični eksperiment je na identičan način urađen u identičnim uvjetima, ali su rezultati bili različiti jer je osoba koja vrši eksperiment svjesno promijenila svoje misli. Supstanca eksperimenta je drugačije reagirala uslijed drugačijih misaonih vibracija.

Vibracija kreira realnost koju živimo.

atma.hr – 52
Emocije niskih vibracija kreiraju realnost koja nije ugodna za život. Provodeći život u emocijama niskih vibracija nemamo svijest o svojoj moći i utjecaju na kreiranje realnosti. To je život konstantne borbe. Imamo osjećaj da je moć nad našim životom povjerena nekoj većoj, loše nastrojenoj sili koja nas konstanto kažnjava za znane i neznane grijehe. Pogled na realnost je pesimističan i pun nepovjerenja, a na dobre stvari gledamo kao da su previše dobre da bi bile istinite. Nema se vjere da život može biti bolji.

Međutim dobra vijest je da se iz domena niskih vibracija može prijeći postepeno na više. Ako biste me zapitali što smatram da je presudno da osoba prijeđe iz nižih u više vibracije rekla bih vam da je to njena vjera da je to moguće i voljnost da pokuša. Bez ta dva elementa bojim se da napredak nije moguć. Ono što može demotivirajuće djelovati je da nije lako s niskih vibracija odmah doći na više. To je postepeni proces. Slika koja to može dobro ilustrirati je da ne možemo s prve stepenice doći odjednom na desetu, već moramo postepeno ići jednu po jednu.

Prije nego što prijeđem na konkretne savjete kako podići svoju vibraciju tj kako probuditi u sebi emocije koje visoko vibriraju osvrnut ću se kako zapravo izgleda život visoko vibrativnih ljudi.

Prije svega to je život konstantnih sinkroniciteta. Sinkroniciteti predstavljaju splet sretnih okolnosti koje djeluju kao slučajnosti. To su oni momenti kad sve što je potrebno dolazi samo od sebe na način na koji nam najbolje odgovara. Sve se događa u našu korist. S obzirom na to da je visoko vibrativno stanje sinonim za pozitivne emocije to znači da je to stanje velikog entuzijazma i optimizma. Bivajući na toj razini tad imamo veliku volju za životom i stvaranjem jer na svakom koraku okolnosti su nam naklonjene.

Visoke vibracije su stanje u kojem ne samo da vjerujemo nego i konstantno dokaze dobivamo da smo upravo mi ti koji kreiramo svoju realnost. Zamisli se lako sprovode u djela jer visoke vibracije privlače okolnosti koje istovjetno vibriraju i time sve lako biva manifestirano u pojavnu realnost. Postajemo svjesni svog utjecaja na život kakav živimo i svjesno se tim koristimo. Bivajući na visokim vibracijama dobivamo sve što želimo, a dolazi nam i obilje o kojem čak i ne mislimo. Visoke vibracije su magnetične.

Načini kojima se može povećati vibracija su bezbrojni jer svi mi sami znamo što je to što čini da se dobro osjećamo, jer kad se dobro osjećamo vibriramo visoko. Ipak postoje određene metode koje na svakog, bez izuzetka djeluju.

Prije nego ih nabrojim napomenut ću da je naš um više ugođen na negativno nego na pozitivno. To znači da je negativnost i niska vibracija naše uobičajeno stanje, tako da krenuti na put dizanja vibracije u početku može biti malo naporan posao, jer će um težiti da nas vrati na ono na što je navikao. Tu moramo ustrajati dok malo po malo pozitivnost ne postanje naše prirodno stanje.

Provjerene metode za dolazak na razinu visokih vibracija su:

atma.hr – 52
1. Zahvalnost

Zahvalnost predstavlja jednu od najmoćnijih metoda za podizanje vlastite vibracije. Kad smo zahvalni na svemu što imamo u nama se bude moćne pozitivne emocije koje visoko vibrirajući privlače još više razloga na kojima ćemo biti zahvalni.

Vrlo je jednostavno, što smo više zahvalni konstantno ćemo pronalaziti nove razloge da budemo zahvalni i tome, ako se ustraje, nema kraja.

2. Obilje

Iako nismo toga najčešće svjesni mnogo smo više fokusirani na nedostatak i nemanje nego na obilje i imanje. S lakoćom primjećujemo što je to čega nemamo dok ono čega često u izobilju imamo nismo ni svjesni.

Fokusiranost na obilje je misaona vježba kojom svoj um discipliniramo da bude striktno na obilje u najširem mogućem smislu fokusiran. A obilje je svuda oko nas.

Priroda pojavne realnosti je obilje. Nema toga u našem svijetu čega u izobilju nema, a mi ako ostanemo istrajni u fokusu dovodimo obilje i u svoju stvarnost.

3. Željeno

Fokusiranost na ono što je željeno i na ono što nam se dopada vezano za nas, naš život, druge ljude i generalno stvarnost je visokovibrativna praksa koja čini čuda.

Kad se u svojim mislima držimo svega onog što nam se sviđa i što želimo, bez upada negativnosti, naše raspoloženje raste jer bivamo preplavljeni pozitivnim emocijama.

Vibracija proporcionalno raste privlačeći mogućnosti da sve ono što nam se sviđa imamo sve više i više i da ono čega još uvijek nemamo dobijemo.

atma.hr – 52
4. Pružanje

Pružanje predstavlja istinsku prečicu do svega što želimo imati. Pružajući nematerijalnu i materijalnu vrijednost mi zauzimamo stav koji poručuje da samo onaj koji svega ima u izobilju može i pružati u neograničenim količinama.

Što više svega pružimo to postajemo snažniji i receptivniji kanal kroz koji Univerzum šalje blagoslove na ovaj svijet.

Pružanje je praksa koja usrećuje one kojima je pruženo, ali sreća koju osoba koja pruža osjeća je istinski nemjerljiva.

katalena.blog