atma.hr – 52
 1. Bolje je biti slijep očima nego umom.
 2. Više vrijedi živjeti i najbjednijim životom sa svojom obitelji, nego živjeti sam u izobilju.
 3. Dobar karakter više vrijedi nego najljepše lice.
 4. Dok je god čovjeku na ramenu glava, ništa nije izgubljeno.
 5. Žena bez muža je kao barka bez jedra, a dijete bez oca je kao raskršće bez putokaza.
 6. Za jedan kuan možeš kupiti čovjeka, ali čestitost ne možeš kupiti ni za kakve pare.
 7. Iako je boja zlata žuta, od nje, često, pocrni čovjekova duša.
 8. Mač ima samo dvije oštrice, a jezik ih ima na stotine.
 9. Mekano uže – čvrsto uže.
 10. Ne boj se surove škole, ona ti neće ostati dužna.
 11. Pakost se uvijek nagrađuje pakošću.
 12. Samo se obrati liječniku, on će ti već pronaći bolest.
 13. Svo znanje mudraca ne vrijedi toliko koliko mudrost jednog naroda.
 14. Stara školjka biser daje.
 15. Činiti dobro je teško kao penjati se na liticu, činiti zlo je lako kao spuštati se s litice.
 16. Ljudski otrov jednak je otrovu deset zmija.
 17. Čistoj ruci nije potrebno pranje.
 18. Budala može ponekad mudrome dati savjet.
 19. Dobar početak je pola bitke.
 20. Nakon oluje dolazi sunce.

atma.hr – 52