People photo created by prostooleh - www.freepik.com

Ako pažljivo promatrate vašeg sina uvidjet ćete da se on mijenja iz dana u dan, a da se njegovo raspoloženje i energija mijenjaju konstantno. Veliki je izazov razumjeti dječaka: što mu treba i kada. Postoje tri faze u razvoju dječaka na koje se mora obratiti specijalna pažnja.

atma.hr – 78
1. Prva faza obuhvaća period od rođenja od šeste godine – uzrast tijekom kojeg je dječak najbliže povezan s majkom. Ovo je “njen” dječak, iako otac može imati veliku ulogu u životu djeteta, također. Cilj edukacije u ovom periodu je da se dječaku prenese velika ljubav i osjećaj sigurnosti, da ga “napuni” za život koji ga čeka.

2. Druga faza traje od šest do četrnaest godina – period tijekom kojeg dječak, prateći svoje unutrašnje osjećaje, želi naučiti da bude muškarac i sve više se ugleda na svog oca. U ovom periodu se dječaku mora razviti osjećaj za njegove sposobnosti, dobrotu i otvorenost, tj. mora razviti harmoničnu osobnost. U ovom periodu dječaku je vrlo bitan osjećaj radosti i udobnosti.

3. Treća faza pripada periodu od četrnaeste godine do punoljetnosti – tada dječak treba pored sebe imati muškog mentora, ako želi biti potpuno spreman za period odrastanja. Mama i tata, u ovom periodu života njihovog djeteta, se moraju povući u stranu i naći odgovarajućeg mentora njiihovom sinu. Cilj je da dijete u ovom životnom periodu nauči neke konkretne vještine, da mu se usadi osjećaj odgovornosti i samopoštovanja, te da se aktivno uključi u odraslu dob.

Zapamtite: U razvoju i odgoju djeteta uvijek moraju sudjelovati oba roditelja. Ne smije doći do naglog prijelaza utjecaja s jednog na drugog roditelja.

atma.hr – 39

Od rođenja do šeste godine:

Dječaci u ovom periodu se ne razlikuju mnogo od djevojčica. Spol nije bitan i oni su bebe kao i sve bebe. Majka igra glavnu ulogu i ona je centar svijeta malog dječaka. Međutim, otac se ne smije sklanjati sa strane, već se mora truditi i ravnomjerno biti prisutan u dječakovom životu.

Presudan osjećaj za dijete u ovoj dobi je osjećaj sigurnosti. Ovaj period prebrzo prolazi, tako što više vremena provedite s djetetom.

Od šeste godine pa do četrnaeste:

Uspavana muškost se budi u dječacima upravo u ovom periodu. Dječaci naglo postaju biti dječaci: opsjednuti super herojima, borbama, oružjem… Dječaci se doslovno “lijepe” za oca ili djeda ili drugu mušku figuru pokušavajući biti isti on.

Ako u ovom periodu otac ignorira sina, dječak će početi da praviti “razne gluposti” kako bi privukao pažnju na sebe.


Widget not in any sidebars

Majka je i dalje bitna, ali ona u ovom periodu života kormilo roditeljstva mora prepustiti ocu. Međutim nikad ne smije sina lišiti topline i nježnosti. Majka uvijek mora inzistirati na tome da joj dijete dozvoli da ga pomazi, poljubi i zagrli.

U ovom periodu odrastanja jednog dječaka, vrlo je bitno da obitelj bude na okupu i da ima zajedničke aktivnosti. Obitelj mora zajedno ručati, ako ne radnim danima onda vikendom. Otac mora imati zajedničke aktivnosti sa sinom poput nekog zajedničkog sporta, igranja igrica, pravljenja kućica za ptice i td …

Ne propuštajte priliku da sudjelujete u životu svog sina!

Od četrnaeste do osamnaeste godine

Ovo je buran period u životu jednog dječaka. Testesteron raste za skoro 800 posto. Često postaju nemarni, tvrdoglavi i mijenjaju raspoloženje. To ne mora značiti da se mijenjaju na gore, jednostavno se u njima rađa nova osobnost, a novo rođenje je uvijek borba.

atma.hr – 78
Ovo je težak period za roditelje jer sin više ne želi učiti od njih. Stoga svoju odgojnu ulogu moraju prepustiti drugom. Tu na scenu stupa drugi muškarac koji će biti neki vid mentora dječaku.

Ti ljudi obično i nisu svjesni svoje uloge, ali su roditelji dužni s njima pričati o tome i skrenuti im pažnju da se sada dječak ugleda na njih.

stil.kurir

35 NULTA FREKVENCIJA

banner za knjige nulta frekvencija