Art: Cameron Gray / ParableVisions.com


Widget not in any sidebars

Ljudsko energetsko polje je objava univerzalne energije koja je tijesno povezana s ljudskim životom. Može se opisati kao svjetlucavo tijelo koje okružuje i prožima fizičko tijelo, emitira svoje karakteristično zračenje i obično se naziva “aurom”. Aura je onaj dio univerzalnog energetskog polja (UEP-a) povezan s objektima. Ljudska aura ili ljudsko energetsko polje (LJEP), onaj je dio UEP-a povezan s ljudskim tijelom.

Na temelju svojih zapažanja, istraživači su stvorili teoretske modele koji dijele auru u nekoliko slojeva. Ti se slojevi ponekad nazivaju tijelima, a prožimaju i okružuju jedno drugo u slojevima. Svako sljedeće tijelo stvoreno je od finije tvari i viših “vibracija” od tijela koje ono okružuje i prožima.

Anatomija aure

Ljudi su stvorili mnoge sustave kojima su opisivali svoja opažanja polja aure. Svi ti sustavi dijele auru u slojeve koje određuju položajem, bojom, sjajem, oblikom, gustoćom, fluidnošću i ulogom. Obično se aura dijeli na sedam slojeva. Svaki drugi sloj polja složeno je strukturiran, poput nepomičnih valova svjetlosnih uzoraka, dok slojevi između izgledaju kao da su sastavljeni od obojenih fluida u neprestanome kretanju. Ti fluidi teku kroz formu stvorenu treperavim nepomičnim svjetlosnim valovima. Smjer protoka na neki je način određen tom nepomičnom svjetlosnom formom, jer se fluid kreće duž nepomičnih linija svjetla. Ti trajni svjetlosni oblici i sami svjetlucaju, kao da su sastavljeni od traka mnogih sićušnih svjetala koja se brzo pale i gase, svako u različitome ritmu. Uzduž tih nepomičnih svjetlosnih traka kao da se kreću sićušni naboji. Prema tome, prvi, treći, peti i sedmi sloj imaju određenu strukturu, dok su drugi, četvrti i šesti sastavljeni od tvari slične fluidu, bez posebne strukture. Oni poprimaju oblik temeljem činjenice da teku kroz strukturu neparnih slojeva te se na taj način oblikuju. Svaki sljedeći sloj u potpunosti prožima sve slojeve ispod sebe uključujući i fizičko tijelo. Tako se emocionalno tijelo proteže izvan eteričkoga tijela uključujući u sebi i eteričko i fizičko tijelo.

atma.hr – 52
Zapravo, tijelo uopće nije “sloj”, makar ga mi takvim opažamo. To je u stvari šira inačica našega bića koja u sebi nosi druge, ograničenije forme. S motrišta znanstvenika, svaki sloj može se smatrati razinom viših vibracija koje zauzimaju isti prostor kao i niže vibracije, te se šire izvan njega. Da bi uočio svaki sljedeći sloj, promatrač mora podizati svijest na novu razinu frekvencije. Prema tome, imamo sedam tijela koja sva zauzimaju isti prostor u isto vrijeme i svako se proteže izvan posljednjeg, a to je nešto na što nismo navikli u “normalnome” svakodnevnome životu. Mnogi ljudi pogrješno zaključe da je aura poput glavice luka, gdje se može guliti sloj za slojem. Nije tako. Strukturirani slojevi sadrže sve oblike koje ima fizičko tijelo, uključujući unutarnje organe, krvne žile itd., te dodatne oblike koje fizičko tijelo nema. Tu je vertikalni protok energije koji pulsira poljem prema gore i prema dolje kroz leđnu moždinu. Proteže se izvan fizičkoga tijela iznad glave i ispod trtične kosti. U polju se nalaze i rotirajući vrtlozi u obliku konusa koji se nazivaju čakrama. Njihovi vrhovi su okrenuti prema glavnome  vertikalnome energetskome toku, a otvoreni krajevi se protežu do ruba svakoga sloja u kojem se nalaze.


Widget not in any sidebars

Sedam slojeva polja aure

Svaki sloj je drukčiji i ima svoju posebnu ulogu. Svaki je sloj aure povezan s jednom čakrom. To znači da je prvi sloj povezan s prvom čakrom drugi s drugom itd.

  1. Prvi sloj polja i prva čakra povezani su s tjelesnim funkcioniranjem i s tjelesnim osjetom – tjelesnim osjećajem boli ili zadovoljstva. Prvi sloj je povezan s automatskim ili autonomnim funkcioniranjem tijela.
  2. Drugi sloj i druga čakra su općenito povezani s osjećajnim izgledom ljudskoga bića. Oni su prenosnik preko kojeg ide naš emocionalni život i osjećaji.
  3. Treći sloj povezan je s našim mentalnim životom, s linearnim mišljenjem. Treća čakra je u vezi s linearnim mišljenjem.
  4. Četvrta razina, povezana sa srčanom čakrom je prenosnik putem kojega volimo, ne samo naše bližnje, nego i ljude općenito. Četvrta čakra metabolizira energiju ljubavi.
  5. Peta razina je u odnosu s višom voljom koja je jače povezana s božanskom voljom. Peta čakra je povezana sa snagom riječi, s govorom, sa slušanjem i preuzimanjem odgovornosti za naše postupke.
  6. Šesta razina i šesta čakra povezane su s božanskom ljubavi. To je ljubav koja izlazi iz okvira ljudske ljubavi i obuhvaća život u cijelosti. Ona stvara stanje skrbi podrške zaštiti i njezi cjelokupnoga života. Ona smatra sve oblike života dragocjenim objavama Božanskoga.
  7. Sedmi sloj i sedma čakra povezani su s višim umom, znanjem i jedinstvom našega duhovnoga i fizičkoga ustroja.

Prema tome, u našemu energetskome sustavu postoje specifična mjesta za osjete, emocije, misli, uspomene i druga razna ne-fizička iskustva koja iznosimo našim liječnicima i terapeutima. Razumijevanje povezanosti naših fizičkih simptoma i tih lokacija može nam pomoći da razumijemo prirodu različitih oboljenja, a također prirodu i zdravlja i bolesti. Stoga proučavanje aure može postati mostom između tradicionalne medicine i naših psiholoških interesa.

(Izvadak iz knjige “Iscjeliteljske ruke”, B. A. Brennan)

Tekst pripremila: Nika