Ayur­veda je znanost koja se zasniva na staroj indijskoj filozofiji. Može se prevesti kao “znanost življenja”. Kako je u biti znanost liječenja, ona se koncentrira na ono što je potrebno za vođenje zdravog normalnog života. Njena je namjena pobolj­šanje zdravlja i ljepše življenje. Ayurveda je savršena znanost jer potječe iz savršenog izvora. Ona je razotkriveno znanje; potje­če od Apsolutne Istine, a prenosila se lancem učeničkog nasljeđa s učitelja na učenika kroz generacije, kao i sva vedska znanost.

Za razli­ku od Zapadne medicine koja je pretežno kurativna, vedska medici­na je pretežno preventivna. Ayurveda sadrži detaljne upute o osob­noj higijeni i prehrani koje omogućuju zdravlje i dugovječnost. Va­žno je svakodnevno čitanje žive knjige; tijela. S obzirom da je preven­cija mnogo humanija i jeftinija od liječenja, ova knjiga doprinosi zbli­žavanju drevne mudrosti i modernog znanja. Efikasnost i filozofija su već prihvaćene u modernim medicinskim krugovima. One donose holistički pogled na zdravlje. Naglašavaju važnost uravnotežene dije­te, fizičke aktivnosti, zdrav način života, higijenu i brigu o tijelu za dug i zdrav život. Za razliku od moderne medicine, ayurveda tretira osobu a ne bolest. Kaže se da su živa bića su ovom materijalnom svi­jetu spoj duhovne i materijalne energije. Živo biće ili duhovna duša (duhovna energija) mora djelovati u skladu s tijelom (materijalnom energijom) koje je dobilo. Čovjek je mikrosvemir; očitovanje kozmi­čke energije i u harmoniji je s makrosvemirom, pa je stoga sklon sa­moizlječenju. Ayurveda želi da svaka osoba dovede svoje tijelo i duh u savršenu harmoniju s Vrhovnom sviješću.

U prirodi postoji beskonačna količina inteligencije. Tako i tijelo možemo vidjeti kao “tiki – tak” inteligencije koje je sposobno da se oporavi, izliječi i ude u svoju prirodnu ravnotežu. Treba mu samo po­moći kako bi si moglo samo pomoći. Ayurveda kaže kako se to može postići poznavanjem i pravilnim održavanjem tri fina energetska principa; tridoshe: vata, pitta i kapka. Doshe su za svaku osobu nepromjenjive, genetski određene (individualni pristup) i temelj su psihosomatske egzistencije čovjeka. Doshe održavaju tijelo u funkci­onalnom stanju u nazočnosti duhovne duše. Ravnoteža dosha znači zdravlje i dug život, neravnoteža znači bolest. Uravnoteženje dosha (unutarnjih sila) provodi se pravilnom prehranom i navikama. U knji­zi ćemo naći test pomoću kojeg možemo približno otkriti svoj osobni tip: vata, pitta, kapha. Naime, svaka osoba je kombinacija ove tri do­she. Jedna ili dvije doshe mogu prevladavati u tijelu. Poznavanje međusobnih odnosa (u postocima) tri doshe u tijelu je ključ pravil­nog odnosa (pravilne prehrane, pravilnog liječenja, itd.) prema tije­lu određene osobe.

Doshe, iako nepoznate Zapadnoj medicini, postoje svuda u prirodi. Podložne su promjenama s obzirom na mjesto (more, planine, nizi­ne), vrijeme (u godišnim dobima), životnu dob, položaj planeta, itd. Ljudsko tijelo je u stanju njihovog neprekidnog utjecaja. Ono je uvi­jek u stanju dinamičke ravnoteže. U knjizi se navode dugovječnost i pomlađivanje. Kaže se da oni ovise o tri još finije esencije: prani, ojasu i tejasu. Prana je slična vati, tejas pitti, a ojas kaphi. Prana, ojas i tejas također moraju biti u ravnoteži. To se postiže jednostavno prehranom, yogi vježbama, načinom života, duhovnim vježbama i celibatom. Prana je životna energija ili energija daha koja opskrblju­je tijelo kisikom i održava cirkulaciju. Tejas je suština vrlo suptilne vatre koja podešava metabolizam pomoću sustava enzima. Kaže se da je ključ zdravlja vatra probave koja se u grubljem obliku zove agni. Ojas je bit svih sedam dhatua ili tjelesnih tkiva. Hrana koju jedemo stvara strukturne elemente grubog tijela, tj. dhatue. Najvažniji i najfiniji je sjeme (piryd), kje se smatra suštinom, prožima čitavo tije­lo i čini auru (isijava svjetlost). Zbog toga je naglašena važnost čuva­nja sjemena ili celibat.

Dotaknuta je također i ayurvedska farmakologija koja se temelji na rasi ili okusu hrane na jeziku, viryi (potencijalu) ili okusu hrane u tijelu (učinci: toplo, hladno, teško, itd.) i vipaku ili okusu nakon što je hrana metabolizirana. Svaka osoba, ovisno o tome koji je tip: vata, pilta, kapha, trebala bi birati odgovarajuću hranu za sebe vodeći ra­čuna o spomenutim okusima. Postoji šest rasa ili okusa hrane na jeziku (slatko, kiselo, slano, ljuto, gorko i trpko). Npr. ako osoba uzima previše hrane neke od šest rasa, narušit će ravnotežu tri doshe i nastati će bolest. Osim hrane, na ravnotežu u tijelu utječu i druge tvari (biljke) koje jedemo. Zatim, metali, kristali, boje, glazba, osjećanja, itd. Ayurveda bolest definira kao nered u tijelu, a zdravlje kao red i opću ravnotežu. Dalje se kaže da je bolest neugoda i patnja u tijelu koje imamo zbog toga što se procesi u tijelu više pravilno ne odvijaju. Definicija zdravlja i bolesti u Zapadnoj medicini prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) ne razlikuje se u osnovi od definicije iz Sushruta-samhite. Charaka i Sushruta-samhita su dvije drevne rasprave o kirurgiji i općoj medicini na kojima se bazi­ra Ayurveda. Sushruta kaže: “Osoba koja ima normalnu ravnotežu tri doshe, sedam tjelesnih tkiva i otpadnih produkata tijela (izmet, urin i znoj), kao i normalni apetit, i tko je blažen u tijelu, umu i duhu je stvarno zdrav, ostale osobe nazivaju se bolesnima”. Definicija zdrav­lja prema SZO kaže: “Zdravlje je opće fizičko, psihičko i socijalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti”.

Zapažamo da je u Ayurvedi uz grubu i suptilnu materiju nazočna i duhovna dimenzija, koja je u Zapadnoj medicini zanemarena. Tzv. psihosomatske ili psihofizičke bolesti se također tretiraju u zapadnoj i istočnoj medicini. Uzrokovane su neuravnoteženošću tijela i uma. Kako je neuravnoteženost sjeme bolesti, neuravnoteženost uma mo­že dovesti do bolesti grubog tijela i obrnuto. Kaže se da postoji izrav­na povezanost između dijete, navika, okoline i osjećajnih poremeća­ja. Uz ostale uzroke, prejedanje i osjećajni poremećaji su danas glavni uzroci neravnoteže tri doshe. Poremećaji ili neravnoteža uzrok su poremećenog agnija koji ne može probaviti svu hranu pa se stvara­ju toksini ili ama koji kruže po tijelu i nakupljaju se u slabim podru­čjima. Toksini se stvaraju i zbog osjećajnih poremećaja. Zato se kaže da je ključ zdravlja i bolesti agni ili vatra probave (metabolizam). Ta­kođer se navodi važnost uravnotežnog izbacivanja tri male: stolice urina i znoja. Dijagnostika u u ovoj knjizi, preporučena za običnog čovjeka, temelji se na stalnom praćenju međusobnog djelovanja zdra­vlja i bolesti. Liječenje je ponovno uspostavljanje ravnoteže. Naglaša­va se važnost ranog otkrivanja simptoma neravnoteže ili preventivno djelovanje. Stoga se svakoj osobi preporuča češće promatranje pulsa, jezika, očiju, noktiju, usana, lica, mokraće i stolice, da bi mogla uočiti promjene, otkriti uzroke i preventivno djelovati. Kada nastupi bolest, osim ovih, liječnici koriste i druge metode dijagnoze. Liječnička dijagnostika i terapija su složeni i znanstven posao i zahtijevaju ayurvedskog stručnjaka.

U knjizi je naveden i poseban dio s ayurvedskim savjetima o poro­diljstvu i pedijatriji: prehrani majke i djeteta, njega djeteta, specifi­čnosti zdravlja i bolesti kod male djece. Što se tiče liječenja, ova knji­ga informira čitatelje o ayurvedskom načinu liječenja bolesti. Prema Ayurvedi, prvo treba odstraniti toksine iz tijela pa tek onda primje­niti neki oblik liječenja. Važno je uravnotežiti tri doshe, izlučivanje otpadnih tvari, um i tijelo. Ako se to ne učini, simptomi će se možda povući u unutrašnjost (površno liječenje često u zapadnoj medicini), i pojaviti na drugom mjestu ili u drugom obliku. Za otklanjanje toksi­na preporučuju se dva procesa: eliminacijom i neutralizacijom. Naj­poznatiji je način eliminacije “panchakarma” ili pet postupaka. Za­tim se pristupa liječenju. Liječenje se sastoji od lijekova (uglavnom pripravci od biljaka), kiropraktike, masaže, alopatije i dr. Ayurvedski pripravci su sigurni, efikasni, dostupni i nisu štetni a pomažu tijelu u njegovom prirodnom tijeku stvaranja ravnoteže čime se pomaže izliječenje. Svrha Ayurvede je da nam kaže kako možemo utjecati na naš život, mijenjati ga, produžiti, učiniti ga kvalitetnijim. Ovaj sustav medicine baziran je na filozofiji da duh najdublje utječe na tijelo, a život bez bolesti ovisi o stanju naše svijesti, koja je uzrok ravnoteže ili neravnoteže tijela i uma. To stanje svijesti, više od bilo koje vrste imuniteta; stvara više stanje zdravlja. Kao što kaže autor, ova knjiga je kratki uvod; uvođenje u znanost o životu na sažet i informativan način, dajući mali dio bogatstva ayurvedske mudrosti. Ako želimo savršeno zdravlje potrebno je pobrinuti se i o duši. Trebamo je učini­ti blaženom. Ako se povežemo s Vrhovnom sviješću ili s Vrhovnom istinom koja je puna vječnosti, znanja i blaženstva, duša će postati ta­kođer puna vječnosti, znanja i blaženstva.

dr. Mirjana Kuže
Uvod u knjigu Ayurveda (Vedska medicina) Stjepana Žagara